เนื้อเพลง My Closest Roaddogz คำอ่านไทย 2Pac

Me and my closest road dogz
(มี แอนด์ มาย โคลสเอส โร้ด dogz)
To my dog named Musolini, Big Syke, Thug Life baby
(ทู มาย ด้อกก เนม Musolini , บิ๊ก Syke , ธัก ไล๊ฟ เบ๊บี้)
The return of the mashers, you know how we do it
(เดอะ รีเทิร์น อ็อฝ เดอะ mashers , ยู โนว์ ฮาว วี ดู อิท)
Hahaha!
(ฮาฮาฮา !)

[2Pac]
([ 2Pac ])
Sh*t half the times we flaunt cause trouble
(ฌะ *ที ฮาล์ฟ เดอะ ไทม์ วี ฟลอนท ค๊อส ทรั๊บเบิ้ล)
My closest road dog it was cool cause I love you
(มาย โคลสเอส โร้ด ด้อกก อิท วอส คูล ค๊อส ไอ ลัฝ ยู)
F*ck what they talkin bout
(เอฟ *ck ว๊อท เด ทอคกิ่น เบาท)
Let me take you back in time, rewind to eighty-nine
(เล็ท มี เท้ค ยู แบ็ค อิน ไทม์ , รีไวนด์ ทู เอทิ ไนน)
Introduced me to this life of crime, but we was blind
(อินโทรดิ๊วซ มี ทู ดิส ไล๊ฟ อ็อฝ ไคร์ม , บั๊ท วี วอส ไบลนฺดฺ)
Little nappy-haired juveniles, livin wild
(ลิ๊ทเทิ่ล แนพพิ แฮร์ จูฝิไนล , ลีฝอิน ไวลด์)
No smiles on our faces, thirteen catchin cases
(โน สไมล์ ออน เอ๊า เฟซ , เทร๊อทีน แคซชิน เค๊ส)
Indeed, it was misery
(อินดี๊ด , อิท วอส มีสริ)
Driven by my own demons, cause they was killin me
(ดรีฝเอ็น บาย มาย โอว์น ดีมัน , ค๊อส เด วอส คิลลิน มี)
How can I be sure I’ll be saved soon?
(ฮาว แคน นาย บี ชัวร์ แอล บี เซฝ ซูน)
Catch me dip into the light, of a stray moon
(แค็ทช มี ดิพ อิ๊นทู เดอะ ไล๊ท , อ็อฝ อะ ซทเร มูน)
It’s gettin deeper now, let me get yo’ mind right
(อิทซ เกดดิน ดิพเพอ นาว , เล็ท มี เก็ท โย ไมนด์ ไร๊ท)
F*ck yo’ enemies, n*gga grip yo’ nine tight, tonight’s the night
(เอฟ *ck โย อียีมีสฺ , เอ็น *gga กริพ โย ไนน ไท๊ท , ทูไน๊ท เดอะ ไน๊ท)
Murder murder Mr. Lucifer
(เม๊อร์เด้อร์ เม๊อร์เด้อร์ มีซเทอะ ลยูซิเฟอะ)
Pictures of the devil DUCK when he shoot at cha, it’s all political
(พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ เดอะ เด๊ฝิ้ล ดั๊ค เว็น ฮี ชู๊ท แอ็ท ชา , อิทซ ซอร์ โพลิทิ๊ค่อล)
Runnin from the future, escapin in the fog
(รูนนิน ฟรอม เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ , เอสเคปิน อิน เดอะ ฟ๊อก)
Live yo’ life like a hog n*gga, me and my closest road dogz
(ไล้ฝ โย ไล๊ฟ ไล๊ค เก ฮ็อก เอ็น *gga , มี แอนด์ มาย โคลสเอส โร้ด dogz)

[Chorus: sung]
([ ค๊อรัส : ซัง ])
Every ghetto street got a crosswalk
(เอ๊เฝอร์รี่ เกทโท สทรีท ก็อท ดา crosswalk)
Let me get to the other side with my road dogz
(เล็ท มี เก็ท ทู ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ วิธ มาย โร้ด dogz)
All roam in the scary place called home
(ออล โรม อิน เดอะ สเกลี่ เพลส คอลลํ โฮม)
Take a second victim and if they all gone, my closest road dogz
(เท้ค เก เซ๊คคั่น ฝิ๊คทิ่ม แอนด์ อิ๊ฟ เด ออล กอน , มาย โคลสเอส โร้ด dogz)
Every ghetto street got a stop sign
(เอ๊เฝอร์รี่ เกทโท สทรีท ก็อท ดา สท๊อพ ซายน)
Can I trust in you my road dogz on mine?
(แคน นาย ทรัสท อิน ยู มาย โร้ด dogz ออน ไมน์)
Even when I’m goin through hard times
(อี๊เฝ่น เว็น แอม โกอิน ทรู ฮาร์ด ไทม์)
I still got my closest road dogz lookin out for all mine
(ไอ สทิลล ก็อท มาย โคลสเอส โร้ด dogz ลุคกิน เอ๊าท ฟอร์ ออล ไมน์)

