เนื้อเพลง Keep It Movin’ คำอ่านไทย Busta Rhymes feat Dinco, Milo, Charlie Brown

[Intro: Busta Rhymes]
([ อินโทร : บัสตร้า ไรม ])

Aiyo, where my n*ggas at?
(ไอโย , แวร์ มาย เอ็น *ggas แอ็ท)
F*ck, my n*ggas is at?
(เอฟ *ck , มาย เอ็น *ggas ซิส แอ็ท)
Where my Leaders Of The New School n*ggas is at?
(แวร์ มาย ลีดเออะ อ็อฝ เดอะ นิว สคูล เอ็น *ggas ซิส แอ็ท)
Yo, aiyo C Brown, C Brown where the f*ck you at, dun?
(โย , ไอโย ซี บราวนํ , ซี บราวนํ แวร์ เดอะ เอฟ *ck ยู แอ็ท , ดัน)
Aiyo Milo, Milo and the dance, where the f*ck you at, n*gga?
(ไอโย ไมโล , ไมโล แอนด์ เดอะ แด๊นซ์ , แวร์ เดอะ เอฟ *ck ยู แอ็ท , เอ็น *gga)
Aiyo aiyo Dinco, where you at, son?
(ไอโย ไอโย Dinco , แวร์ ยู แอ็ท , ซัน)
Where the f*ck my Leaders n*ggas is at, man?
(แวร์ เดอะ เอฟ *ck มาย ลีดเออะ เอ็น *ggas ซิส แอ็ท , แมน)
F*ck man, I’m ready to grab my n*ggas
(เอฟ *ck แมน , แอม เร๊ดี้ ทู แกร๊บ มาย เอ็น *ggas)
Them n*ggas need to go to blow or sometin
(เด็ม เอ็น *ggas นี๊ด ทู โก ทู โบลว์ ออ sometin)

Keep it movin’, keep it movin’ [Runnin faster than the speed of a bullet]
(คี๊พ อิท มูฝวิน , คี๊พ อิท มูฝวิน [ รูนนิน ฟาสเทอะ แฑ็น เดอะ สพี๊ด อ็อฝ อะ บัลเล่ ])
Keep it movin’, keep it movin’ along, keep it movin’ along
(คี๊พ อิท มูฝวิน , คี๊พ อิท มูฝวิน อะลอง , คี๊พ อิท มูฝวิน อะลอง)
[Has more rhymes than any other DJ that has craps]
([ แฮ็ส โม ไรม แฑ็น เอ๊นี่ อ๊อเธ่อร์ ดีเจ แดท แฮ็ส แครพ ])
Keep it movin’, keep it movin’ [Able to leap s*cker MC’s in a single bound]
(คี๊พ อิท มูฝวิน , คี๊พ อิท มูฝวิน [ เอ๊เบิ้ล ทู ลี๊พ เอส *cker เมซีสฺ ซิน อะ ซิ๊งเกิ้ล บาวนฺดฺ ])
Keep it movin’, keep it movin’ [Look at the jam of the mic]
(คี๊พ อิท มูฝวิน , คี๊พ อิท มูฝวิน [ ลุ๊ค แกท เดอะ แจม อ็อฝ เดอะ ไมคะ ])
Keep it movin’ along, keep it movin’ along [It’s the L-the O-the N-the S]
(คี๊พ อิท มูฝวิน อะลอง , คี๊พ อิท มูฝวิน อะลอง [ อิทซ เดอะ แอล ดิ โอ เดอะ เอ็น เดอะ เอส ])

[Verse 1: Dinco, Milo]
([ เฝิซ 1 : Dinco , ไมโล ])

