เนื้อเพลง Black Man คำอ่านไทย Stevie Wonder

First man to die
(เฟิร์สท แมน ทู ดาย)
For the flag we now hold high [Crispus Attucks]
(ฟอร์ เดอะ แฟล๊ก วี นาว โฮลด์ ไฮฮ [ Crispus Attucks ])
Was a black man
(วอส ซา แบล๊ค แมน)

The ground were we stand
(เดอะ กราวนด์ เวอ วี สแทนด์)
With the flag held in our hand
(วิธ เดอะ แฟล๊ก เฮ็ลด อิน เอ๊า แฮนด์)
Was first the redman’s
(วอส เฟิร์สท เดอะ เรดแมน)

Guide of a ship
(ไก๊ด อ็อฝ อะ ชิพ)
On the first Columbus trip [Pedro Alonzo Nino]
(ออน เดอะ เฟิร์สท Columbus ทริ๊พ [ เพรดโดว Alonzo นีโน ])
Was a brown man
(วอส ซา บราวนํ แมน)

The railroads for trains
(เดอะ เรแอวโหลด ฟอร์ เทรน)
Came on tracking that was laid
(เคม ออน trackings แดท วอส เลด)
By the yellow man
(บาย เดอะ เย๊ลโล่ว แมน)

We pledge allegiance
(วี พเล็จ แอ็ลลีแจ็นซ)
All our lives
(ออล เอ๊า ไล้ฝ)
To the magic colors
(ทู เดอะ แม๊จิค คัลเออะ)
Red, blue and white
(เร้ด , บลู แอนด์ ไว๊ท)
But we all must be given
(บั๊ท วี ออล มัสท์ บี กีฝเอ็น)
The liberty that we defend
(เดอะ ลิ๊เบอร์ที่ แดท วี ดีเฟ็นด์)
For with justice not for all men
(ฟอร์ วิธ จัสติกส น็อท ฟอร์ ออล เม็น)
History will repeat again
(ฮิสทรี่ วิล รีพี๊ท อะเกน)
It’s time we learned
(อิทซ ไทม์ วี เลิร์น)
This World Was Made For All Men
(ดิส เวิลด วอส เมด ฟอร์ ออล เม็น)

Heart surgery
(ฮาร์ท เซอเจอะริ)
Was first done successfully
(วอส เฟิร์สท ดัน ซัคเซซฟุลิ)
By a black man [Dr Daniel Hale Williams]
(บาย อะ แบล๊ค แมน [ เดทเออะ แดนเย็ล เฮล วิลเลี่ยม ])

Friendly man who died
(ฟเรนดลิ แมน ฮู ดาย)
But helped the pilgrims to survive [Squanto]
(บั๊ท เฮ้ลพ เดอะ พีลกริม ทู เซอร์ไฝ๊ฝ [ Squanto ])
Was a redman
(วอส ซา เรดแมน)

Farm workers rights
(ฟาร์ม เวอเคอะ ไร๊ท)
Were lifted to new heights [Caesar Chavez]
(เวอ ลิฟท ทู นิว ไฮท [ ซีเสอะ Chavez ])
By a brown man
(บาย อะ บราวนํ แมน)

Incandescent light
(อินแค็นเดซเซ็นท ไล๊ท)
Was invented to give sight [Thomas Edison]
(วอส อินเฝ๊นท ทู กี๊ฝ ไซ๊ท [ โทมัส Edison ])
By the white man
(บาย เดอะ ไว๊ท แมน)

We pledge allegiance
(วี พเล็จ แอ็ลลีแจ็นซ)
All our lives
(ออล เอ๊า ไล้ฝ)
To the magic colors
(ทู เดอะ แม๊จิค คัลเออะ)
Red, blue and white
(เร้ด , บลู แอนด์ ไว๊ท)
But we all must be given
(บั๊ท วี ออล มัสท์ บี กีฝเอ็น)
The liberty that we defend
(เดอะ ลิ๊เบอร์ที่ แดท วี ดีเฟ็นด์)
For with justice not for all men
(ฟอร์ วิธ จัสติกส น็อท ฟอร์ ออล เม็น)
History will repeat again
(ฮิสทรี่ วิล รีพี๊ท อะเกน)
It’s time we learned
(อิทซ ไทม์ วี เลิร์น)
This World Was Made For All Men
(ดิส เวิลด วอส เมด ฟอร์ ออล เม็น)

Here me out…
(เฮียร มี เอ๊าท)

Now I know the birthday of a nation
(นาว ไอ โนว์ เดอะ เบริ์ดเดย์ อ็อฝ อะ เน๊ชั่น)
Is a time when a country celebrates
(อีส ซา ไทม์ เว็น อะ คั๊นทรี่ เซ๊เลเบรท)
But as your hand touches your heart
(บั๊ท แอส ยุร แฮนด์ ทูช ยุร ฮาร์ท)
Remember we all played a part in America
(รีเม๊มเบ่อร์ วี ออล เพลย์ อะ พาร์ท อิน อะเมริคะ)
To help that banner wave
(ทู เฮ้ลพ แดท แบ๊นเน่อร์ เว๊ฝ)

