เนื้อเพลง The House of Dawn คำอ่านไทย Independent Sheep

In Tsgehi
(อิน Tsgehi)
In the house made of the dawn,
(อิน เดอะ เฮ้าส เมด อ็อฝ เดอะ ดอว์น ,)
In the house made of the evening twilight,
(อิน เดอะ เฮ้าส เมด อ็อฝ ดิ อี๊ฝนิ่ง ทไวไล้ท ,)
In the house made of the dark cloud,
(อิน เดอะ เฮ้าส เมด อ็อฝ เดอะ ด๊าร์ค คลาวดํ ,)
In the house made of the white rain,
(อิน เดอะ เฮ้าส เมด อ็อฝ เดอะ ไว๊ท เรน ,)
In the house made of the dark mist,
(อิน เดอะ เฮ้าส เมด อ็อฝ เดอะ ด๊าร์ค มิซท ,)
In the house made of the red sun,
(อิน เดอะ เฮ้าส เมด อ็อฝ เดอะ เร้ด ซัน ,)
In the house made of the living fire,
(อิน เดอะ เฮ้าส เมด อ็อฝ เดอะ ลีฝอิง ไฟเออะร ,)
In the house made of Him.
(อิน เดอะ เฮ้าส เมด อ็อฝ ฮิม)

Where the dark mist curtains the doorway,
(แวร์ เดอะ ด๊าร์ค มิซท เค๊อร์เท่น เดอะ ดอร์เวย์ ,)
The path to which is on the rainbow,
(เดอะ พาธ ทู วิช อีส ออน เดอะ เรนโบว์ ,)
Where the zigzag lightning stands high on top,
(แวร์ เดอะ สีกแส็ก ไล๊ทนิ่ง สแทนด์ ไฮฮ ออน ท๊อพ ,)
Where the White rain stands high on top,
(แวร์ เดอะ ไว๊ท เรน สแทนด์ ไฮฮ ออน ท๊อพ ,)
Oh divine Divinity!
(โอ ดิไฝน ดิฝีนอิทิ !)

With your knowledge of dark cloud,
(วิธ ยุร นอลเอ็จ อ็อฝ ด๊าร์ค คลาวดํ ,)
Come to us.
(คัม ทู อัซ)
With your ignorance of dark cloud,
(วิธ ยุร อีกโนะแร็นซ อ็อฝ ด๊าร์ค คลาวดํ ,)
Come to us.
(คัม ทู อัซ)
With your love of dark cloud,
(วิธ ยุร ลัฝ อ็อฝ ด๊าร์ค คลาวดํ ,)
Come to us.
(คัม ทู อัซ)
With your hate of dark cloud,
(วิธ ยุร เฮท อ็อฝ ด๊าร์ค คลาวดํ ,)
Come to us.
(คัม ทู อัซ)
With your mind enveloped in dark cloud,
(วิธ ยุร ไมนด์ เอ็นเฝ๊-หลอพ อิน ด๊าร์ค คลาวดํ ,)
Come to us.
(คัม ทู อัซ)
With your fear of dark cloud,
(วิธ ยุร เฟียร์ อ็อฝ ด๊าร์ค คลาวดํ ,)
Come to us.
(คัม ทู อัซ)

Where the dark mist curtains the doorway,
(แวร์ เดอะ ด๊าร์ค มิซท เค๊อร์เท่น เดอะ ดอร์เวย์ ,)
The path to which is on the rainbow,
(เดอะ พาธ ทู วิช อีส ออน เดอะ เรนโบว์ ,)
Where the zigzag lightning stands high on top,
(แวร์ เดอะ สีกแส็ก ไล๊ทนิ่ง สแทนด์ ไฮฮ ออน ท๊อพ ,)
Where the White rain stands high on top,
(แวร์ เดอะ ไว๊ท เรน สแทนด์ ไฮฮ ออน ท๊อพ ,)
Oh divine Divinity!
(โอ ดิไฝน ดิฝีนอิทิ !)

