เนื้อเพลง Analyze This คำอ่านไทย Beenie Man

[Light the fire that needs the air]
([ ไล๊ท เดอะ ไฟเออะร แดท นี๊ด ดิ แอร์ ])
[I won’t burn unless your there]
([ ไอ ว็อนท เบิร์น อันเล๊ซ ยุร แดร์ ])
Yea, I need you,I need you to hate
(เย , ไอ นี๊ด ยู , ไอ นี๊ด ยู ทู เฮท)
So I can use it for your energy
(โซ ไอ แคน ยู๊ส อิท ฟอร์ ยุร เอ๊นเนอร์จี้)
you know, its very sh*t, feel this!
(ยู โนว์ , อิทซ เฝ๊รี่ ฌะ *ที , ฟีล ดิส !)

America’s got a thing for this gangsta’s sh*t, they love me
(อะเมริคะ ก็อท ดา ทริง ฟอร์ ดิส แก๊งซดา ฌะ *ที , เด ลัฝ มี)
Black Chuckies, black skullies, leather Pelle-Pelle
(แบล๊ค Chuckies , แบล๊ค สโกลีสฺ , เล๊เธ่อร์ Pelle Pelle)
I take spit over raymo sh*t, I’ma fan
(ไอ เท้ค ซพิท โอ๊เฝ่อร raymo ฌะ *ที , แอมอา แฟน)
Got through the silver duck tape on my trait old handle
(ก็อท ทรู เดอะ ซิ๊ลเฝ่อร ดั๊ค เท๊พ ออน มาย ทเรท โอลด์ แฮ๊นเดิ้ล)
The women on my life bring confusion sh*t
(เดอะ วีมเอิน ออน มาย ไล๊ฟ บริง ค็อนฟยูฉัน ฌะ *ที)
SO like Nino when we new jack, I’ll have to cancel that b*tch
(โซ ไล๊ค นีโน เว็น วี นิว แจ็ค , แอล แฮ็ฝ ทู แค๊นเซิ้ล แดท บี *tch)
Look at me, this is the life I chose
(ลุ๊ค แกท มี , ดิส ซิส เดอะ ไล๊ฟ ไอ โชส)
N*ggaz around me so cold, man my heart dun froze up
(เอ็น *ggaz อะราวนฺดฺ มี โซ โคลด์ , แมน มาย ฮาร์ท ดัน ฟโรส อั๊พ)
Yo the empire on the low the narc’s don’t know I’m the weatherman
(โย ดิ เอ๊มไพร์ ออน เดอะ โลว เดอะ narcs ด้อนท์ โนว์ แอม เดอะ weatherman)
I take that coke leaf and make that snow
(ไอ เท้ค แดท โคค ลี๊ฟ แอนด์ เม้ค แดท สโนว์)
Sit back, watch it turn to dope, watch it go out the door
(ซิท แบ็ค , ว๊อทช อิท เทิร์น ทู โดพ , ว๊อทช อิท โก เอ๊าท เดอะ ดอร์)
O after O, you know, homey I’m just triple beam, dreamin
(โอ แอ๊ฟเท่อร โอ , ยู โนว์ , โฮมี แอม จั๊สท ทริ๊พเพิ่ล บีม , ดรีมมิน)
N*ggaz be schemin, I’m fiend to live a good life
(เอ็น *ggaz บี สคริมมิน , แอม ฟีนด ทู ไล้ฝ อะ กู๊ด ไล๊ฟ)
The fiends just fiendin
(เดอะ ฟีนด จั๊สท ฟรีนดิน)
Conceal my weapon nice and easy so you can’t see
(คอนซีล มาย เว๊พ่อน ไน๊ซ์ แอนด์ อีสอิ โซ ยู แค็นท ซี)
The penitentiary is definitely out the question for me
(เดอะ เพนิเทนฌะริ อีส เดฟอินิทลิ เอ๊าท เดอะ เคว๊สชั่น ฟอร์ มี)
[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I want the finer things thats in my life
(ไอ ว้อนท เดอะ ฟายเนอร์ ทริง แด้ท ซิน มาย ไล๊ฟ)
So I hustle [hustle]
(โซ ไอ เฮสเซล [ เฮสเซล ])
N*gga you get in my way when while I’m tryin to get mine
(เอ็น *gga ยู เก็ท อิน มาย เวย์ เว็น ไวล์ แอม ทายอิน ทู เก็ท ไมน์)
And I’ll buck you [buck you]
(แอนด์ แอล บั๊ค ยู [ บั๊ค ยู ])
I don’t care who you run with, or where you from
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ฮู ยู รัน วิธ , ออ แวร์ ยู ฟรอม)
N*gga f*ck you [f*ck you]
(เอ็น *gga เอฟ *ck ยู [ เอฟ *ck ยู ])
I want the finer things thats in my life
(ไอ ว้อนท เดอะ ฟายเนอร์ ทริง แด้ท ซิน มาย ไล๊ฟ)
So I hustle [hustle]
(โซ ไอ เฮสเซล [ เฮสเซล ])