[2Pac]
([ 2Pac ])
Haha.. bring artillery and ROLL with a n*gga
(ฮาฮา บริง อาทีลเลอะริ แอนด์ โรลล วิธ อะ เอ็น *gga)
They could never take the soul of a M.O.B. soldier n*gga
(เด เคิด เน๊เฝ่อร์ เท้ค เดอะ โซล อ็อฝ อะ เอ็ม โอ บี โซ๊ลเจ้อร์ เอ็น *gga)
Cowards get rolled up, mob on ’em Makaveli
(โค๊หวาร์ด เก็ท โรลล อั๊พ , ม๊อบ ออน เอ็ม แมกเคอเวลลี่)
Boy youse a boss player, that’s what all the b*tches tell me
(บอย ยูซ อะ บอส เพย์เยอร์ , แด้ท ว๊อท ดอร์ เดอะ บี *tches เทลล มี)
Even if I died now
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ฟาย ดาย นาว)
I live my life eternally and never lie down, why cry now?
(ไอ ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ อิเทอแน็ลลิ แอนด์ เน๊เฝ่อร์ ไล เดาน , วาย คราย นาว)
Fooled a few but never ‘came a gamer, ain’t tryin to hear it
(ฟูล อะ ฟิว บั๊ท เน๊เฝ่อร์ เคม อะ gamer , เอน ทายอิน ทู เฮียร อิท)
Evil spirits hide at total strangers, yo’ life’s in danger
(อี๊ฝิ่ล สพีหริท ไฮด์ แอ็ท โท๊ท่อล ซทเรนเจอะ , โย ไล๊ฟ ซิน แด๊งเจ้อร์)
Prepare n*gga be aware, cause we ain’t scared
(พรีแพร์ เอ็น *gga บี อะแวร์ , ค๊อส วี เอน ซคา)
M.O.B., ’til I die, when we ride n*ggaz disappear
(เอ็ม โอ บี , ทิล ไอ ดาย , เว็น วี ไรด์ เอ็น *ggaz ดิสแอ๊พเพียร์)
Fill ’em up with pistol smoke
(ฟิลล เอ็ม อั๊พ วิธ พิ๊สท่อล สโม๊ค)
Never forget to blow a hole in his head
(เน๊เฝ่อร์ ฟอร์เก๊ท ทู โบลว์ อะ โฮล อิน ฮิส เฮด)
for leakin information to the feds
(ฟอร์ ลีคิน อินเฟาะเมฌัน ทู เดอะ เฟ็ด)
The burnin bed was the tellin sign
(เดอะ เบินนิน เบ๊ด วอส เดอะ เทลลิน ซายน)
Two hired guns bustin everyone, yellin everybody die
(ทู ไฮเออะ กัน บัสติน เอ๊วี่วัน , เยลลิน เอวี่บอดี้ ดาย)
Why the f*ck they f*ck around, we left ’em in the fog
(วาย เดอะ เอฟ *ck เด เอฟ *ck อะราวนฺดฺ , วี เล๊ฟท เอ็ม อิน เดอะ ฟ๊อก)
bleedin like a stuck hog, me and my closest road dogz
(บลีดิน ไล๊ค เก ซทัค ฮ็อก , มี แอนด์ มาย โคลสเอส โร้ด dogz)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[2Pac]
([ 2Pac ])
F*ck they feelings, that’s what they get for squealin
(เอฟ *ck เด ฟีลอิง , แด้ท ว๊อท เด เก็ท ฟอร์ สควีเลน)
That’s the pressures of a gangsta, dangerous this drug dealin
(แด้ท เดอะ พเรฌเออะ อ็อฝ อะ แก๊งซดา , เดนเจอะรัซ ดิส ดรัก ดิลลิน)
See me in physical form, my n*ggaz swarm
(ซี มี อิน ฟิ๊สิคอล ฟอร์ม , มาย เอ็น *ggaz ซวอม)
Take the figure of a circle beatin jealous n*ggaz ’til they purple
(เท้ค เดอะ ฟิ๊กเก้อร อ็อฝ อะ เซ๊อร์เคิ้ล บีดิน เจลอัซ เอ็น *ggaz ทิล เด เพ๊อร์เพิ่ล)
Simon Says take they heads homies
(ซายมอน เซย์ เท้ค เด เฮด โฮมี)
and send them phony motherf*ckers to dwell with all they dead homies
(แอนด์ เซ็นด เด็ม โฟนี motherf*ckers ทู ดเว็ล วิธ ออล เด เด้ด โฮมี)
Fishin for fake n*ggaz, observe and shake n*ggaz
(ฟิซชิน ฟอร์ เฟ้ค เอ็น *ggaz , อ๊อบเซิร์ฝ แอนด์ เช้ค เอ็น *ggaz)
The only way to see six figures, is break n*ggaz
(ดิ โอ๊นลี่ เวย์ ทู ซี ซิกซ์ ฟิ๊กเก้อร , อีส เบร๊ค เอ็น *ggaz)
Me and Musolini set to ride we high
(มี แอนด์ Musolini เซ็ท ทู ไรด์ วี ไฮฮ)
Big Bogart got the alibi if homicide ask us way
(บิ๊ก Bogart ก็อท ดิ อั๊ลไลไบ อิ๊ฟ ฮอมอิไซด อาสคฺ อัซ เวย์)
Labelled a Capo in the mob as big as the globe
(เลอเบว อะ Capo อิน เดอะ ม๊อบ แอส บิ๊ก แอส เดอะ โกล๊บ)
To live and die as a millionaire, on ..
(ทู ไล้ฝ แอนด์ ดาย แอส ซา มิลเลี่ยนแนร์ , ออน)
Set to explode, my M.O., is kill them hoes
(เซ็ท ทู เอ็กซโพลด , มาย เอ็ม โอ , อีส คิลล์ เด็ม โฮ)
My pistol’s like a disease, my enemies and foes
(มาย พิ๊สท่อล ไล๊ค เก ดีซี๊ส , มาย อียีมีสฺ แซน โฟ)
Get murdered and disposed of, we in the fog
(เก็ท เม๊อร์เด้อร์ แอนด์ ดิซโพส อ็อฝ , วี อิน เดอะ ฟ๊อก)
Makaveli the Don, and my closest road dogz
(แมกเคอเวลลี่ เดอะ ด็อน , แอนด์ มาย โคลสเอส โร้ด dogz)

[Chorus – 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Closest Roaddogz คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น