เนื้อเพลง Settle Down คำอ่านไทย The Isley Brothers

Background Vocals: James ” Big Jim ” Wright
(แบ็คกราว โฝแค็ล : เจม ” บิ๊ก จิม ” ไรท)

1 – Do you think you’re ready
(1 ดู ยู ทริ๊งค ยัวร์ เร๊ดี้)
To settle down, settle down babe
(ทู เซ็ทเทิ่ล เดาน , เซ็ทเทิ่ล เดาน เบ้บ)
Do you think you’re ready
(ดู ยู ทริ๊งค ยัวร์ เร๊ดี้)
To settle down with me babe
(ทู เซ็ทเทิ่ล เดาน วิธ มี เบ้บ)
Do you think you’re ready
(ดู ยู ทริ๊งค ยัวร์ เร๊ดี้)
To settle down, settle down with me babe
(ทู เซ็ทเทิ่ล เดาน , เซ็ทเทิ่ล เดาน วิธ มี เบ้บ)
Settle down with me, babe
(เซ็ทเทิ่ล เดาน วิธ มี , เบ้บ)
Settle down
(เซ็ทเทิ่ล เดาน)

Would you like a house on the hill
(เวิด ยู ไล๊ค เก เฮ้าส ออน เดอะ ฮิลล์)
Overlooking the ocean side
(โอฝเวอร์ลุคกิง ดิ โอ๊เชี่ยน ไซด์)
Tell me, would you like that baby
(เทลล มี , เวิด ยู ไล๊ค แดท เบ๊บี้)
Or how about a high-rise apartment
(ออ ฮาว อะเบ๊าท ดา ไฮฮ ไร๊ส อะพาทเม็นท)
In Manhattan on the east side
(อิน แมนแฮตัน ออน ดิ อี๊สท ไซด์)
If that’s what you need
(อิ๊ฟ แด้ท ว๊อท ยู นี๊ด)
I’m here to please
(แอม เฮียร ทู พลีซ)
Won’t you settle down with me, baby
(ว็อนท ยู เซ็ทเทิ่ล เดาน วิธ มี , เบ๊บี้)

Repeat 1
(รีพี๊ท 1)

We could take a jet plane all the way to Spain
(วี เคิด เท้ค เก เจ๊ต เพลน ออล เดอะ เวย์ ทู ซเพน)
Just to buy you a wedding ring
(จั๊สท ทู บาย ยู อะ เว๊ดดิ้ง ริง)
Tell me, would you like that baby
(เทลล มี , เวิด ยู ไล๊ค แดท เบ๊บี้)
Oh, talk to me girl
(โอ , ท๊อล์ค ทู มี เกิร์ล)
We could get married on Christmas day
(วี เคิด เก็ท แมริด ออน ครีซมัซ เดย์)
On the shores of Montego Bay
(ออน เดอะ ชอร์ อ็อฝ มอนเทโก เบย์)
If that’s what you need
(อิ๊ฟ แด้ท ว๊อท ยู นี๊ด)
I’m here to please
(แอม เฮียร ทู พลีซ)
Won’t you settle down with me
(ว็อนท ยู เซ็ทเทิ่ล เดาน วิธ มี)

If you’re ready
(อิ๊ฟ ยัวร์ เร๊ดี้)
Only if you’re ready
(โอ๊นลี่ อิ๊ฟ ยัวร์ เร๊ดี้)
To settle down, settle down babe
(ทู เซ็ทเทิ่ล เดาน , เซ็ทเทิ่ล เดาน เบ้บ)
Tell me if you’re ready, ready yeah
(เทลล มี อิ๊ฟ ยัวร์ เร๊ดี้ , เร๊ดี้ เย่)
To settle down with me babe
(ทู เซ็ทเทิ่ล เดาน วิธ มี เบ้บ)
Do you think you’re ready
(ดู ยู ทริ๊งค ยัวร์ เร๊ดี้)
To settle down, settle down with me babe
(ทู เซ็ทเทิ่ล เดาน , เซ็ทเทิ่ล เดาน วิธ มี เบ้บ)
Settle down, settle down
(เซ็ทเทิ่ล เดาน , เซ็ทเทิ่ล เดาน)
Settle down
(เซ็ทเทิ่ล เดาน)