Three in this to grass it up like me
(ทรี อิน ดิส ทู กราซ ซิท อั๊พ ไล๊ค มี)
Besides TNT, see an N and BG
(บีไซด์ ทีเอ็นที , ซี แอน เอ็น แอนด์ BG)
My visionary which is skippin on my D-O-G
(มาย ฝีฉอะเนริ วิช อีส skippin ออน มาย ดี โอ จี)
I guess it was a S-O-S from G-O-D
(ไอ เกสส ซิท วอส ซา เอส โอ เอส ฟรอม จี โอ ดี)
Chaos has arisen interteller space souls [SOULS!]
(เค๊ออส แฮ็ส อริสเซ็น interteller สเพ๊ซ โซล [ โซล ! ])
Cellular, good ridance, like keypads wit ol’ bass
(เซลลิวเลอะ , กู๊ด ridance , ไล๊ค keypads วิท ol แบ็ซ)
Third planet states while the rest of the world waits [WAITS!]
(เทริ๊ด แพล๊เหน็ท สเทท ไวล์ เดอะ เรสท อ็อฝ เดอะ เวิลด เว้ท [ เว้ท ! ])
Joy to the world, meaning hell, snow and earthquakes
(จอย ทู เดอะ เวิลด , มีนนิง เฮ็ลล , สโนว์ แอนด์ เอิทเควก)
Participates, modulates
(พาทิ๊ซิเพท , มอจอิวเลท)
If comets were round plates, bitten names gates
(อิ๊ฟ โค๊เหม็ท เวอ ราวนด เพล๊ท , บีททน เนม เกท)
For only those that ???? relates, case after case [CASE!]
(ฟอร์ โอ๊นลี่ โฑส แดท รีเหลท , เค๊ส แอ๊ฟเท่อร เค๊ส [ เค๊ส ! ])
Dinco’s on the next space
(Dincos ออน เดอะ เน๊กซท สเพ๊ซ)
Movin strategically in the Solar System’s waste [RAHHH!]
(มูฝวิน ซทแระทีจิแค็ลลิ อิน เดอะ โซ๊ล่าร์ ซิ๊สเท่ม เวซท [ RAHHH ! ])
Size 25, the lymph still be in place [HAHHH!]
(ไซ๊ซ 25 , เดอะ ลิมฟ สทิลล บี อิน เพลส [ HAHHH ! ])
Stretch and extending, for flexin is impending
(สเทร๊ทช แอนด์ extendings , ฟอร์ เฟกซิน อีส อิมเพนดิง)
It’s not mind-bending or *?refriending?* to keep remembering [HMMM!]
(อิทซ น็อท ไมนด์ แบนดิง ออ * refriendings * ทู คี๊พ รัเมมเบอร์ริง [ ฮึม ! ])
Cos everybody’s people gonna die, or believe [WOO-HOO!]
(คอซ เอวี่บอดี้ พี๊เพิ่ล กอนนะ ดาย , ออ บีลี๊ฝ [ วู ฮู ! ])
we dispense necessity, to shout and receive
(วี ดิซเพนซ นิเซซซิทิ , ทู เช๊าท แอนด์ รีซี๊ฝ)

KEEP IT MOVIN’ ALONG
(คี๊พ อิท มูฝวิน อะลอง)

