เนื้อเพลง Lethal Dose Of Love คำอ่านไทย Rod Stewart

Wild thing!
(ไวลด์ ทริง !)

Should’ve known better
(ชูดดิฝ โนน เบ๊ทเท่อร์)
With a girl like you
(วิธ อะ เกิร์ล ไล๊ค ยู)
You satisfied my every need
(ยู แซทอิซไฟด มาย เอ๊เฝอร์รี่ นี๊ด)
What a little heartbreaker
(ว๊อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ฮาทเบรคเกอร์)
You turned out to be
(ยู เทิร์น เอ๊าท ทู บี)
Prettiest face I’ve ever seen
(พรีดีเอส เฟซ แอฝ เอ๊เฝ่อร์ ซีน)
Oh dance little sister, you turn me on
(โอ แด๊นซ์ ลิ๊ทเทิ่ล ซิ๊สเท่อร์ , ยู เทิร์น มี ออน)
You make my blood run hot
(ยู เม้ค มาย บลัด รัน ฮอท)
Killer legs in that short black dress
(คีลเลอะ เล้ก ซิน แดท ช๊อร์ท แบล๊ค เดรส)
Baby you was born to rock
(เบ๊บี้ ยู วอส บอน ทู ร๊อค)

I don’t mind you fooling me around

(ไอ ด้อนท์ ไมนด์ ยู ฟลูลิง มี อะราวนฺดฺ)
Just don’t let me out of your jail
(จั๊สท ด้อนท์ เล็ท มี เอ๊าท อ็อฝ ยุร เจล)
I don’t mind you messing me up
(ไอ ด้อนท์ ไมนด์ ยู เมซซิง มี อั๊พ)
I tell all my friends
(ไอ เทลล ออล มาย เฟรน)
It’s a lethal dose of love
(อิทซ ซา ลี๊ธอล โดซ อ็อฝ ลัฝ)

Lethal dose of love, watch out
(ลี๊ธอล โดซ อ็อฝ ลัฝ , ว๊อทช เอ๊าท)
Lethal dose of love
(ลี๊ธอล โดซ อ็อฝ ลัฝ)
Lethal dose of love
(ลี๊ธอล โดซ อ็อฝ ลัฝ)
Lethal dose of love
(ลี๊ธอล โดซ อ็อฝ ลัฝ)

Should ‘ve know better
(เชิด ve โนว์ เบ๊ทเท่อร์)
With a girl like you
(วิธ อะ เกิร์ล ไล๊ค ยู)
You’re totally misunderstood
(ยัวร์ โททอลลี่ มิซันเดิซทูด)
I hear them talking
(ไอ เฮียร เด็ม ทอคอิง)
In this one horse town
(อิน ดิส วัน ฮอร์ส ทาวน์)
You scandalize the neighborhood
(ยู ซแคนแดะไลส เดอะ เนเบอะฮุด)
My family was shocked by your antic views
(มาย แฟ๊มิลี่ วอส ช๊อค บาย ยุร แอนทิค ฝิว)
The color of your lips and hair
(เดอะ คัลเออะ อ็อฝ ยุร ลิพ แซน แฮร์)
Even my brother who’s a God fearin’ man
(อี๊เฝ่น มาย บร๊าเท่อรํ ฮู ซา ก๊อด fearin แมน)
Poor boy had to sit and stare
(พัวร์ บอย แฮ็ด ทู ซิท แอนด์ สแทร์)

I don’t mind you fooling me around
(ไอ ด้อนท์ ไมนด์ ยู ฟลูลิง มี อะราวนฺดฺ)
Just don’t let me out of your jail
(จั๊สท ด้อนท์ เล็ท มี เอ๊าท อ็อฝ ยุร เจล)
I don’t mind you messing me up
(ไอ ด้อนท์ ไมนด์ ยู เมซซิง มี อั๊พ)
I tell all my friends
(ไอ เทลล ออล มาย เฟรน)
It’s a lethal dose of love
(อิทซ ซา ลี๊ธอล โดซ อ็อฝ ลัฝ)

Lethal dose of love
(ลี๊ธอล โดซ อ็อฝ ลัฝ)
Yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)

Lethal dose of love
(ลี๊ธอล โดซ อ็อฝ ลัฝ)
Lethal dose of love
(ลี๊ธอล โดซ อ็อฝ ลัฝ)

I hear the clicking
(ไอ เฮียร เดอะ clickings)
of your heels on the stairs
(อ็อฝ ยุร ฮีล ออน เดอะ สแทร์)
You don’t talk and I don’t ask
(ยู ด้อนท์ ท๊อล์ค แอนด์ ดาย ด้อนท์ อาสคฺ)
What a little difference
(ว๊อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์)
Some eyeliner makes
(ซัม eyeliner เม้ค)
Tomorrow you’ll be back in class
(ทูม๊อโร่ว โยว บี แบ็ค อิน คลาสสํ)
Although my blueprint for happiness
(ออลโทร มาย บลูพริ้น ฟอร์ แฮพพิเน็ซ)
Depends on you
(ดีเพ็นดํ ออน ยู)
I’ll cook and clean and be your slave
(แอล คุ๊ค แอนด์ คลีน แอนด์ บี ยุร สเล๊ฝ)
I’ll tie you up but I won’t tie you down
(แอล ไท ยู อั๊พ บั๊ท ไอ ว็อนท ไท ยู เดาน)
Baby, I might even shave
(เบ๊บี้ , ไอ ไมท อี๊เฝ่น เชฝ)

I don’t mind you fooling around
(ไอ ด้อนท์ ไมนด์ ยู ฟลูลิง อะราวนฺดฺ)
Just don’t let me out of your jail
(จั๊สท ด้อนท์ เล็ท มี เอ๊าท อ็อฝ ยุร เจล)
I don’t mind you messing me up
(ไอ ด้อนท์ ไมนด์ ยู เมซซิง มี อั๊พ)
I tell all my friends
(ไอ เทลล ออล มาย เฟรน)
It’s a lethal dose of love
(อิทซ ซา ลี๊ธอล โดซ อ็อฝ ลัฝ)

Lethal dose of love
(ลี๊ธอล โดซ อ็อฝ ลัฝ)
[Repeat and fade]
([ รีพี๊ท แอนด์ เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lethal Dose Of Love คำอ่านไทย Rod Stewart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น