First clock to be made
(เฟิร์สท คล๊อค ทู บี เมด)
In America was created
(อิน อะเมริคะ วอส คริเอท)
By a black man [Benjamin Banneker]
(บาย อะ แบล๊ค แมน [ เบทจามิน Banneker ])

Scout who used no chart
(สเค๊าท ฮู ยู๊ส โน ชาร์ท)
Helped lead Lewis and Clark
(เฮ้ลพ ลี๊ด เลวิซ แซน ครัก)
Was a redman [Sacagawea]
(วอส ซา เรดแมน [ Sacagawea ])

Use of martial arts
(ยู๊ส อ็อฝ มาแฌ็ล อาร์ท)
In our country got its start
(อิน เอ๊า คั๊นทรี่ ก็อท อิทซ สท๊าร์ท)
By a yellow man
(บาย อะ เย๊ลโล่ว แมน)

And the leader with a pen
(แอนด์ เดอะ ลีดเออะ วิธ อะ เพ็น)
Signed his name to free all men
(ซายน ฮิส เนม ทู ฟรี ออล เม็น)
Was a white man [Abraham Lincoln]
(วอส ซา ไว๊ท แมน [ อับบาร์ฮัม ลินเคิน ])

We pledge allegiance
(วี พเล็จ แอ็ลลีแจ็นซ)
All our lives
(ออล เอ๊า ไล้ฝ)
To the magic colors
(ทู เดอะ แม๊จิค คัลเออะ)
Red, blue and white
(เร้ด , บลู แอนด์ ไว๊ท)
But we all must be given
(บั๊ท วี ออล มัสท์ บี กีฝเอ็น)
The liberty that we defend
(เดอะ ลิ๊เบอร์ที่ แดท วี ดีเฟ็นด์)
For with justice not for all men
(ฟอร์ วิธ จัสติกส น็อท ฟอร์ ออล เม็น)
History will repeat again
(ฮิสทรี่ วิล รีพี๊ท อะเกน)
It’s time we learned
(อิทซ ไทม์ วี เลิร์น)
This World Was Made For All Men
(ดิส เวิลด วอส เมด ฟอร์ ออล เม็น)

This world was made for all men
(ดิส เวิลด วอส เมด ฟอร์ ออล เม็น)
This world was made for all men
(ดิส เวิลด วอส เมด ฟอร์ ออล เม็น)
This world was made for all men
(ดิส เวิลด วอส เมด ฟอร์ ออล เม็น)
God saved His world for all men
(ก๊อด เซฝ ฮิส เวิลด ฟอร์ ออล เม็น)
All people
(ออล พี๊เพิ่ล)
All babies
(ออล เบบีสฺ)
All children
(ออล ชีลดเร็น)
All colors
(ออล คัลเออะ)
All races
(ออล เร้ซ)
This world’s for you
(ดิส เวิลด ฟอร์ ยู)
and me
(แอนด์ มี)
This world
(ดิส เวิลด)
My world
(มาย เวิลด)
Your world
(ยุร เวิลด)
Everybody’s world
(เอวี่บอดี้ เวิลด)
This world
(ดิส เวิลด)
Their world
(แดร์ เวิลด)
Our world
(เอ๊า เวิลด)
This world was made for all men
(ดิส เวิลด วอส เมด ฟอร์ ออล เม็น)

Here me out…
(เฮียร มี เอ๊าท)

Who was the first man to set foot on the North Pole?
(ฮู วอส เดอะ เฟิร์สท แมน ทู เซ็ท ฟุ้ท ออน เดอะ น๊อร์ธ โพล)
Mattew Henson – a black man
(Mattew Henson อะ แบล๊ค แมน)

Who was the first american to show the Pilgrims at Plymouth the secrets
(ฮู วอส เดอะ เฟิร์สท อะเมริแค็น ทู โชว์ เดอะ พีลกริม แอ็ท Plymouth เดอะ ซี๊เขร็ท)
of survival in the new world?
(อ็อฝ เซอะไฝฝแอ็ล อิน เดอะ นิว เวิลด)
Squanto – a redman
(Squanto อะ เรดแมน)

Who was the soldier of Company G who won high honors for his courage
(ฮู วอส เดอะ โซ๊ลเจ้อร์ อ็อฝ คัมพะนิ จี ฮู ว็อน ไฮฮ ออนเออะ ฟอร์ ฮิส เค๊อเหรจ)
and heroism in World War 1?
(แอนด์ heroism อิน เวิลด วอร์ 1)
Sing Lee – ayellow man
(ซิง ลี ayellow แมน)

