เนื้อเพลง White Clean and Neat คำอ่านไทย Robert Plant

13th day of August ’54 I was five years old
(13th เดย์ อ็อฝ ออกัซท 54 ไอ วอส ไฟฝ เยียร์ โอลด์)
Depending where you’re counting from
(ดีแพนดิ้ง แวร์ ยัวร์ เค๊าติง ฟรอม)
Ma didn’t tell me what was going abroad
(มา ดิ๊นอิน เทลล มี ว๊อท วอส โกอิ้ง อะบร๊อด)
No tales of things to come
(โน เทล อ็อฝ ทริง ทู คัม)
Daddy, daddy come home in the evening with the burdens of the day
(แดดดิ , แดดดิ คัม โฮม อิน ดิ อี๊ฝนิ่ง วิธ เดอะ เบ๊อรํเด้น อ็อฝ เดอะ เดย์)
Pat Boone might come along and take Daddy’s blues away
(แพ็ท บูน ไมท คัม อะลอง แอนด์ เท้ค แดดดิ บลู อะเวย์)
Ma might take Daddy’s head into her hands
(มา ไมท เท้ค แดดดิ เฮด อิ๊นทู เฮอ แฮนด์)
Soothe awhile, soothe awhile, touch the boy inside the man
(ซูฑ อะวายลฺ , ซูฑ อะวายลฺ , ทั๊ช เดอะ บอย อิ๊นไซด์ เดอะ แมน)
Beneath her skirts, between the clean, white sheets
(บีนี๊ทร เฮอ สเคิ๊ร์ท , บีทะวีน เดอะ คลีน , ไว๊ท ฌีท)
It’s such a long, long way From the street
(อิทซ ซัช อะ ลอง , ลอง เวย์ ฟรอม เดอะ สทรีท)
Beneath her skirts, between the clean, white sheets
(บีนี๊ทร เฮอ สเคิ๊ร์ท , บีทะวีน เดอะ คลีน , ไว๊ท ฌีท)
It’s such a long, long way From the street
(อิทซ ซัช อะ ลอง , ลอง เวย์ ฟรอม เดอะ สทรีท)
No, no, no Miss Debbie Reynolds promised someone out there always to obey
(โน , โน , โน มิซ เด๊บบี้ Reynolds พรอมอิซ ซัมวัน เอ๊าท แดร์ ออลเว ทู โอเบย์)
Sugar, sugar, white, clean and neat
(ชู๊ก้าร , ชู๊ก้าร , ไว๊ท , คลีน แอนด์ นี๊ท)
And there was no one better qualified to cry awhile, cry awhile
(แอนด์ แดร์ วอส โน วัน เบ๊ทเท่อร์ ควอลอิไฟด ทู คราย อะวายลฺ , คราย อะวายลฺ)
Not quite like Mr Johnny Ray
(น็อท ไคว๊ ไล๊ค มีซเทอะ จอนนิ เรย์)
Mmm Sugar, sugar, white, clean and neat
(อึม ชู๊ก้าร , ชู๊ก้าร , ไว๊ท , คลีน แอนด์ นี๊ท)
Sugar, sugar, white, clean and neat
(ชู๊ก้าร , ชู๊ก้าร , ไว๊ท , คลีน แอนด์ นี๊ท)
Beneath her skirts, between the clean, white sheets
(บีนี๊ทร เฮอ สเคิ๊ร์ท , บีทะวีน เดอะ คลีน , ไว๊ท ฌีท)
It’s such a long, long way From the street
(อิทซ ซัช อะ ลอง , ลอง เวย์ ฟรอม เดอะ สทรีท)
Beneath her skirts, between the clean, white sheets
(บีนี๊ทร เฮอ สเคิ๊ร์ท , บีทะวีน เดอะ คลีน , ไว๊ท ฌีท)
It’s such, it’s such, it’s such a long, long, long, long way
(อิทซ ซัช , อิทซ ซัช , อิทซ ซัช อะ ลอง , ลอง , ลอง , ลอง เวย์)
I said it’s such a long way From the street
(ไอ เซ็ด อิทซ ซัช อะ ลอง เวย์ ฟรอม เดอะ สทรีท)
[If you like the blues I think we can …
([ อิ๊ฟ ยู ไล๊ค เดอะ บลู ซาย ทริ๊งค วี แคน)
Home life, wife and children, a community life centred around the church,
(โฮม ไล๊ฟ , ไว๊ฟ แอนด์ ชีลดเร็น , อะ ค็อมยูนิทิ ไล๊ฟ เซ๊นเท่อร์ อะราวนฺดฺ เดอะ เชิร์ช ,)
things on which … basis … Baby, don’t you want me no more?
(ทริง ออน วิช เบ๊สิส เบ๊บี้ , ด้อนท์ ยู ว้อนท มี โน โม)
…. .. teenagers find an idol, they usually emulate what they know of his habits.