With the dark thunder above you,
(วิธ เดอะ ด๊าร์ค ธั๊นเด้อร์ อะโบ๊ฝ ยู ,)
Come to us soaring.
(คัม ทู อัซ soarings)
With the shaken cloud at your feet,
(วิธ เดอะ เฌคเอ็น คลาวดํ แอ็ท ยุร ฟีท ,)
Come to us soaring.
(คัม ทู อัซ soarings)
With the far darkness made of the dark cloud over your head,
(วิธ เดอะ ฟาร์ ดาคเน็ซ เมด อ็อฝ เดอะ ด๊าร์ค คลาวดํ โอ๊เฝ่อร ยุร เฮด ,)
Come to us soaring.
(คัม ทู อัซ soarings)
With the far darkness made of the white rain over your head,
(วิธ เดอะ ฟาร์ ดาคเน็ซ เมด อ็อฝ เดอะ ไว๊ท เรน โอ๊เฝ่อร ยุร เฮด ,)
Come to us soaring.
(คัม ทู อัซ soarings)
With the far darkness made of the dark mist over your head,
(วิธ เดอะ ฟาร์ ดาคเน็ซ เมด อ็อฝ เดอะ ด๊าร์ค มิซท โอ๊เฝ่อร ยุร เฮด ,)
Come to us soaring.
(คัม ทู อัซ soarings)
With the far darkness made of the hills over your head,
(วิธ เดอะ ฟาร์ ดาคเน็ซ เมด อ็อฝ เดอะ ฮิลล์ โอ๊เฝ่อร ยุร เฮด ,)
Come to us soaring.
(คัม ทู อัซ soarings)
With the zigzag lightning flung out on high over your head,
(วิธ เดอะ สีกแส็ก ไล๊ทนิ่ง ฟลัง เอ๊าท ออน ไฮฮ โอ๊เฝ่อร ยุร เฮด ,)
Come to us soaring.
(คัม ทู อัซ soarings)
With the rainbow hanging high over your head,
(วิธ เดอะ เรนโบว์ แฮงอิง ไฮฮ โอ๊เฝ่อร ยุร เฮด ,)
Come to us soaring.
(คัม ทู อัซ soarings)
With the far darkness made of the life on the ends of your wings,
(วิธ เดอะ ฟาร์ ดาคเน็ซ เมด อ็อฝ เดอะ ไล๊ฟ ออน ดิ เอ็นด อ็อฝ ยุร วิง ,)
Come to us soaring.
(คัม ทู อัซ soarings)
With the far darkness made of the dark mist on the ends of your wings,
(วิธ เดอะ ฟาร์ ดาคเน็ซ เมด อ็อฝ เดอะ ด๊าร์ค มิซท ออน ดิ เอ็นด อ็อฝ ยุร วิง ,)
Come to us soaring.
(คัม ทู อัซ soarings)
With the far darkness made of the beast on the ends of your wings,
(วิธ เดอะ ฟาร์ ดาคเน็ซ เมด อ็อฝ เดอะ บี๊สท ออน ดิ เอ็นด อ็อฝ ยุร วิง ,)
Come to us soaring.
(คัม ทู อัซ soarings)
With the zigzag lightning flung out on high on the ends of your wings,
(วิธ เดอะ สีกแส็ก ไล๊ทนิ่ง ฟลัง เอ๊าท ออน ไฮฮ ออน ดิ เอ็นด อ็อฝ ยุร วิง ,)
Come to us soaring.
(คัม ทู อัซ soarings)
With the rainbow hanging high on the ends of your wings,
(วิธ เดอะ เรนโบว์ แฮงอิง ไฮฮ ออน ดิ เอ็นด อ็อฝ ยุร วิง ,)
Come to us soaring.
(คัม ทู อัซ soarings)
With the power of your life flowing through the ends of your wings,
(วิธ เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ ฟโลอิง ทรู ดิ เอ็นด อ็อฝ ยุร วิง ,)
Come to us soaring.
(คัม ทู อัซ soarings)

Where the dark mist curtains the doorway,
(แวร์ เดอะ ด๊าร์ค มิซท เค๊อร์เท่น เดอะ ดอร์เวย์ ,)
The path to which is on the rainbow,
(เดอะ พาธ ทู วิช อีส ออน เดอะ เรนโบว์ ,)
Where the zigzag lightning stands high on top,
(แวร์ เดอะ สีกแส็ก ไล๊ทนิ่ง สแทนด์ ไฮฮ ออน ท๊อพ ,)
Where the White rain stands high on top,
(แวร์ เดอะ ไว๊ท เรน สแทนด์ ไฮฮ ออน ท๊อพ ,)
Oh divine Divinity!
(โอ ดิไฝน ดิฝีนอิทิ !)

My feet restore for me.
(มาย ฟีท เรสโทร์ ฟอร์ มี)
My limbs restore for me.
(มาย ลิ๊มบ์ เรสโทร์ ฟอร์ มี)
My body restore for me.
(มาย บ๊อดี้ เรสโทร์ ฟอร์ มี)
My mind restore for me.
(มาย ไมนด์ เรสโทร์ ฟอร์ มี)
My voice restore for me.
(มาย ว๊อยซ์ เรสโทร์ ฟอร์ มี)
Today, take out your life for me.
(ทูเดย์ , เท้ค เอ๊าท ยุร ไล๊ฟ ฟอร์ มี)
Today, take away your life for me.
(ทูเดย์ , เท้ค อะเวย์ ยุร ไล๊ฟ ฟอร์ มี)
Away from me you have taken it.
(อะเวย์ ฟรอม มี ยู แฮ็ฝ เทคเอ็น หนิด)
Far off from me, it is taken.
(ฟาร์ ออฟฟ ฟรอม มี , อิท อีส เทคเอ็น)