Who was the leader of united farm workers and helped farm workers
(ฮู วอส เดอะ ลีดเออะ อ็อฝ ยูนิท ฟาร์ม เวอเคอะ แซน เฮ้ลพ ฟาร์ม เวอเคอะ)
maintain dignity and respect?
(เมนเทน ดิ๊กนิที่ แอนด์ เรสเพ๊คท)
Caesar Chavez – a brown man
(ซีเสอะ Chavez อะ บราวนํ แมน)

Who was the founder of blood plasma and the director of the Red Cross
(ฮู วอส เดอะ เฟานเดอะ อ็อฝ บลัด พแลสมะ แอนด์ เดอะ ดิเรคเทอะ อ็อฝ เดอะ เร้ด ครอสสํ)
blood bank?
(บลัด แบ๊งค)
Dr. Charles Drew – a black man
(เดทเออะ ชาเรวซฺ ดรู อะ แบล๊ค แมน)

Who was the first American heroine who aided the Lewis and Clark
(ฮู วอส เดอะ เฟิร์สท อะเมริแค็น เฮโระอิน ฮู เอด เดอะ เลวิซ แซน ครัก)
expedition?
(เอคซพิดีฌอัน)
Sacajewa – a red woman
(Sacajewa อะ เร้ด วู๊แม่น)

Who was the famous educator and semanticist who made outstanding
(ฮู วอส เดอะ เฟ๊มัส เอดยุเคเทอะ แอนด์ semanticist ฮู เมด เอ๊าทสแตนดิ้ง)
contributions to education in America?
(คอนทริบยูฌัน ทู เอดยุเคฌัน อิน อะเมริคะ)
Hayakawa – a yellow man
(Hayakawa อะ เย๊ลโล่ว แมน)

Who invented the world’s first stop light and the gas mask?
(ฮู อินเฝ๊นท เดอะ เวิลด เฟิร์สท สท๊อพ ไล๊ท แอนด์ เดอะ แก๊ซ แมสค)
#NAME?
(#เนม)

Who was the American surgeon who was one of the founders of
(ฮู วอส ดิ อะเมริแค็น เซอจัน ฮู วอส วัน อ็อฝ เดอะ เฟานเดอะ อ็อฝ)
neurosurgery?
(neurosurgery)
Harvey William Cushing – a white man
(Harvey วิลเลี่ยม Cushings อะ ไว๊ท แมน)

Who was the man who helped design the nation’s capitol, made the first
(ฮู วอส เดอะ แมน ฮู เฮ้ลพ ดีไซนํ เดอะ เน๊ชั่น แคพอิท็อล , เมด เดอะ เฟิร์สท)
clock to give time in America and wrote the first almanac?
(คล๊อค ทู กี๊ฝ ไทม์ อิน อะเมริคะ แอนด์ โรท เดอะ เฟิร์สท ออลมะแน็ค)
Benjamin Banneker – a black man
(เบทจามิน Banneker รา แบล๊ค แมน)

Who was the legendary hero who helped establish the League of Iroquois?
(ฮู วอส เดอะ เลจเอ็นเดริ ฮีโร่ ฮู เฮ้ลพ เอสแท๊บบลิช เดอะ ลี๊ก อ็อฝ Iroquois)
Hiawatha – a redman
(Hiawatha อะ เรดแมน)

Who was the leader of the first microbiotic center in America?
(ฮู วอส เดอะ ลีดเออะ อ็อฝ เดอะ เฟิร์สท microbiotic เซ๊นเท่อร์ อิน อะเมริคะ)
#NAME?
(#เนม)

Who was the founder of the city of Chicago in 1772?
(ฮู วอส เดอะ เฟานเดอะ อ็อฝ เดอะ ซิ๊ที่ อ็อฝ ชิคาโก อิน 1772)
Jean Baptiste – a black man
(ยีน Baptiste อะ แบล๊ค แมน)

Who was one of the organizers of the American Indian Movement?
(ฮู วอส วัน อ็อฝ ดิ ออแกะไนเสอะ อ็อฝ ดิ อะเมริแค็น อีนเดียน มูฝเม็นท)
Denis Banks – a redman
(Denis แบ๊งค ซา เรดแมน)

Who was the Jewish financier who raised founds to sponsor Cristopher
(ฮู วอส เดอะ จูอิฌ ฟิแน็นเซีย ฮู เร้ส เฟานด ทู สพ๊อนเซ่อร์ Cristopher)
Columbus’ voyage to America?
(Columbus โฝยาจ ทู อะเมริคะ)
Lewis D. Santangol – a white man
(เลวิซ ดี Santangol อะ ไว๊ท แมน)

Who was the woman who led countless slaves to freedom on the
(ฮู วอส เดอะ วู๊แม่น ฮู เล็ด เคานทเล็ซ สเล๊ฝ ทู ฟรีดัม ออน เดอะ)
underground rairoad?
(อันเดิกเรานด rairoad)
Harriel Tubman – a black woman
(Harriel Tubman อะ แบล๊ค วู๊แม่น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Black Man คำอ่านไทย Stevie Wonder

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น