(ทีนเอเจอะ ไฟนด์ แอน ไอ๊ด้อล , เด ยูฉัวลิ เอมอิวเลท ว๊อท เด โนว์ อ็อฝ ฮิส แฮ๊บบิท)
Bring it on home, Daddy!]
(บริง อิท ออน โฮม , แดดดิ ! ])
Don’t you want me no more? Talk to me Oh, yeah
(ด้อนท์ ยู ว้อนท มี โน โม ท๊อล์ค ทู มี โอ , เย่)
Down at the juke joint, back at the drive-in movie show
(เดาน แอ็ท เดอะ juke จอยนท , แบ็ค แกท เดอะ ไดร๊ฝ อิน มูวี่ โชว์)
Moondog made one more white boy sanctified
(Moondog เมด วัน โม ไว๊ท บอย แซงทิไฟ)
Out on the streets, the red hot streets, old heroes fell
(เอ๊าท ออน เดอะ สทรีท , เดอะ เร้ด ฮอท สทรีท , โอลด์ อีโร เฟ็ล)
And I screamed my name with pride
(แอนด์ ดาย สครีม มาย เนม วิธ ไพรด์)
Beneath her skirts, between the clean, white sheets
(บีนี๊ทร เฮอ สเคิ๊ร์ท , บีทะวีน เดอะ คลีน , ไว๊ท ฌีท)
It’s such, it’s such, it’s such a long way, it’s such a long way
(อิทซ ซัช , อิทซ ซัช , อิทซ ซัช อะ ลอง เวย์ , อิทซ ซัช อะ ลอง เวย์)
It’s such a long, long way From the street
(อิทซ ซัช อะ ลอง , ลอง เวย์ ฟรอม เดอะ สทรีท)
Beneath her skirts, between the clean, white sheets
(บีนี๊ทร เฮอ สเคิ๊ร์ท , บีทะวีน เดอะ คลีน , ไว๊ท ฌีท)
It’s such, it’s such, it’s such a long, long, long, long way From the street Ooh, let’s go
(อิทซ ซัช , อิทซ ซัช , อิทซ ซัช อะ ลอง , ลอง , ลอง , ลอง เวย์ ฟรอม เดอะ สทรีท อู้ , เล็ท โก)
[Singer, Johnny Ray. Trademark, a …]
([ ซีงเออะ , จอนนิ เรย์ ทเรดมาค , อะ ])
Hey, baby [Listen to Ray .. . His long string of best selling records.
(เฮ , เบ๊บี้ [ ลิ๊สซึ่น ทู เรย์ ฮิส ลอง สทริง อ็อฝ เบ๊สท์ เซลลิง เร๊คขอร์ด)
Watch this human stick of dynamite reduce himself and the audience to limp rags,
(ว๊อทช ดิส ฮิ๊วแมน สทิ๊ค อ็อฝ ไดนะไมท รีดิ๊ว ฮิมเซลฟ แอนด์ ดิ อ๊อเดี่ยนซ ทู ลิมพ แร๊ก ,)
in a pulsating, motion packed, jazz laden half hour. How high can you get?]
(อิน อะ pulsatings , โมฌัน แพ็ค , แจ็ส เลเดน ฮาล์ฟ เอาเอ้อร์ ฮาว ไฮฮ แคน ยู เก็ท ])
Don’t you want me baby?
(ด้อนท์ ยู ว้อนท มี เบ๊บี้)
[Cool, crazy and superb, sincerely yours … They’re married to stay, …
([ คูล , คเรสิ แอนด์ ซุพเพ๊อร์บ , ซินเซียลิ ยุร เดรว แมริด ทู สเทย์ ,)
Debbie Reynolds film star Eddie Fisher disks, that’s how it’s bin’.
(เด๊บบี้ Reynolds ฟิล์ม สทาร์ เอดดี Fisher ดิซค , แด้ท ฮาว อิทซ บิน)
Now Debbie has scaled the hit parade … with a song in the top 10.]
(นาว เด๊บบี้ แฮ็ส สเคล เดอะ ฮิท พาเหรด วิธ อะ ซ็อง อิน เดอะ ท๊อพ 10 ])
Don’t you want me no more? [.. turning out a film.
(ด้อนท์ ยู ว้อนท มี โน โม [ เทินนิง เอ๊าท ดา ฟิล์ม)
Bring it on home, Daddy!] Little girl, little girl, little girl
(บริง อิท ออน โฮม , แดดดิ ! ] ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล , ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล , ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล)
Baby, baby, since I’ve been loving you Ha,
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , ซิ๊นซ แอฝ บีน ลัฝอิง ยู ฮา ,)
I’m about to lose [Bring it on home, Daddy]
(แอม อะเบ๊าท ทู ลู้ส [ บริง อิท ออน โฮม , แดดดิ ])
I’m about to lose [You make me want to jump and shout, baby.]
(แอม อะเบ๊าท ทู ลู้ส [ ยู เม้ค มี ว้อนท ทู จั๊มพ แอนด์ เช๊าท , เบ๊บี้ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง White Clean and Neat คำอ่านไทย Robert Plant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น