เนื้อเพลง Yellow Beach Umbrella คำอ่านไทย Bette Midler

When I am a flyer, I’ll fly down to Miami,
(เว็น นาย แอ็ม มา ฟไลเออะ , แอล ฟลาย เดาน ทู มายเอมอี ,)
get a room in one of those big resort hotels.
(เก็ท ดา รูม อิน วัน อ็อฝ โฑส บิ๊ก รีสอร์ท โฮเท็ล)
And nobody there will ever get to know me well.
(แอนด์ โนบอดี้ แดร์ วิล เอ๊เฝ่อร์ เก็ท ทู โนว์ มี เวลล)
And nobody there will ever get to know me well.
(แอนด์ โนบอดี้ แดร์ วิล เอ๊เฝ่อร์ เก็ท ทู โนว์ มี เวลล)

I’ll be just another yellow beach umbrella
(แอล บี จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เย๊ลโล่ว บีช อัมเบร๊ลล่า)
on the shore of the southern sea.
(ออน เดอะ ชอร์ อ็อฝ เดอะ ซัฑเอิน ซี)
I’ll be a mystery to everyone.
(แอล บี อะ มิ๊สเทอรี่ ทู เอ๊วี่วัน)
I won’t take you along with me.
(ไอ ว็อนท เท้ค ยู อะลอง วิธ มี)

When I am a driver, I’ll drive to Pensacola,
(เว็น นาย แอ็ม มา ดไรฝเออะ , แอล ไดร๊ฝ ทู Pensacola ,)
sleep in the sand whether the weather
(สลี๊พ อิน เดอะ แซนด์ ฮเวทเออะ เดอะ เว๊เธ่อร)
brings sunshine or rain.
(บริง ซันชาย ออ เรน)
And nobody there will ever get to know my name, oh no.
(แอนด์ โนบอดี้ แดร์ วิล เอ๊เฝ่อร์ เก็ท ทู โนว์ มาย เนม , โอ โน)
And nobody there will ever get to know my name.
(แอนด์ โนบอดี้ แดร์ วิล เอ๊เฝ่อร์ เก็ท ทู โนว์ มาย เนม)

I’ll be just another yellow beach umbrella
(แอล บี จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เย๊ลโล่ว บีช อัมเบร๊ลล่า)
on the shore of the southern sea.
(ออน เดอะ ชอร์ อ็อฝ เดอะ ซัฑเอิน ซี)
Mmm, I’ll be a mystery to everyone.
(อึม , แอล บี อะ มิ๊สเทอรี่ ทู เอ๊วี่วัน)
I won’t take you along with me.
(ไอ ว็อนท เท้ค ยู อะลอง วิธ มี)

When I am a rider, I’ll ride up to Tempico.
(เว็น นาย แอ็ม มา ไรดเออะ , แอล ไรด์ อั๊พ ทู Tempico)
Ohh, don’t telephone honey,
(โอ้ , ด้อนท์ เท๊ลเลโฟน ฮั๊นนี่ ,)
your money’d be wasted on a telegram
(ยุร moneyd บี ว็อซท ออน อะ เทลอิกแร็ม)
’cause nobody there will ever find out who I am.
(ค๊อส โนบอดี้ แดร์ วิล เอ๊เฝ่อร์ ไฟนด์ เอ๊าท ฮู ไอ แอ็ม)
Nobody there will ever find me!
(โนบอดี้ แดร์ วิล เอ๊เฝ่อร์ ไฟนด์ มี !)

I’ll be just another big bright umbrella
(แอล บี จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ บิ๊ก ไบร๊ท อัมเบร๊ลล่า)
on the shore of the southern sea.
(ออน เดอะ ชอร์ อ็อฝ เดอะ ซัฑเอิน ซี)
Gonna be a mystery to everyone.
(กอนนะ บี อะ มิ๊สเทอรี่ ทู เอ๊วี่วัน)
I won’t take you along with me.
(ไอ ว็อนท เท้ค ยู อะลอง วิธ มี)

Alone. All alone. On my own.
(อะโลน ออล อะโลน ออน มาย โอว์น)
So happy to be gone, gone, gone, gone
(โซ แฮ๊พพี่ ทู บี กอน , กอน , กอน , กอน)
to new news and new faces,
(ทู นิว นิว แซน นิว เฟซ ,)
new feuds and new places.
(นิว ฟยูด แซน นิว เพลส)

Underneath my yellow umbrella.
(อันเดอะนีธ มาย เย๊ลโล่ว อัมเบร๊ลล่า)
Won’t be holdin’ hands
(ว็อนท บี โฮดดิน แฮนด์)
with a mobster fella.
(วิธ อะ mobster เฟลลา)
Mmm, I’m in the mood to be
(อึม , แอม อิน เดอะ มู้ด ทู บี)
swimmin’ in the nude,
(สวิมมิน อิน เดอะ นู๊ด ,)
sinnin’ too. Too bad you
(sinnin ทู ทู แบ้ด ยู)
won’t be there to see.
(ว็อนท บี แดร์ ทู ซี)

Grand. Feels so grand
(แกรนด์ ฟีล โซ แกรนด์)
lying in the sand.
(ลายยิง อิน เดอะ แซนด์)
Just working on this tan of mine.
(จั๊สท เวิคกิง ออน ดิส แทน อ็อฝ ไมน์)
Ohh, you know I think that life
(โอ้ , ยู โนว์ ไอ ทริ๊งค แดท ไล๊ฟ)
is just the greatest thing.
(อีส จั๊สท เดอะ เกสเดด ทริง)

Goodbye!!
(กู๊ดบาย ! !)
It’s goodbye, darling.
(อิทซ กู๊ดบาย , ดาร์ลิ่ง)
Your turn to cry.
(ยุร เทิร์น ทู คราย)
And you know good and well why, darling.
(แอนด์ ยู โนว์ กู๊ด แอนด์ เวลล วาย , ดาร์ลิ่ง)
Why you got the gong.
(วาย ยู ก็อท เดอะ ก็อง)
I was into you to long.
(ไอ วอส อิ๊นทู ยู ทู ลอง)

Underneath my big bright umbrella
(อันเดอะนีธ มาย บิ๊ก ไบร๊ท อัมเบร๊ลล่า)
I’ll be breaking hearts with a
(แอล บี บเรคคิง ฮาร์ท วิธ อะ)
buff young fella.
(บัฟ ยัง เฟลลา)
Woo-oo-oo, whoo-oo-oo.
(วู โอโอ โอโอ , ฮู โอโอ โอโอ)
How was I to know?
(ฮาว วอส ซาย ทู โนว์)
Plop plop, fizz fizz, oh what a relief it is.
(พล็อพ พล็อพ , ฟิส ฟิส , โอ ว๊อท ดา ริลีฟ อิท อีส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Yellow Beach Umbrella คำอ่านไทย Bette Midler

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น