People in the party, are you really feelin?
(พี๊เพิ่ล อิน เดอะ พ๊าร์ที่ , อาร์ ยู ริแอ็ลลิ ฟีลิน)
We ain’t seein eye-to-eye so you ain’t really seein [SEE!]
(วี เอน ซีอิน อาย ทู อาย โซ ยู เอน ริแอ็ลลิ ซีอิน [ ซี ! ])
I be hippin all type of n*ggas, sayin f*ck that n*gga Blow
(ไอ บี hippin ออล ไท๊พ อ็อฝ เอ็น *ggas , เซย์อิน เอฟ *ck แดท เอ็น *gga โบลว์)
When they see me in the party, they better act like they know
(เว็น เด ซี มี อิน เดอะ พ๊าร์ที่ , เด เบ๊ทเท่อร์ แอ๊คท ไล๊ค เด โนว์)
YO, we connectin dots that makes spots hot
(โย , วี connectin ดอท แดท เม้ค สพอท ฮอท)
Uhh, to the beat’cha [Y’ALL!], ah ya don’t stop [STOP!]
(อา , ทู เดอะ beatcha [ ยอล ! ] , อา ยา ด้อนท์ สท๊อพ [ สท๊อพ ! ])
Notice, how many groups can formulate then lose focus
(โน๊ทิซ , ฮาว เมนอิ กรุ๊พ แคน ฟอมิวเลท เด็น ลู้ส โฟ๊คัส)
With a lot of hocus pocus, concepts that sound bogus
(วิธ อะ ล็อท อ็อฝ โฮคัซ โพคัซ , คอนเซ็พท แดท ซาวน์ด โบกัซ)
I’m seein the world and all its different kind of poses [WOO!]
(แอม ซีอิน เดอะ เวิลด แอนด์ ออล อิทซ ดีฟเฟอะเร็นท ไคนด์ อ็อฝ โพส [ วู ! ])
Crush you like roaches, that’s keepin the crowd movin [HAA!]
(ครัช ยู ไล๊ค roaches , แด้ท คริพปิน เดอะ คราวดํ มูฝวิน [ HAA ! ])
Mr and the dancers, who said ” Culture consumin? ”
(มีซเทอะ แอนด์ เดอะ แดนเซอร์ , ฮู เซ็ด ” คั๊ลเจอร์ consumin “)
Never face, he ????? ????? and strength
(เน๊เฝ่อร์ เฟซ , ฮี แอนด์ ซทเร็งธ)
Cos I can terminate, like a dirty hypodermic needle
(คอซ ซาย แคน เท๊อร์มิเหนท , ไล๊ค เก เดอทิ ไฮโพะเดอะมิค นี๊ดเดิ้ล)
My vision’s clearer than the sights on an eagle
(มาย ฝิ๊ชั่น เคียเลอ แฑ็น เดอะ ไซ๊ท ออน แอน อี๊เกิ้ล)
Stop them bustin high, bring the head back to my table
(สท๊อพ เด็ม บัสติน ไฮฮ , บริง เดอะ เฮด แบ็ค ทู มาย เท๊เบิ้ล)
Don’t front, circle circle, dot dot, you catch your speed, not
(ด้อนท์ ฟร๊อนท , เซ๊อร์เคิ้ล เซ๊อร์เคิ้ล , ดอท ดอท , ยู แค็ทช ยุร สพี๊ด , น็อท)
Feel that, cos this type of vibe sounds done
(ฟีล แดท , คอซ ดิส ไท๊พ อ็อฝ วายพฺ ซาวน์ด ดัน)
[Far from the…., to the doe-run-run-run to the doe-run-run]
([ ฟาร์ ฟรอม เดอะ , ทู เดอะ โด รัน รัน รัน ทู เดอะ โด รัน รัน ])
[YES!] Yes to the beat-boys and your ass accepted
([ เย็ซ ! ] เย็ซ ทู เดอะ บีท บอย แซน ยุร อาซ แอ๊คเซพท)
Exclusive, L-O-N-S bringin the ruckus, wild aggressive
(เอ็คซคลูซิฝ , แอล โอ เอ็น เอส บริงอิน เดอะ ruckus , ไวลด์ แอกเกร๊สสีฝ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

Keep it movin’ along, keep it movin’ along
(คี๊พ อิท มูฝวิน อะลอง , คี๊พ อิท มูฝวิน อะลอง)
Keep it movin’, keep it movin’, keep it movin’
(คี๊พ อิท มูฝวิน , คี๊พ อิท มูฝวิน , คี๊พ อิท มูฝวิน)
Keep it movin’ along, keep it movin’ along
(คี๊พ อิท มูฝวิน อะลอง , คี๊พ อิท มูฝวิน อะลอง)

[Verse 2: Charlie Brown, Busta Rhymes]
([ เฝิซ 2 : ชาร์ริ บราวนํ , บัสตร้า ไรม ])

