เนื้อเพลง Serial Killa คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Kurupt, Daz, RBX

Six million ways to die, choose one
(ซิกซ์ มิ๊ลเลี่ยน เวย์ ทู ดาย , ชู๊ส วัน)

[Verse One: Kurupt, Daz]
([ เฝิซ วัน : เคอรัพชฺ , Daz ])

It’s time to escape, but I don’t know where the f*ck i’m headed
(อิทซ ไทม์ ทู เอสเขพ , บั๊ท ไอ ด้อนท์ โนว์ แวร์ เดอะ เอฟ *ck แอม เฮด)
Up or down, right or left, life or death
(อั๊พ ออ เดาน , ไร๊ท ออ เล๊ฟท , ไล๊ฟ ออ เด้ท)
I see myself in a mist of smoke
(ไอ ซี ไมเซลฟ อิน อะ มิซท อ็อฝ สโม๊ค)
Death becomes any n*gga that takes me for a joke
(เด้ท บีคัม เอ๊นี่ เอ็น *gga แดท เท้ค มี ฟอร์ รา โจ้ก)
We hit a five dollar stick, now we puttin in work
(วี ฮิท ดา ไฟฝ ดอลเลอะ สทิ๊ค , นาว วี พันดิน อิน เวิ๊ร์ค)
Unaccountable amounts of dirt, death becomes all n*ggaz
(Unaccountable อะเม๊าท อ็อฝ เดิร์ท , เด้ท บีคัม ซอร์ เอ็น *ggaz)
anybody killa, you know what the deal is
(เอนอิบอดิ คิวลา , ยู โนว์ ว๊อท เดอะ ดีล อีส)
N*gga, you know what the real is
(เอ็น *gga , ยู โนว์ ว๊อท เดอะ เรียล อีส)

I see some mark brand n*ggaz on the corner flaggin me down
(ไอ ซี ซัม ม๊าร์ค แบรนดฺ เอ็น *ggaz ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ flaggin มี เดาน)
Sayin, ” Yo Daz, what’s up with the Pound?
(เซย์อิน , ” โย Daz , ว๊อท อั๊พ วิธ เดอะ เพานด)
Is that n*gga snoop alright? Aiyyo what’s up with the crew?
(อีส แดท เอ็น *gga ซนูพ ออลไร๊ท เออายเอว ว๊อท อั๊พ วิธ เดอะ ครู)
Is them n*ggaz in jail, or are them n*ggaz through? ”
(อีส เด็ม เอ็น *ggaz อิน เจล , ออ อาร์ เด็ม เอ็น *ggaz ทรู “)
i said, if you ain’t up on thangs
(ไอ เซ็ด , อิ๊ฟ ยู เอน อั๊พ ออน เตง)
Snoop Dogg is the name, Dogg Pound’s the game
(ซนูพ ด๊อก อีส เดอะ เนม , ด๊อก เพานด เดอะ เกม)
It’s like this they don’t understand
(อิทซ ไล๊ค ดิส เด ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
It’s an everyday thang, to gangbang
(อิทซ แอน เอวี่เดย์ เตง , ทู gangbang)
Make that twist, don’t be a b*tch, let these n*ggaz know
(เม้ค แดท ทวิสท , ด้อนท์ บี อะ บี *tch , เล็ท ฑิส เอ็น *ggaz โนว์)
What’s up with you I represent the Pound and Death Row
(ว๊อท อั๊พ วิธ ยู ไอ รีเพรสเซ่นท เดอะ เพานด แอนด์ เด้ท โรว์)
And can’t no other motherf*cker in L.A. or Long Beach
(แอนด์ แค็นท โน อ๊อเธ่อร์ motherf*cker อิน แอล อะ ออ ลอง บีช)
and Compton, and Watts, see D-O-G’s
(แอนด์ คอมตัน , แอนด์ ว็อท , ซี ดี โอ จีส)
Now, you can’t come and you can’t run, and you can’t
(นาว , ยู แค็นท คัม แอนด์ ยู แค็นท รัน , แอนด์ ยู แค็นท)
see long to the G of the gang
(ซี ลอง ทู เดอะ จี อ็อฝ เดอะ แก๊ง)
One gun is all that we need, to put you to rest
(วัน กัน อีส ซอร์ แดท วี นี๊ด , ทู พุท ยู ทู เรสท)
Pump pump, put 2 slugs dead in your chest
(พั๊มพ พั๊มพ , พุท 2 ซลัก เด้ด อิน ยุร เชสทํ)
Now you dead then a motherf*cker, creepin and sleepin
(นาว ยู เด้ด เด็น อะ motherf*cker , คลีพปิน แอนด์ สลีฟปิน)
6 feet deep in, f*ckin with the Pound is
(6 ฟีท ดี๊พ อิน , เอฟ *ckin วิธ เดอะ เพานด อีส)

