เนื้อเพลง Standing On The Highway คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
(บาย บ็อบ ดายแลน)

Well, I’m standin’ on the highway
(เวลล , แอม แสตนดิน ออน เดอะ ไฮฮเวย์)
Tryin’ to bum a ride, tryin’ to bum a ride,
(ทายอิน ทู บัม มา ไรด์ , ทายอิน ทู บัม มา ไรด์ ,)
Tryin’ to bum a ride.
(ทายอิน ทู บัม มา ไรด์)
Well, I’m standin’ on the highway
(เวลล , แอม แสตนดิน ออน เดอะ ไฮฮเวย์)
Tryin’ to bum a ride, tryin’ to bum a ride,
(ทายอิน ทู บัม มา ไรด์ , ทายอิน ทู บัม มา ไรด์ ,)
Tryin’ to bum a ride.
(ทายอิน ทู บัม มา ไรด์)
Nobody seem to know me,
(โนบอดี้ ซีม ทู โนว์ มี ,)
Everybody pass me by.
(เอวี่บอดี้ เพซ มี บาย)

Well, I’m standin’ on the highway
(เวลล , แอม แสตนดิน ออน เดอะ ไฮฮเวย์)
Tryin’ to hold up, tryin’ to hold up,
(ทายอิน ทู โฮลด์ อั๊พ , ทายอิน ทู โฮลด์ อั๊พ ,)
Tryin to hold up and be brave.
(ทายอิน ทู โฮลด์ อั๊พ แอนด์ บี เบร๊ฝ)
Well, I’m standin’ on the highway
(เวลล , แอม แสตนดิน ออน เดอะ ไฮฮเวย์)
Tryin’ to hold up, tryin to hold up and be brave.
(ทายอิน ทู โฮลด์ อั๊พ , ทายอิน ทู โฮลด์ อั๊พ แอนด์ บี เบร๊ฝ)
One roads goin’ to the bright lights,
(วัน โร้ด โกอิน ทู เดอะ ไบร๊ท ไล๊ท ,)
The others goin’ down to my grave.
(ดิ อ๊อเธ่อร์ โกอิน เดาน ทู มาย เกรฝ)

Well, I’m lookin’ down at two card,
(เวลล , แอม ลุคกิน เดาน แอ็ท ทู ค้าร์ด ,)
They seem to be handmade.
(เด ซีม ทู บี handmade)
Well, I’m lookin’ down at two card,
(เวลล , แอม ลุคกิน เดาน แอ็ท ทู ค้าร์ด ,)
They seem to be handmade.
(เด ซีม ทู บี handmade)
One looks like it’s the ace of diamonds,
(วัน ลุ๊ค ไล๊ค อิทซ ดิ เอซ อ็อฝ ได๊ม่อนดํ ,)
The other looks like it is the ace of spades.
(ดิ อ๊อเธ่อร์ ลุ๊ค ไล๊ค อิท อีส ดิ เอซ อ็อฝ ซเพด)

Well, I’m standin’ on the highway
(เวลล , แอม แสตนดิน ออน เดอะ ไฮฮเวย์)
Watchin’ my life roll by.
(วันชิน มาย ไล๊ฟ โรลล บาย)
Well, I’m standin’ on the highway
(เวลล , แอม แสตนดิน ออน เดอะ ไฮฮเวย์)
Watchin’ my life roll by.
(วันชิน มาย ไล๊ฟ โรลล บาย)
Well, I’m standin’ on the highway
(เวลล , แอม แสตนดิน ออน เดอะ ไฮฮเวย์)
Tryin’ to bum a ride.
(ทายอิน ทู บัม มา ไรด์)

Well, I’m standin’ on the highway
(เวลล , แอม แสตนดิน ออน เดอะ ไฮฮเวย์)
Wonderin’ where everybody went, wonderin’ where everybody went,
(วันเดอริน แวร์ เอวี่บอดี้ เว็นท , วันเดอริน แวร์ เอวี่บอดี้ เว็นท ,)
Wonderin’ where everybody went.
(วันเดอริน แวร์ เอวี่บอดี้ เว็นท)
Well, I’m standin’ on the highway
(เวลล , แอม แสตนดิน ออน เดอะ ไฮฮเวย์)
Wonderin’ where everybody went, wonderin’ where everybody went,
(วันเดอริน แวร์ เอวี่บอดี้ เว็นท , วันเดอริน แวร์ เอวี่บอดี้ เว็นท ,)
Wonderin’ where everybody went.
(วันเดอริน แวร์ เอวี่บอดี้ เว็นท)
Please mister, pick me up,
(พลีซ มิ๊สเทอร์ , พิค มี อั๊พ ,)
I swear I ain’t gonna kill nobody’s kids.
(ไอ สแวร์ ไอ เอน กอนนะ คิลล์ โนบอดี้ คิด)

I wonder if my good gal,
(ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ มาย กู๊ด แก็ล ,)
I wonder if she knows I’m here,
(ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ ชี โนว์ แอม เฮียร ,)
Nobody else seems to know I’m here.
(โนบอดี้ เอ๊ลส ซีม ทู โนว์ แอม เฮียร)
I wonder if my good gal,
(ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ มาย กู๊ด แก็ล ,)
I wonder if she knows I’m here,
(ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ ชี โนว์ แอม เฮียร ,)
Nobody else seems to know I’m here.
(โนบอดี้ เอ๊ลส ซีม ทู โนว์ แอม เฮียร)
If she knows I’m here, Lawd,
(อิ๊ฟ ชี โนว์ แอม เฮียร , ลอด ,)
I wonder if she said a prayer.
(ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ ชี เซ็ด อะ พเรเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Standing On The Highway คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น