เนื้อเพลง Give Me My Lighter Back คำอ่านไทย The Streets

hey, i already send these, but they’re still not up yet, so….
(เฮ , ไอ ออลเร๊ดี้ เซ็นด ฑิส , บั๊ท เดรว สทิลล น็อท อั๊พ เย๊ท , โซ)

‘Cause I can’t be doing with your crap anymore
(ค๊อส ไอ แค็นท บี ดูอิง วิธ ยุร แครพ แอนนี่มอ)
So why don’t you give me my lighter back
(โซ วาย ด้อนท์ ยู กี๊ฝ มี มาย ไลทเออะ แบ็ค)
And then track
(แอนด์ เด็น แทร็ค)
Cause I can’t be doing with your crap anymore
(ค๊อส ไอ แค็นท บี ดูอิง วิธ ยุร แครพ แอนนี่มอ)
So why don’t you give me my lighter back
(โซ วาย ด้อนท์ ยู กี๊ฝ มี มาย ไลทเออะ แบ็ค)
And then track
(แอนด์ เด็น แทร็ค)

You walk in the door packed pockets
(ยู ว๊อล์ค อิน เดอะ ดอร์ แพ็ค พ๊อคเค่ท)
Guess what geez
(เกสส ว๊อท จีซ)
Say you’ve had it but now you’ve lost it again
(เซย์ ยู๊ฟ แฮ็ด ดิท บั๊ท นาว ยู๊ฟ ล็อซท ดิธ อะเกน)
You’ve forgotten to bring your wallet
(ยู๊ฟ ฟอร์กอทเดน ทู บริง ยุร วอลเล็ท)
But fair play i buy yous a brandy and coke safe
(บั๊ท แฟร์ เพลย์ ไอ บาย ยู ซา บแรนดิ แอนด์ โคค เซฟ)
I always do anything for my mates go sit down i’ll bring it over
(ไอ ออลเว ดู เอนอิธิง ฟอร์ มาย เหมท โก ซิท เดาน แอล บริง อิท โอ๊เฝ่อร)
‘Cause I’m no way that you always seem to avoid paying
(ค๊อส แอม โน เวย์ แดท ยู ออลเว ซีม ทู อะฝอยด เพย์อิง)
But your blag blag blag gets scene scene scene
(บั๊ท ยุร blag blag blag เก็ท ซีน ซีน ซีน)
And how many missed calls have I got
(แอนด์ ฮาว เมนอิ มิส คอลลํ แฮ็ฝ ไอ ก็อท)
To take before you get some credit and call me for a change
(ทู เท้ค บีฟอร์ ยู เก็ท ซัม เคร๊ดิท แอนด์ คอลลํ มี ฟอร์ รา เช้งจํ)
Eh eh eh eh eh eh
(เอ เอ เอ เอ เอ เอ)

‘Cause I can’t be doing with your crap anymore
(ค๊อส ไอ แค็นท บี ดูอิง วิธ ยุร แครพ แอนนี่มอ)
So why don’t you give me my lighter back
(โซ วาย ด้อนท์ ยู กี๊ฝ มี มาย ไลทเออะ แบ็ค)
And then track
(แอนด์ เด็น แทร็ค)
‘Cause I can’t be doing with your crap anymore
(ค๊อส ไอ แค็นท บี ดูอิง วิธ ยุร แครพ แอนนี่มอ)
So why don’t you give me my lighter back
(โซ วาย ด้อนท์ ยู กี๊ฝ มี มาย ไลทเออะ แบ็ค)
And then track
(แอนด์ เด็น แทร็ค)

Oi then after i top non one two one i notice you’ve gone
(โอย เด็น แอ๊ฟเท่อร ไอ ท๊อพ นอน วัน ทู วัน ไอ โน๊ทิซ ยู๊ฟ กอน)
And i’m sat staring into space lookin’ like a billy no mates on his trike
(แอนด์ แอม แซ็ท ซแทริง อิ๊นทู สเพ๊ซ ลุคกิน ไล๊ค เก บีลลิ โน เหมท ออน ฮิส trike)
My favorite lighter seems to have done one
(มาย เฟเฝอะริท ไลทเออะ ซีม ทู แฮ็ฝ ดัน วัน)
‘Cause it was here when you were here and now it’s gone
(ค๊อส อิท วอส เฮียร เว็น ยู เวอ เฮียร แอนด์ นาว อิทซ กอน)
Now you’re gone i mean just cause i bought you a drink
(นาว ยัวร์ กอน ไอ มีน จั๊สท ค๊อส ไอ บอท ยู อะ ดริ๊งค)
I’m not trying to tie you to the seat i don’t give to receive
(แอม น็อท ทไรอิง ทู ไท ยู ทู เดอะ ซีท ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ ทู รีซี๊ฝ)
But you seem to live to recieve so i end up chatting to andy
(บั๊ท ยู ซีม ทู ไล้ฝ ทู รีซิฝ โซ ไอ เอ็นด อั๊พ chattings ทู andy)
Talking about his f*cking grief with the knob you gave me for twos
(ทอคอิง อะเบ๊าท ฮิส เอฟ *คิง กรีฟ วิธ เดอะ น็อบ ยู เกฝ มี ฟอร์ ทู)