Now don’t get me wrong, CHILL!!!
(นาว ด้อนท์ เก็ท มี รอง , ชิล ! ! !)
Let me out, no question, no doubt
(เล็ท มี เอ๊าท , โน เคว๊สชั่น , โน เดาท)
????? god is a drought
(ก๊อด อีส ซา เดร๊าท)
I’ve come to wet the party like a tropical depression
(แอฝ คัม ทู เว๊ท เดอะ พ๊าร์ที่ ไล๊ค เก ทรอพอิแค็ล ดิพเรฌอัน)
????? mixed with scherm for this musical session
(มิกซ์ วิธ scherm ฟอร์ ดิส มยูสิแค็ล เซ๊ซชั่น)
[STOP!] stressin, testin, second-guessin, who’s ‘fessin?
([ สท๊อพ ! ] สเตสซิน , testin , เซ๊คคั่น เกสซิน , ฮู fessin)
Life is a lesson in disguise like a blessin
(ไล๊ฟ อีส ซา เล๊ซซั่น อิน ดิสไก๊ส ไล๊ค เก เบสซิน)
Blinkin, kickin, better back up chickens
(Blinkin , คิคคิน , เบ๊ทเท่อร์ แบ็ค อั๊พ ชีคเค็น)
The guns stun split, I keep it real, front *?worm?* [*?WORM!?*]
(เดอะ กัน ซทัน สพลิ๊ท , ไอ คี๊พ อิท เรียล , ฟร๊อนท * วอร์ม * [ * วอร์ม ! * ])
Cos I’m like a ???? hands therapeutic
(คอซ แอม ไล๊ค เก แฮนด์ เธรัพยูทิค)
Measurements, square, feet, and cubic
(เมฉเออะเม็นท , สแควร์ , ฟีท , แอนด์ คยูบิค)
We’re all makin pennies off a record, so who needs the paper? [WHO?]
(เวีย ออล เมกิน เพนนิส ออฟฟ อะ เร๊คขอร์ด , โซ ฮู นี๊ด เดอะ เพ๊เพ่อร์ [ ฮู ])
The man in Manhatten lampin in the skyscrapers
(เดอะ แมน อิน Manhatten lampin อิน เดอะ สกายสเคปเพอสฺ)
How much can a n*gga take before he break fool?
(ฮาว มัช แคน อะ เอ็น *gga เท้ค บีฟอร์ ฮี เบร๊ค ฟูล)
I tell ya cool, with the New School
(ไอ เทลล ยา คูล , วิธ เดอะ นิว สคูล)
And the tool to examine my unorthodox pattern
(แอนด์ เดอะ ทูล ทู เอ็กแซ๊มไมน์ มาย อะนอโธะด็อคซ แพ๊ทเทอร์น)
From Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter and Saturn
(ฟรอม เมอคิวริ , เว้นู , เอิร์ทร , มา , จูพิเทอะ แอนด์ แซทเอิน)
and don’t forget Uranus, Neptune and Pluto
(แอนด์ ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท ยูระนัซ , เนพทยูน แอนด์ พูโด)
Flow deeper than the lava inside a volcano, bro
(โฟลว์ ดิพเพอ แฑ็น เดอะ ลาฝะ อิ๊นไซด์ อะ ฝ็อลเคโน , โบร)
[Never snitch, never dominate
([ เน๊เฝ่อร์ สนิดชฺ , เน๊เฝ่อร์ โด๊มิเหนท)
I’ll be wild, smokin drowsy]
(แอล บี ไวลด์ , สโมกิน ดเราสิ ])
F*ckin up my economics, is it rather ironic
(เอฟ *ckin อั๊พ มาย อีโคโน๊หมิค , อีส ซิท ร๊าเธ่อร์ ไอรอนอิค)
Sippin gin, juice and tonic
(ซิบปิ่น จิน , จู้ยซ แอนด์ ทอนอิค)
Like Shawn Kemp with some hemp, super sound and sonic
(ไล๊ค ชอน Kemp วิธ ซัม เฮ็มพ , ซู๊เพ้อร์ ซาวน์ด แอนด์ โซ๊หนิค)
Baby, above your head, below your feet and it still wimp
(เบ๊บี้ , อะโบ๊ฝ ยุร เฮด , บีโลว์ ยุร ฟีท แอนด์ ดิท สทิลล วิมพฺ)
C-Boogie Brown, my sh*t is brilliant
(ซี บูกี บราวนํ , มาย ฌะ *ที อีส บริ๊ลเลี่ยนทํ)

