เนื้อเพลง Been Around The World คำอ่านไทย R. Kelly feat JA Rule

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I been around the world
(ไอ บีน อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)
And gets nothin but love
(แอนด์ เก็ท นอทติน บั๊ท ลัฝ)
For who I am
(ฟอร์ ฮู ไอ แอ็ม)
I thank my fans so much
(ไอ แธ๊งค์ มาย แฟน โซ มัช)
Even though some may hate
(อี๊เฝ่น โธ ซัม เมย์ เฮท)
Still I appreciate
(สทิลล ไอ แอพพรี๊ชิเอท)
All my friends and family
(ออล มาย เฟรน แซน แฟ๊มิลี่)
That kept it real with me
(แดท เค็พท ดิธ เรียล วิธ มี)

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
I been around the world and back like whut up
(ไอ บีน อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด แอนด์ แบ็ค ไล๊ค whut อั๊พ)
East side to west side tourin like whut up
(อี๊สท ไซด์ ทู เว๊สท ไซด์ ทัวริน ไล๊ค whut อั๊พ)
And even though the price for the house was so much
(แอนด์ อี๊เฝ่น โธ เดอะ ไพร๊ซ์ ฟอร์ เดอะ เฮ้าส วอส โซ มัช)
I still roll with them from the hood like whut up
(ไอ สทิลล โรลล วิธ เด็ม ฟรอม เดอะ ฮุด ไล๊ค whut อั๊พ)
Cuz when it comes to bein the realest I’m sho nuff
(คัซ เว็น หนิด คัม ทู บีนโพล เดอะ รีเอวรีเอส แอม โช นัฟ)
Im a straight up industry villain fo sho nuff
(แอม มา สเทร๊ท อั๊พ อิ๊นดัสทรี่ ฝีลลิน โฟ โช นัฟ)
And I cant satisfy some of ya’ll no matter what
(แอนด์ ดาย แค็นท แซ๊ททิซไฟ ซัม อ็อฝ ยอล โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท)
And some a yall cats are soldier love
(แอนด์ ซัม อะ ยอล แค๊ท แซร์ โซ๊ลเจ้อร์ ลัฝ)
Said we livin in a cold cold world
(เซ็ด วี ลีฝอิน อิน อะ โคลด์ โคลด์ เวิลด)
Aint nuttin but fake faces fake people fake friends
(เอน นัทดิน บั๊ท เฟ้ค เฟซ เฟ้ค พี๊เพิ่ล เฟ้ค เฟรน)
Said we livin in a cold cold world
(เซ็ด วี ลีฝอิน อิน อะ โคลด์ โคลด์ เวิลด)
Where there aint nuttin but envy wannabees playa-hatas
(แวร์ แดร์ เอน นัทดิน บั๊ท เอนฝิ แวนนาบี พอลเย ฮาเทซ)
Yea I know I need a hug but ya’ll need a hug too
(เย ไอ โนว์ ไอ นี๊ด อะ ฮัก บั๊ท ยอล นี๊ด อะ ฮัก ทู)
Cuz God gunna judge me the same day he judge you
(คัซ ก๊อด กันนา จั๊ดจ มี เดอะ เซม เดย์ ฮี จั๊ดจ ยู)
And even though we have our struggles that’s alright
(แอนด์ อี๊เฝ่น โธ วี แฮ็ฝ เอ๊า สทรั๊กเกิ้ล แด้ท ออลไร๊ท)
You know we ghetto folks is gon’ find a way to shine
(ยู โนว์ วี เกทโท โฟล้ค ซิส ก็อน ไฟนด์ อะ เวย์ ทู ไชน์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Sometimes… this world can be so cold
(ซัมไทม์ ดิส เวิลด แคน บี โซ โคลด์)
When you looking through the windows of the soul
(เว็น ยู ลุคอิง ทรู เดอะ วิ๊นโด้ว อ็อฝ เดอะ โซล)
I been looking to see the truth as it unfolds
(ไอ บีน ลุคอิง ทู ซี เดอะ ทรู๊ธ แอส ซิท อันโฟลด)
Cuz I been around this globe and back enough to know the fact
(คัซ ไอ บีน อะราวนฺดฺ ดิส โกล๊บ แอนด์ แบ็ค อีน๊าฟ ทู โนว์ เดอะ แฟคท)
Who loves me and who loves me not
(ฮู ลัฝ มี แอนด์ ฮู ลัฝ มี น็อท)
We be sh*t’s so hot you could put it in red tops
(วี บี ฌะ *ts โซ ฮอท ยู เคิด พุท ดิธ อิน เร้ด ท๊อพ)
And pump it through every hood, ghetto, and block
(แอนด์ พั๊มพ อิท ทรู เอ๊เฝอร์รี่ ฮุด , เกทโท , แอนด์ บล๊อค)
