เนื้อเพลง Don’t Shoot Shotgun คำอ่านไทย Def Leppard

[Clark/Collen/Elliott/Lange/Savage]
([ ครัก /Collen/เอลลีเอด /เลง /แซเหวจ ])

Run
(รัน)
[Run for cover]
([ รัน ฟอร์ โค๊ฝเฝ่อร์ ])
For for cover
(ฟอร์ ฟอร์ โค๊ฝเฝ่อร์)
Don’t shoot!
(ด้อนท์ ชู๊ท !)
Shoot!
(ชู๊ท !)
She’s so dangerous
(ชี โซ เดนเจอะรัซ)
[Shotgun!]
([ ชอทกัน ! ])
[Gun!]
([ กัน ! ])
[Don’t shoot shotgun!]
([ ด้อนท์ ชู๊ท ชอทกัน ! ])
Maybe I’m wrong, maybe I’m right
(เมบี แอม รอง , เมบี แอม ไร๊ท)
Fallin’ head over heals at the speed of light
(แฟลลิน เฮด โอ๊เฝ่อร ฮีล แอ็ท เดอะ สพี๊ด อ็อฝ ไล๊ท)
Hey little miss heaven on earth
(เฮ ลิ๊ทเทิ่ล มิซ เฮ๊ฝเฝ่น ออน เอิร์ทร)
Whoa, won’t you walk this way but I see a red alert
(โว้ว , ว็อนท ยู ว๊อล์ค ดิส เวย์ บั๊ท ไอ ซี อะ เร้ด อะเลิ๊ร์ท)
Oh, my senses say keep away
(โอ , มาย เซ้นส เซย์ คี๊พ อะเวย์)
So don’t shoot!
(โซ ด้อนท์ ชู๊ท !)
Don’t shoot shotgun
(ด้อนท์ ชู๊ท ชอทกัน)
Dream on nightmare
(ดรีม ออน ไนท์แมร์)
Touch ‘n’ go
(ทั๊ช เอ็น โก)
Dove turned destroyer, she cut you up, she’s a slave of love
(ดัฝ เทิร์น ดิซทรอยเออะ , ชี คัท ยู อั๊พ , ชี ซา สเล๊ฝ อ็อฝ ลัฝ)
Run for cover, she’s so dangerous
(รัน ฟอร์ โค๊ฝเฝ่อร์ , ชี โซ เดนเจอะรัซ)
Undercover, she’s so shameless
(อันเดอะคัฝเออะ , ชี โซ เฌมเล็ซ)
Don’t shoot shotgun
(ด้อนท์ ชู๊ท ชอทกัน)
You got me bitin’ my lip
(ยู ก็อท มี บิทดิน มาย ลิพ)
Don’t shoot shotgun!
(ด้อนท์ ชู๊ท ชอทกัน !)
Ya shootin’ straight from the hip
(ยา ชูดทิน สเทร๊ท ฟรอม เดอะ ฮิพ)
So don’t shoot shotgun
(โซ ด้อนท์ ชู๊ท ชอทกัน)
Shoot me, baby!
(ชู๊ท มี , เบ๊บี้ !)
Ow!
(เอ้า !)
Hit ‘n’ miss, flesh and blood
(ฮิท เอ็น มิซ , เฟลช แอนด์ บลัด)
She’s sweet and indiscreet, she can’t get enough
(ชี สวี้ท แอนด์ อินดิซครีท , ชี แค็นท เก็ท อีน๊าฟ)
A little midnight madness
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล มิดไนท์ แมดเน็ซ)
Oh baby, you can’t hide
(โอ เบ๊บี้ , ยู แค็นท ไฮด์)
So wild ‘n’ unpredictable
(โซ ไวลด์ เอ็น อันเพรนดิคเทเบิล)
Step aside
(สเท็พ อะไซ๊ดฺ)
‘Cos you’re, you’re shooting wide
(คอซ ยัวร์ , ยัวร์ ชูดดิง ไวด์)
Run for cover, she’s so dangerous
(รัน ฟอร์ โค๊ฝเฝ่อร์ , ชี โซ เดนเจอะรัซ)
Undercover, she’s so shameless
(อันเดอะคัฝเออะ , ชี โซ เฌมเล็ซ)
Don’t shoot shotgun
(ด้อนท์ ชู๊ท ชอทกัน)
You got me bitin’ my lip
(ยู ก็อท มี บิทดิน มาย ลิพ)
Don’t shoot shotgun!
(ด้อนท์ ชู๊ท ชอทกัน !)
Ya shootin’ straight from the hip
(ยา ชูดทิน สเทร๊ท ฟรอม เดอะ ฮิพ)
Oh
(โอ)
Shake it, shake it!
(เช้ค อิท , เช้ค อิท !)
Ah, take this, little hit ‘n’ miss
(อา , เท้ค ดิส , ลิ๊ทเทิ่ล ฮิท เอ็น มิซ)
Oh
(โอ)
Don’t shoot shotgun
(ด้อนท์ ชู๊ท ชอทกัน)
You got me bitin’ my lip
(ยู ก็อท มี บิทดิน มาย ลิพ)
Don’t shoot shotgun!
(ด้อนท์ ชู๊ท ชอทกัน !)
Ya shootin’ straight from the hip
(ยา ชูดทิน สเทร๊ท ฟรอม เดอะ ฮิพ)
Don’t shoot it!
(ด้อนท์ ชู๊ท ดิธ !)
Don’t shoot shotgun!
(ด้อนท์ ชู๊ท ชอทกัน !)
Shake it, shake it!
(เช้ค อิท , เช้ค อิท !)
Aw, take this little hit ‘n’ miss
(อาว , เท้ค ดิส ลิ๊ทเทิ่ล ฮิท เอ็น มิซ)
Ow!
(เอ้า !)
[Don’t shoot! Shotgun!]
([ ด้อนท์ ชู๊ท ! ชอทกัน ! ])
Oh shoot it!
(โอ ชู๊ท ดิธ !)
Don’t shoot it!
(ด้อนท์ ชู๊ท ดิธ !)
Uh, Oh shotgun!
(อา , โอ ชอทกัน !)
Shoot me, baby!
(ชู๊ท มี , เบ๊บี้ !)
Ow!
(เอ้า !)
Let it blow!
(เล็ท ดิธ โบลว์ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Shoot Shotgun คำอ่านไทย Def Leppard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น