I’m not trying to buy your love
(แอม น็อท ทไรอิง ทู บาย ยุร ลัฝ)
Money ain’t in it
(มั๊นนี่ เอน อิน หนิด)
You can’t put a rpice on love
(ยู แค็นท พุท ดา rpice ออน ลัฝ)
Tell me if I’m worthy of
(เทลล มี อิ๊ฟ แอม เวอฑิ อ็อฝ)
Worthy of you’re hand
(เวอฑิ อ็อฝ ยัวร์ แฮนด์)
Girl let’s start making plans
(เกิร์ล เล็ท สท๊าร์ท เมคอิง แพลน)
You’re shining like a star above
(ยัวร์ ชายนิง ไล๊ค เก สทาร์ อะโบ๊ฝ)
You’re the light of my life
(ยัวร์ เดอะ ไล๊ท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
Oh girl, be my wife
(โอ เกิร์ล , บี มาย ไว๊ฟ)
Settle down baby
(เซ็ทเทิ่ล เดาน เบ๊บี้)

Oh but first
(โอ บั๊ท เฟิร์สท)
Do you think you’re ready
(ดู ยู ทริ๊งค ยัวร์ เร๊ดี้)
To settle down, settle down babe
(ทู เซ็ทเทิ่ล เดาน , เซ็ทเทิ่ล เดาน เบ้บ)
I wanna know if you’re ready, tell me baby
(ไอ วอนนา โนว์ อิ๊ฟ ยัวร์ เร๊ดี้ , เทลล มี เบ๊บี้)
To settle down with me babe
(ทู เซ็ทเทิ่ล เดาน วิธ มี เบ้บ)
Do you think you’re ready
(ดู ยู ทริ๊งค ยัวร์ เร๊ดี้)
To settle down, settle down with me babe
(ทู เซ็ทเทิ่ล เดาน , เซ็ทเทิ่ล เดาน วิธ มี เบ้บ)
Settle down babe
(เซ็ทเทิ่ล เดาน เบ้บ)
Settle down
(เซ็ทเทิ่ล เดาน)

Ooh
(อู้)
oh, whoa
(โอ , โว้ว)
Oooh
(อู้)
No no no no no no no
(โน โน โน โน โน โน โน)
Yeah yes
(เย่ เย็ซ)
Oh settle down babe
(โอ เซ็ทเทิ่ล เดาน เบ้บ)
Settle down
(เซ็ทเทิ่ล เดาน)

You tell me when you’re ready
(ยู เทลล มี เว็น ยัวร์ เร๊ดี้)
[I’m ready, I’m ready]
([ แอม เร๊ดี้ , แอม เร๊ดี้ ])
Do you think you’re ready
(ดู ยู ทริ๊งค ยัวร์ เร๊ดี้)
[I, yes I am baby]
([ ไอ , เย็ซ ซาย แอ็ม เบ๊บี้ ])
Please tell me
(พลีซ เทลล มี)
[You already know]
([ ยู ออลเร๊ดี้ โนว์ ])
When you’re ready
(เว็น ยัวร์ เร๊ดี้)
[Yes I’m ready]
([ เย็ซ แอม เร๊ดี้ ])
Then We can settle down
(เด็น วี แคน เซ็ทเทิ่ล เดาน)
[Settle down babe]
([ เซ็ทเทิ่ล เดาน เบ้บ ])
Settle down
(เซ็ทเทิ่ล เดาน)
[I’m ready]
([ แอม เร๊ดี้ ])
I wanna know if you’re ready
(ไอ วอนนา โนว์ อิ๊ฟ ยัวร์ เร๊ดี้)
Oh wee, oh it feels like you’re ready babe
(โอ วี , โอ อิท ฟีล ไล๊ค ยัวร์ เร๊ดี้ เบ้บ)
I can tell if you’re ready
(ไอ แคน เทลล อิ๊ฟ ยัวร์ เร๊ดี้)
We need to settle down babe
(วี นี๊ด ทู เซ็ทเทิ่ล เดาน เบ้บ)
Settle down
(เซ็ทเทิ่ล เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Settle Down คำอ่านไทย The Isley Brothers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น