Yah yah, yah [AHH!]
(ยา ยา , ยา [ อา ! ])
My sh*t be so ginamic
(มาย ฌะ *ที บี โซ ginamic)
and I’ma take 4 steps and cross the whole Titanic
(แอนด์ แอมอา เท้ค 4 สเท็พ แซน ครอสสํ เดอะ โฮล ไทแทนอิค)
Better believe I [KEEP!] movin [OVER!] people ?????
(เบ๊ทเท่อร์ บีลี๊ฝ ไอ [ คี๊พ ! ] มูฝวิน [ โอ๊เฝ่อร ! ] พี๊เพิ่ล)
You know my crew funk, bringin in full flaga’
(ยู โนว์ มาย ครู ฟังค , บริงอิน อิน ฟูล flaga)
Bringin it back like I’m fresh out the box, pair of broke ass 69ers
(บริงอิน หนิด แบ็ค ไล๊ค แอม เฟรช เอ๊าท เดอะ บ๊อกซฺ , แพ อ็อฝ บโรค อาซ 69ers)
[IS THERE NUTTIN NEW?] All in the house so open up your blinders
([ อีส แดร์ นัทดิน นิว ] ออล อิน เดอะ เฮ้าส โซ โอ๊เพ่น อั๊พ ยุร blinders)
Yo, I be the Moses takin poses
(โย , ไอ บี เดอะ โมเซซ ทอคกิ่น โพส)
When the wine flows so beautiful like a large bouquet of roses
(เว็น เดอะ ไวน์ โฟลว์ โซ บยูทิฟุล ไล๊ค เก ลาร์จ โบเค อ็อฝ โรส)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

Keep it movin’ along, keep it movin’ along
(คี๊พ อิท มูฝวิน อะลอง , คี๊พ อิท มูฝวิน อะลอง)
Keep it movin’, keep it movin’
(คี๊พ อิท มูฝวิน , คี๊พ อิท มูฝวิน)

[Verse 3: Busta Rhymes]
([ เฝิซ 3 : บัสตร้า ไรม ])