‘Cause I can’t be doing with your crap anymore
(ค๊อส ไอ แค็นท บี ดูอิง วิธ ยุร แครพ แอนนี่มอ)
So why don’t you give me my lighter back
(โซ วาย ด้อนท์ ยู กี๊ฝ มี มาย ไลทเออะ แบ็ค)
And then track
(แอนด์ เด็น แทร็ค)
‘Cause I can’t be doing with your crap anymore
(ค๊อส ไอ แค็นท บี ดูอิง วิธ ยุร แครพ แอนนี่มอ)
So why don’t you give me my lighter back
(โซ วาย ด้อนท์ ยู กี๊ฝ มี มาย ไลทเออะ แบ็ค)
And then track
(แอนด์ เด็น แทร็ค)

Half hour on i’m makin’ my way to the bog say aye to him nod to the corner say safe to you
(ฮาล์ฟ เอาเอ้อร์ ออน แอม เมกิน มาย เวย์ ทู เดอะ บ็อก เซย์ ไอ ทู ฮิม น็อด ทู เดอะ ค๊อร์เน่อร์ เซย์ เซฟ ทู ยู)
One now walk past the bar where you’re at you’ve blatantly bought her a jar with the money
(วัน นาว ว๊อล์ค พาสท์ เดอะ บาร์ แวร์ ยัวร์ แอ็ท ยู๊ฟ บเลแท็นทลิ บอท เฮอ รา จาร์ วิธ เดอะ มั๊นนี่)
You said you didn’t have i walk past but I wanna lose my rag then i do my business
(ยู เซ็ด ยู ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ไอ ว๊อล์ค พาสท์ บั๊ท ไอ วอนนา ลู้ส มาย แร๊ก เด็น นาย ดู มาย บีสเน็ซ)
And as i’ve come out the bog your girlfriend walks in sees you drinkin’ with nick’s girl
(แอนด์ แอส แอฝ คัม เอ๊าท เดอะ บ็อก ยุร เกลิลเฟรน ว๊อล์ค ซิน ซี ยู ดริงคิน วิธ นิค เกิร์ล)
And tips the drink over your head and if you ask me it serves you f*ckin’ right, you’ve got to hold it down
(แอนด์ ทิพ เดอะ ดริ๊งค โอ๊เฝ่อร ยุร เฮด แอนด์ อิ๊ฟ ยู อาสคฺ มี อิท เซิร์ฝ ยู เอฟ *ckin ไร๊ท , ยู๊ฟ ก็อท ทู โฮลด์ ดิท เดาน)

‘Cause I can’t be doing with your crap anymore
(ค๊อส ไอ แค็นท บี ดูอิง วิธ ยุร แครพ แอนนี่มอ)
So why don’t you give me my lighter back
(โซ วาย ด้อนท์ ยู กี๊ฝ มี มาย ไลทเออะ แบ็ค)
And then track
(แอนด์ เด็น แทร็ค)
‘Cause I can’t be doing with your crap anymore
(ค๊อส ไอ แค็นท บี ดูอิง วิธ ยุร แครพ แอนนี่มอ)
So why don’t you give me my lighter back
(โซ วาย ด้อนท์ ยู กี๊ฝ มี มาย ไลทเออะ แบ็ค)
And then track
(แอนด์ เด็น แทร็ค)
‘Cause I can’t be doing with your crap anymore
(ค๊อส ไอ แค็นท บี ดูอิง วิธ ยุร แครพ แอนนี่มอ)
So why don’t you give me my lighter back
(โซ วาย ด้อนท์ ยู กี๊ฝ มี มาย ไลทเออะ แบ็ค)
And then track
(แอนด์ เด็น แทร็ค)
‘Cause I can’t be doing with your crap anymore
(ค๊อส ไอ แค็นท บี ดูอิง วิธ ยุร แครพ แอนนี่มอ)
So why don’t you give me my lighter back
(โซ วาย ด้อนท์ ยู กี๊ฝ มี มาย ไลทเออะ แบ็ค)
And then track
(แอนด์ เด็น แทร็ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Give Me My Lighter Back คำอ่านไทย The Streets

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น