Where the dark mist curtains the doorway,
(แวร์ เดอะ ด๊าร์ค มิซท เค๊อร์เท่น เดอะ ดอร์เวย์ ,)
The path to which is on the rainbow,
(เดอะ พาธ ทู วิช อีส ออน เดอะ เรนโบว์ ,)
Where the zigzag lightning stands high on top,
(แวร์ เดอะ สีกแส็ก ไล๊ทนิ่ง สแทนด์ ไฮฮ ออน ท๊อพ ,)
Where the White rain stands high on top,
(แวร์ เดอะ ไว๊ท เรน สแทนด์ ไฮฮ ออน ท๊อพ ,)
Oh divine Divinity!
(โอ ดิไฝน ดิฝีนอิทิ !)

Happily I recover.
(แฮพพิลิ ไอ รีคั๊ฝเฝ่อร์)
Happily my interior becomes cool.
(แฮพพิลิ มาย อินที๊เรีย บีคัม คูล)
Happily my eyes regain their power.
(แฮพพิลิ มาย อาย รีเกน แดร์ พ๊าวเว่อร์)
Happily my head becomes cool.
(แฮพพิลิ มาย เฮด บีคัม คูล)
Happily my limbs regain their power.
(แฮพพิลิ มาย ลิ๊มบ์ รีเกน แดร์ พ๊าวเว่อร์)
Happily I hear again.
(แฮพพิลิ ไอ เฮียร อะเกน)
Happily for me it is taken off.
(แฮพพิลิ ฟอร์ มี อิท อีส เทคเอ็น ออฟฟ)
Happily I can see again.
(แฮพพิลิ ไอ แคน ซี อะเกน)
Happily I walk.
(แฮพพิลิ ไอ ว๊อล์ค)
Impervious to pain, I walk.
(อิมเพอเฝียซ ทู เพน , ไอ ว๊อล์ค)
Impervious to the flame, I walk.
(อิมเพอเฝียซ ทู เดอะ เฟลม , ไอ ว๊อล์ค)
Feeling light within, I walk.
(ฟีลอิง ไล๊ท วิธอิน , ไอ ว๊อล์ค)
Happily abundant dark clouds I desire.
(แฮพพิลิ อะบั๊นแด้นท ด๊าร์ค คลาวดํ ซาย ดีไซรํ)
Happily abundant dark mists I desire.
(แฮพพิลิ อะบั๊นแด้นท ด๊าร์ค มิซท ซาย ดีไซรํ)
Happily abundant life I desire.
(แฮพพิลิ อะบั๊นแด้นท ไล๊ฟ ไอ ดีไซรํ)
Happily an abundance of pain I desire.
(แฮพพิลิ แอน อะบันแด็นซ อ็อฝ เพน นาย ดีไซรํ)
Happily an abundance of fear I desire.
(แฮพพิลิ แอน อะบันแด็นซ อ็อฝ เฟียร์ ไอ ดีไซรํ)
Happily abundant force I desire.
(แฮพพิลิ อะบั๊นแด้นท ฟอร์ซ ไอ ดีไซรํ)

Where the dark mist curtains the doorway,
(แวร์ เดอะ ด๊าร์ค มิซท เค๊อร์เท่น เดอะ ดอร์เวย์ ,)
The path to which is on the rainbow,
(เดอะ พาธ ทู วิช อีส ออน เดอะ เรนโบว์ ,)
Where the zigzag lightning stands high on top,
(แวร์ เดอะ สีกแส็ก ไล๊ทนิ่ง สแทนด์ ไฮฮ ออน ท๊อพ ,)
Where the White rain stands high on top,
(แวร์ เดอะ ไว๊ท เรน สแทนด์ ไฮฮ ออน ท๊อพ ,)
Oh divine Divinity!
(โอ ดิไฝน ดิฝีนอิทิ !)