Keep it movin now
(คี๊พ อิท มูฝวิน นาว)
No need to try to stop it, we gon’ wreck sh*t anyhow
(โน นี๊ด ทู ธราย ทู สท๊อพ อิท , วี ก็อน เร๊ค ฌะ *ที เอนอิเฮา)
Your, limitations is somethin I never will allow
(ยุร , ลิมิเทฌัน ซิส ซัมติน นาย เน๊เฝ่อร์ วิล อะลาว)
When we bake the cake, I be that n*gga that brings the icing
(เว็น วี เบ๊ก เดอะ เค้ก , ไอ บี แดท เอ็น *gga แดท บริง ดิ ไอซอิง)
Disregard your whole identity and revoke your driver’s licence
(ดิซริกาด ยุร โฮล ไอเดนทิทิ แอนด์ รีโฝ้ค ยุร ดไรฝเออะ ไล๊เซ่นซ)
You know I blast in your ass real fast
(ยู โนว์ ไอ บลาสทํ อิน ยุร อาซ เรียล ฟาสท)
Got your bladder burning, desperate for a bathroom pass
(ก็อท ยุร บแลดเดอะ เบรินนิง , เด๊สเพอเหรท ฟอร์ รา บาทรูม เพซ)
My ????? like a Busta Rhymes statue made of grass
(มาย ไล๊ค เก บัสตร้า ไรม สแท๊ทิ้ว เมด อ็อฝ กราซ)
C’mon, hypnotise some ass, sh*t so hot, better jump in the water, n*gga
(ซีมอน , เฮฟนีไท ซัม อาซ , ฌะ *ที โซ ฮอท , เบ๊ทเท่อร์ จั๊มพ อิน เดอะ ว๊อเท่อร , เอ็น *gga)
[SPLASH!]
([ ซพแลฌ ! ])
Breakin fools at parties like a ruckus sound class
(เบรกกิ้น ฟูล แอ็ท พาร์ที ไล๊ค เก ruckus ซาวน์ด คลาสสํ)
Make a philly down the back and mix the weed with more hash
(เม้ค เก ฟิวลี่ เดาน เดอะ แบ็ค แอนด์ มิกซ์ เดอะ วี วิธ โม แฮ็ช)
I will wash away your pain like Draino
(ไอ วิล ว๊อช อะเวย์ ยุร เพน ไล๊ค Draino)
Erupting like the angriest volcano, or the wickedest whirlwind and tornado
(Eruptings ไล๊ค ดิ angriest ฝ็อลเคโน , ออ เดอะ วิคเกเดด เวอวิน แอนด์ ทอเนโด)
We stay up in the streets, cruisin, me and my whole crew, gotta…….
(วี สเทย์ อั๊พ อิน เดอะ สทรีท , ครูซิน , มี แอนด์ มาย โฮล ครู , กอททะ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

Keep it movin’ along
(คี๊พ อิท มูฝวิน อะลอง)
Keep it movin’, keep it movin’, keep it movin’
(คี๊พ อิท มูฝวิน , คี๊พ อิท มูฝวิน , คี๊พ อิท มูฝวิน)
Keep it movin’ along, keep it movin’ along
(คี๊พ อิท มูฝวิน อะลอง , คี๊พ อิท มูฝวิน อะลอง)
Keep it movin’, keep it movin’, keep it movin’, keep it movin’
(คี๊พ อิท มูฝวิน , คี๊พ อิท มูฝวิน , คี๊พ อิท มูฝวิน , คี๊พ อิท มูฝวิน)
Keep it movin’ along, keep it movin’ along
(คี๊พ อิท มูฝวิน อะลอง , คี๊พ อิท มูฝวิน อะลอง)
Keep it movin’, keep it movin’, keep it movin’, keep it movin’
(คี๊พ อิท มูฝวิน , คี๊พ อิท มูฝวิน , คี๊พ อิท มูฝวิน , คี๊พ อิท มูฝวิน)
Keep it movin’ along, keep it movin’ along
(คี๊พ อิท มูฝวิน อะลอง , คี๊พ อิท มูฝวิน อะลอง)
Keep it movin’
(คี๊พ อิท มูฝวิน)

[Outro:]
([ เอ๊าโต : ])

This one goes out
(ดิส วัน โกซ เอ๊าท)
to the three brothers that I love the most, in memory of this song
(ทู เดอะ ทรี บร๊าเท่อรํ แดท ไอ ลัฝ เดอะ โมซท , อิน เม๊มโมรี่ อ็อฝ ดิส ซ็อง)
My man Ratto, my man Big Joe, my n*gga Love
(มาย แมน Ratto , มาย แมน บิ๊ก โจ , มาย เอ็น *gga ลัฝ)
Them n*ggas rest, most comfortable
(เด็ม เอ็น *ggas เรสท , โมซท คอมโฟเทเบิ่ล)
Peace, L-O-N-S, forever
(พี๊ซ , แอล โอ เอ็น เอส , ฟอเร๊เฝ่อร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Keep It Movin’ คำอ่านไทย Busta Rhymes feat Dinco, Milo, Charlie Brown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น