เนื้อเพลง Shot of Love คำอ่านไทย AC/DC

The Razors Edge [1990]
(เดอะ เร๊เซ่อร์ เอจ [ 1990 ])
[Young, Young]
([ ยัง , ยัง ])

[Come on now,
([ คัมมอน นาว ,)
Come on, come on, yeah, ow!]
(คัมมอน , คัมมอน , เย่ , เอ้า ! ])

Come on honey, take a trip with me
(คัมมอน ฮั๊นนี่ , เท้ค เก ทริ๊พ วิธ มี)
We’ll take a double shot of ectasy
(เวลล เท้ค เก ดั๊บเบิ้ล ฌ็อท อ็อฝ ectasy)
I’ll drink some water from a wooden cup
(แอล ดริ๊งค ซัม ว๊อเท่อร ฟรอม มา วูเดน คัพ)
And keep a rockin’ ’til the sun comes up
(แอนด์ คี๊พ อะ รอคกิน ทิล เดอะ ซัน คัม อั๊พ)

CHORUS:
(ค๊อรัส :)
And I warn you
(แอนด์ ดาย วอร์น ยู)
It’s the best shot of your life
(อิทซ เดอะ เบ๊สท์ ฌ็อท อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ)
And I warn you
(แอนด์ ดาย วอร์น ยู)
It’s the best shot of your life
(อิทซ เดอะ เบ๊สท์ ฌ็อท อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ)
Shot of love
(ฌ็อท อ็อฝ ลัฝ)
Shot of love
(ฌ็อท อ็อฝ ลัฝ)

Rock you little lady make you blow and bleed
(ร๊อค ยู ลิ๊ทเทิ่ล เล๊ดี้ เม้ค ยู โบลว์ แอนด์ บลีด)
A little bit of what you need is guaranteed
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ว๊อท ยู นี๊ด อีส แกแรนที)
Come on now honey we’ll get full of desire
(คัมมอน นาว ฮั๊นนี่ เวลล เก็ท ฟูล อ็อฝ ดีไซรํ)
A humping and a bumping till we start a fire [a huffin’ and a puffin’] ?
(อะ humpings แอนด์ อะ bumpings ทิลล์ วี สท๊าร์ท ดา ไฟเออะร [ อะ huffin แอนด์ อะ พัฟฟิน ])

CHORUS
(ค๊อรัส)

[Shot of love – I’m gonna make you plead]
([ ฌ็อท อ็อฝ ลัฝ แอม กอนนะ เม้ค ยู พลีด ])
[yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, awright ooh hoo hoo baby oh baby]
([ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , awright อู้ ฮู ฮู เบ๊บี้ โอ เบ๊บี้ ])

CHORUS
(ค๊อรัส)

Shot of Love
(ฌ็อท อ็อฝ ลัฝ)

Like to plead?
(ไล๊ค ทู พลีด)
Shot of love, Shot of love, Shot of love
(ฌ็อท อ็อฝ ลัฝ , ฌ็อท อ็อฝ ลัฝ , ฌ็อท อ็อฝ ลัฝ)
A humping and pumping got you jumping
(อะ humpings แอนด์ พัมปิง ก็อท ยู จัมปิง)
Shot of love, Shot of love, Shot of love
(ฌ็อท อ็อฝ ลัฝ , ฌ็อท อ็อฝ ลัฝ , ฌ็อท อ็อฝ ลัฝ)
A little bit of what you need is guaranteed
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ว๊อท ยู นี๊ด อีส แกแรนที)
Shot of love, Shot of love, Shot of love
(ฌ็อท อ็อฝ ลัฝ , ฌ็อท อ็อฝ ลัฝ , ฌ็อท อ็อฝ ลัฝ)
Let me warn you, I’m coming for you
(เล็ท มี วอร์น ยู , แอม คัมอิง ฟอร์ ยู)
Shot of love, Shot of love, Shot of love
(ฌ็อท อ็อฝ ลัฝ , ฌ็อท อ็อฝ ลัฝ , ฌ็อท อ็อฝ ลัฝ)
Shot of love, Shot of love
(ฌ็อท อ็อฝ ลัฝ , ฌ็อท อ็อฝ ลัฝ)
Come on give me shot of love
(คัมมอน กี๊ฝ มี ฌ็อท อ็อฝ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shot of Love คำอ่านไทย AC/DC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น