เนื้อเพลง Outside คำอ่านไทย David Bowie

Now. Not tomorrow
(นาว น็อท ทูม๊อโร่ว)
yesterday
(เยซเทอะดิ)
not tomorrow
(น็อท ทูม๊อโร่ว)

It happens today
(อิท แฮ๊พเพ่น ทูเดย์)
The damage today
(เดอะ แด๊เหมจ ทูเดย์)
They fall on today
(เด ฟอลล์ ออน ทูเดย์)
They beat on the outside And I’ll stand by you
(เด บีท ออน ดิ เอ๊าทไซ้ด แอนด์ แอล สแทนด์ บาย ยู)

Now. Not tomorrow
(นาว น็อท ทูม๊อโร่ว)
It’s happening now
(อิทซ แฮพเพะนิง นาว)
Not tomorrow
(น็อท ทูม๊อโร่ว)

It happens outside
(อิท แฮ๊พเพ่น เอ๊าทไซ้ด)
The music is outside
(เดอะ มิ๊วสิค อีส เอ๊าทไซ้ด)
It’s happening outside
(อิทซ แฮพเพะนิง เอ๊าทไซ้ด)
The music is outside
(เดอะ มิ๊วสิค อีส เอ๊าทไซ้ด)

It’s happening, now
(อิทซ แฮพเพะนิง , นาว)
Not tomorrow
(น็อท ทูม๊อโร่ว)
yesterday
(เยซเทอะดิ)
not tomorrow
(น็อท ทูม๊อโร่ว)
It’s happening now
(อิทซ แฮพเพะนิง นาว)
I want you now
(ไอ ว้อนท ยู นาว)
I want you today
(ไอ ว้อนท ยู ทูเดย์)
I need you now
(ไอ นี๊ด ยู นาว)

The music is outside
(เดอะ มิ๊วสิค อีส เอ๊าทไซ้ด)
It’s happening outside
(อิทซ แฮพเพะนิง เอ๊าทไซ้ด)
The music is outside
(เดอะ มิ๊วสิค อีส เอ๊าทไซ้ด)
The music is outside
(เดอะ มิ๊วสิค อีส เอ๊าทไซ้ด)
outside
(เอ๊าทไซ้ด)
outside
(เอ๊าทไซ้ด)
outside
(เอ๊าทไซ้ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Outside คำอ่านไทย David Bowie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น