Yea, I don’t know sh*t about gymnastics I summersault bricks
(เย , ไอ ด้อนท์ โนว์ ฌะ *ที อะเบ๊าท จิมแนซทิค ซาย ซัมเมอะซอลท บริ๊ค)
Black thoughts start flyin, when a n*gga flip
(แบล๊ค ธอท สท๊าร์ท ฟายอิน , เว็น อะ เอ็น *gga ฟลิพ)
I cook crack in the microwave, n*ggaz can’t f*ck with me
(ไอ คุ๊ค แคร๊ค อิน เดอะ ไมคโระเวฝ , เอ็น *ggaz แค็นท เอฟ *ck วิธ มี)
Man my cold days, they called me chef boyarfitty
(แมน มาย โคลด์ เดย์ , เด คอลลํ มี เช๊ฟ boyarfitty)
Check my logic, smokers don’t like seeds in their weed sh*t
(เช็ค มาย ล๊อจิค , ซโมคเออะ ด้อนท์ ไล๊ค ซีด ซิน แดร์ วี ฌะ *ที)
Send me two seeds hot grown with they need
(เซ็นด มี ทู ซีด ฮอท กโรน วิธ เด นี๊ด)
Them ain’t cheap pet plants in the crib thats chronic
(เด็ม เอน ชี๊พ เพ๊ท แพล๊นท ซิน เดอะ คริบ แด้ท คร๊อนิค)
And I’m sellin them 500 a pop god damn it
(แอนด์ แอม เซลลิน เด็ม 500 อะ พ็อพ ก๊อด แดมนํ หนิด)
I sold everythin I’ma hustler, I know how to grind
(ไอ โซลด เอรี่ติน แอมอา ฮัซเลอะ , ไอ โนว์ ฮาว ทู ไกรนด)
Step on grapes put in water and tell you its wine
(สเท็พ ออน เกร๊พ พุท อิน ว๊อเท่อร แอนด์ เทลล ยู อิทซ ไวน์)
If you analyze me, what you’ll find is the DNA of a crook and
(อิ๊ฟ ยู แอนอะไลส มี , ว๊อท โยว ไฟนด์ อีส เดอะ DNA อ็อฝ อะ ครุค แอนด์)
What goes in my mind, its contagious
(ว๊อท โกซ ซิน มาย ไมนด์ , อิทซ ค็อนเทจัซ)
Hypnotic, it sounds melodic
(ฮิพนอทอิค , อิท ซาวน์ด มิลอดอิค)
If the rap was the block or spider, I’ll be potent product
(อิ๊ฟ เดอะ แร็พ วอส เดอะ บล๊อค ออ สไพ๊เด้อร์ , แอล บี โพเท็นท โพร๊ดัคท)
Now get a load of me, flashy, far from low key
(นาว เก็ท ดา โหลด อ็อฝ มี , ฟแลฌอิ , ฟาร์ ฟรอม โลว คีย์)
And you can locate me where ever that dope be, be gettin money man
(แอนด์ ยู แคน โละเคท มี แวร์ เอ๊เฝ่อร์ แดท โดพ บี , บี เกดดิน มั๊นนี่ แมน)
[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Its a hustler’s ambition, close your eyes listen, see my vision
(อิทซ ซา ฮัซเลอะ แอมบิ๊ชั่น , โคลส ยุร อาย ลิ๊สซึ่น , ซี มาย ฝิ๊ชั่น)
Mossberg pumpin, shotgun dumpin and drama means nothin
(Mossberg พัมปิน , ชอทกัน dumpin แอนด์ ดร๊าม่า มีน นอทติน)
It’s part of the game, catch me in the coupe switchin lanes
(อิทซ พาร์ท อ็อฝ เดอะ เกม , แค็ทช มี อิน เดอะ คูเพ สวิทชิน เลน)
In the jewels with your chains
(อิน เดอะ จิ๊วเอ็ล วิธ ยุร เชน)
I upgrade from 30 B’s to clean V’s
(ไอ อั๊พเกรด ฟรอม 30 Bs ทู คลีน Vs)
Rocks that I copped procedes from the spot
(ร๊อค แดท ไอ ค๊อพพี่ procedes ฟรอม เดอะ สพอท)
I got the energy to win, I’m full of adrenaline
(ไอ ก็อท ดิ เอ๊นเนอร์จี้ ทู วิน , แอม ฟูล อ็อฝ อเดนนารีน)
Played it perf and get nauseous, watchin the spinner spin
(เพลย์ ดิท perf แอนด์ เก็ท นอฌัซ , วันชิน เดอะ ซพีนเนอะ สพิน)
I’ma plan to make it, a prisoner of the state
(แอมอา แพลน ทู เม้ค อิท , อะ พรีสเนอะ อ็อฝ เดอะ สเทท)
Now I can invite yo ass out to my estate
(นาว ไอ แคน อินไฝ๊ท โย อาซ เอ๊าท ทู มาย เอสเทท)
Them holi tip bent me up, but I’m back in shape
(เด็ม holi ทิพ เบ็นท มี อั๊พ , บั๊ท แอม แบ็ค อิน เชพ)
Pour Crystal in the blender and make a protein shake
(พาว ครีซแท็ล อิน เดอะ แบนเดอร์ แอนด์ เม้ค เก พโรทีน เช้ค)
I’m like the East coast number one playboy B
(แอม ไล๊ค ดิ อี๊สท โค้สท นั๊มเบ้อร์ วัน พเลบอย บี)
Hugh Hefner’ll tell you he don’t got sh*t on me
(ฮีอิว Hefnerll เทลล ยู ฮี ด้อนท์ ก็อท ฌะ *ที ออน มี)
The feds watch me, icey they can’t stop me
(เดอะ เฟ็ด ว๊อทช มี , icey เด แค็นท สท๊อพ มี)
Racist, pointin at me look at the n*ggaracci
(เรซิสทฺ , พ้อนทิน แอ็ท มี ลุ๊ค แกท เดอะ เอ็น *ggaracci)
Hello!
(เฮ็ลโล !)
[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Analyze This คำอ่านไทย Beenie Man

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น