Happily may fair white rain, to the ends of the earth, come with you.
(แฮพพิลิ เมย์ แฟร์ ไว๊ท เรน , ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ ดิ เอิร์ทร , คัม วิธ ยู)
Happily may fair she, to the ends of the earth, come with you.
(แฮพพิลิ เมย์ แฟร์ ชี , ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ ดิ เอิร์ทร , คัม วิธ ยู)
Happily may fair life, to the ends of the earth, come with you.
(แฮพพิลิ เมย์ แฟร์ ไล๊ฟ , ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ ดิ เอิร์ทร , คัม วิธ ยู)
Happily may fair love of all kinds, to the ends of the earth, come with you.
(แฮพพิลิ เมย์ แฟร์ ลัฝ อ็อฝ ออล ไคนด์ , ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ ดิ เอิร์ทร , คัม วิธ ยู)
Happily may fair gods of all kinds, to the ends of the earth, come with you.
(แฮพพิลิ เมย์ แฟร์ ก๊อด อ็อฝ ออล ไคนด์ , ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ ดิ เอิร์ทร , คัม วิธ ยู)
Happily may fair justice of all kinds, to the ends of the earth, come with you.
(แฮพพิลิ เมย์ แฟร์ จัสติกส อ็อฝ ออล ไคนด์ , ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ ดิ เอิร์ทร , คัม วิธ ยู)
With these before you, happily may they come with you and help you hear.
(วิธ ฑิส บีฟอร์ ยู , แฮพพิลิ เมย์ เด คัม วิธ ยู แอนด์ เฮ้ลพ ยู เฮียร)
With these behind you, happily may they come with you and help you sense.
(วิธ ฑิส บีฮายน์ ยู , แฮพพิลิ เมย์ เด คัม วิธ ยู แอนด์ เฮ้ลพ ยู เซ้นส)
With these below you, happily may they come with you and help you feel.
(วิธ ฑิส บีโลว์ ยู , แฮพพิลิ เมย์ เด คัม วิธ ยู แอนด์ เฮ้ลพ ยู ฟีล)
With these above you, happily may they come with you and help you comprehend.
(วิธ ฑิส อะโบ๊ฝ ยู , แฮพพิลิ เมย์ เด คัม วิธ ยู แอนด์ เฮ้ลพ ยู คอมพรีเฮ็นดํ)
With these all around you, happily may they come with you and help you see.
(วิธ ฑิส ออล อะราวนฺดฺ ยู , แฮพพิลิ เมย์ เด คัม วิธ ยู แอนด์ เฮ้ลพ ยู ซี)
Thus happily you accomplish your tasks.
(ฑัซ แฮพพิลิ ยู แอ๊คคอมผลิช ยุร ท๊าซค)
Happily the old men will regard you.
(แฮพพิลิ ดิ โอลด์ เม็น วิล รีการ์ด ยู)
Happily the young will regard you.
(แฮพพิลิ เดอะ ยัง วิล รีการ์ด ยู)
Happily the beast will regard you.
(แฮพพิลิ เดอะ บี๊สท วิล รีการ์ด ยู)
Happily the children will regard you.
(แฮพพิลิ เดอะ ชีลดเร็น วิล รีการ์ด ยู)
Happily the masses will regard you.
(แฮพพิลิ เดอะ แมสเซซ วิล รีการ์ด ยู)

Where the dark mist curtains the doorway,
(แวร์ เดอะ ด๊าร์ค มิซท เค๊อร์เท่น เดอะ ดอร์เวย์ ,)
The path to which is on the rainbow,
(เดอะ พาธ ทู วิช อีส ออน เดอะ เรนโบว์ ,)
Where the zigzag lightning stands high on top,
(แวร์ เดอะ สีกแส็ก ไล๊ทนิ่ง สแทนด์ ไฮฮ ออน ท๊อพ ,)
Where the White rain stands high on top,
(แวร์ เดอะ ไว๊ท เรน สแทนด์ ไฮฮ ออน ท๊อพ ,)
Oh divine Divinity!
(โอ ดิไฝน ดิฝีนอิทิ !)

In beauty I walk.
(อิน บิ๊วที่ ไอ ว๊อล์ค)
With beauty before me, I walk.
(วิธ บิ๊วที่ บีฟอร์ มี , ไอ ว๊อล์ค)
With beauty behind me, I walk.
(วิธ บิ๊วที่ บีฮายน์ มี , ไอ ว๊อล์ค)
With beauty below me, I walk.
(วิธ บิ๊วที่ บีโลว์ มี , ไอ ว๊อล์ค)
With beauty above me, I walk.
(วิธ บิ๊วที่ อะโบ๊ฝ มี , ไอ ว๊อล์ค)
With beauty all around me, I walk.
(วิธ บิ๊วที่ ออล อะราวนฺดฺ มี , ไอ ว๊อล์ค)
It is finished in beauty,
(อิท อีส ฟิ๊หนิช อิน บิ๊วที่ ,)
It is finished in beauty,
(อิท อีส ฟิ๊หนิช อิน บิ๊วที่ ,)
It is finished in beauty,
(อิท อีส ฟิ๊หนิช อิน บิ๊วที่ ,)
It is finished in beauty,
(อิท อีส ฟิ๊หนิช อิน บิ๊วที่ ,)
It is always finished in beauty.
(อิท อีส ออลเว ฟิ๊หนิช อิน บิ๊วที่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The House of Dawn คำอ่านไทย Independent Sheep

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น