Until they heart stops that’s why they fear for me
(อันทิล เด ฮาร์ท สท๊อพ แด้ท วาย เด เฟียร์ ฟอร์ มี)
And I thank you for every blessing that you givin me lord
(แอนด์ ดาย แธ๊งค์ ยู ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ บเลซซิง แดท ยู กีฝอิน มี หลอร์ด)
And I’m grateful for all my talent and my vocal accords
(แอนด์ แอม เกร๊ทฟุล ฟอร์ ออล มาย แท๊เล้นท แอนด์ มาย โฝแค็ล แอ๊คคอร์ด)
And all these hatas I keep shakin em off
(แอนด์ ออล ฑิส ฮาเทซ ซาย คี๊พ เชคกิน เอ็ม ออฟฟ)
Rubbin they face in fame I’m sorry I changed the game
(รับบิน เด เฟซ อิน เฟม แอม ซ๊อรี่ ไอ เช้งจํ เดอะ เกม)
But its mine and I cant complain
(บั๊ท อิทซ ไมน์ แอนด์ ดาย แค็นท คอมเพลน)
Rule and R Kelly, ” Been around the world ”
(รูล แอนด์ อาร์ เคลลี่ , ” บีน อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด “)
Puttin it on women ” Bumpin n’ Grindin ” these b*tches
(พันดิน หนิด ออน วีมเอิน ” บั้มปิน เอ็น กรี๊ดอิน ” ฑิส บี *tches)
But we always on time when a woman fed up
(บั๊ท วี ออลเว ออน ไทม์ เว็น อะ วู๊แม่น เฟ็ด อั๊พ)
And that’s luv, that’s why they all f*ck wit us
(แอนด์ แด้ท เลิฝ , แด้ท วาย เด ออล เอฟ *ck วิท อัซ)
Cuz we…
(คัซ วี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
Said my lyrics is my testimony, that’s how I live
(เซ็ด มาย ลีริค ซิส มาย เทซทิโมนิ , แด้ท ฮาว ไอ ไล้ฝ)
I had to get rid of a lotta fake homies, I won’t forgive
(ไอ แฮ็ด ทู เก็ท ริด อ็อฝ อะ ลอทดา เฟ้ค โฮมี , ไอ ว็อนท ฟอร์กี๊ฝ)
You see me on T.V. sometimes not how it is
(ยู ซี มี ออน ที วี ซัมไทม์ น็อท ฮาว อิท อีส)
Yall gotta start learnin how to separate me from showbiz
(ยอล กอททะ สท๊าร์ท เลินนิน ฮาว ทู เซ๊พาเหรท มี ฟรอม showbiz)
When I’m rollin through your city, show me love
(เว็น แอม โรลลิน ทรู ยุร ซิ๊ที่ , โชว์ มี ลัฝ)
And ladies when you see your boy, gimme hug
(แอนด์ เลดิส เว็น ยู ซี ยุร บอย , กีมมิ ฮัก)
And though I’m not conceited [right]
(แอนด์ โธ แอม น็อท ค็อนซีท [ ไร๊ท ])
Its jus my space sometimes I need it [right]
(อิทซ ยูส มาย สเพ๊ซ ซัมไทม์ ซาย นี๊ด ดิท [ ไร๊ท ])
Said I got so many friends in them area codes
(เซ็ด ดาย ก็อท โซ เมนอิ เฟรน ซิน เด็ม แอ๊เรีย โค้ด)
That I hand out them tickets when it comes to my shows
(แดท ไอ แฮนด์ เอ๊าท เด็ม ทิ๊คเค๊ท เว็น หนิด คัม ทู มาย โชว์)
Ja’s lets break bread together, pray together
(Jas เล็ท เบร๊ค เบร้ด ทูเก๊ทเธ่อร์ , เพรย์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
That we grow strong together
(แดท วี โกรว์ สทรอง ทูเก๊ทเธ่อร์)
Its clear forever, help each other through the stormy weather
(อิทซ เคลียร์ ฟอเร๊เฝ่อร , เฮ้ลพ อีช อ๊อเธ่อร์ ทรู เดอะ ซทอมิ เว๊เธ่อร)
Lets hurt together, lets cry together
(เล็ท เฮิร์ท ทูเก๊ทเธ่อร์ , เล็ท คราย ทูเก๊ทเธ่อร์)
And even if we grow together
(แอนด์ อี๊เฝ่น อิ๊ฟ วี โกรว์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Then together we can make it better
(เด็น ทูเก๊ทเธ่อร์ วี แคน เม้ค อิท เบ๊ทเท่อร์)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Been Around The World คำอ่านไทย R. Kelly feat JA Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น