[RBX] Suicide, it’s a suicide [4X]
([ RBX ] ซุยไซ้ด , อิทซ ซา ซุยไซ้ด [ 4X ])

[Verse Two: Snoop Doggy Dogg]
([ เฝิซ ทู : ซนูพ ดอกกิ ด๊อก ])

The cloud becomes black, and the sky becomes blue
(เดอะ คลาวดํ บีคัม แบล๊ค , แอนด์ เดอะ สกาย บีคัม บลู)
Now you in the midst of the Dogg Pound crew
(นาว ยู อิน เดอะ มิซท อ็อฝ เดอะ ด๊อก เพานด ครู)
Ain’t no clue, on why the f*ck we do what we do
(เอน โน คลู , ออน วาย เดอะ เอฟ *ck วี ดู ว๊อท วี ดู)
Leave you in a state of paranoia, oooh
(ลี๊ฝ ยู อิน อะ สเทท อ็อฝ เพเรโนยลา , อู้)
Don’t make a move for your gat so soon cuz
(ด้อนท์ เม้ค เก มู๊ฝ ฟอร์ ยุร แกท โซ ซูน คัซ)
I drops bombs like Platoon [ay n*gga]
(ไอ ดรอพ บอมบฺ ไล๊ค พและทูน [ ไอ เอ็น *gga ])
Walk with me, hold my hand and let me lead you
(ว๊อล์ค วิธ มี , โฮลด์ มาย แฮนด์ แอนด์ เล็ท มี ลี๊ด ยู)
I’ll take you on a journey, and I promise I won’t leave you
(แอล เท้ค ยู ออน อะ เจอนิ , แอนด์ ดาย พรอมอิซ ไอ ว็อนท ลี๊ฝ ยู)
[I won’t leave you] until you get the full comprehension
([ ไอ ว็อนท ลี๊ฝ ยู ] อันทิล ยู เก็ท เดอะ ฟูล คอมพริเฮนฌัน)
And when you do, that’s when the mission
(แอนด์ เว็น ยู ดู , แด้ท เว็น เดอะ มิ๊ชชั่น)
or survival, becomes your every thought
(ออ เซอะไฝฝแอ็ล , บีคัม ยุร เอ๊เฝอร์รี่ ธอท)
Keep your eyes open, cuz you don’t wanna be caught
(คี๊พ ยุร อาย โอ๊เพ่น , คัซ ยู ด้อนท์ วอนนา บี คอท)
Half steppin with your weapon on safety
(ฮาล์ฟ สเตปปิน วิธ ยุร เว๊พ่อน ออน เซพทิ)
Now break yourself motherf*cker ‘fore you make me
(นาว เบร๊ค ยุรเซลฟ motherf*cker โฟร์ ยู เม้ค มี)
take this 211 to another level
(เท้ค ดิส 211 ทู อะน๊าเทร่อร์ เล๊เฝ่ล)
I come up with your ends, you go down with the devil
(ไอ คัม อั๊พ วิธ ยุร เอ็นด , ยู โก เดาน วิธ เดอะ เด๊ฝิ้ล)
Now roam through the depths of hell
(นาว โรม ทรู เดอะ เด็พธ อ็อฝ เฮ็ลล)
Where the rest your buster ass homeboys dwell
(แวร์ เดอะ เรสท ยุร บัสเตอร์ อาซ โฮมบอย ดเว็ล)
Well…
(เวลล)

[RBX] Suicide, it’s a suicide [4X]
([ RBX ] ซุยไซ้ด , อิทซ ซา ซุยไซ้ด [ 4X ])

Now tell me, what’s my motherf*ckin name
(นาว เทลล มี , ว๊อท มาย motherf*ckin เนม)
Serial killa, serial killa, serial killa
(ซีเรียล คิวลา , ซีเรียล คิวลา , ซีเรียล คิวลา)

[Wake up in the morning, to Lucky Charms cereal]
([ เว้ค อั๊พ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง , ทู ลัคคิ ชาร์ม เซียเรียล ])

[Verse Three: RBX]
([ เฝิซ ทรี : RBX ])

Deep, deep like the mind of Minolta, now picture this!
(ดี๊พ , ดี๊พ ไล๊ค เดอะ ไมนด์ อ็อฝ Minolta , นาว พิ๊คเจ้อร์ ดิส !)
Let’s picnic inside a morgue
(เล็ท พิ๊คนิค อิ๊นไซด์ อะ มอก)
Not pic-a-nic baskets, pic-a-nic caskets
(น็อท พิค อะ nic บ๊าสเก็ต , พิค อะ nic แคซเค็ท)
And I got the machine, that cracks your f*ckin chest plates
(แอนด์ ดาย ก็อท เดอะ แมชชีน , แดท แคร๊ค ยุร เอฟ *ckin เชสทํ เพล๊ท)
open and release them guts
(โอ๊เพ่น แอนด์ รีลี๊ส เด็ม กัท)
Then I release def cuts
(เด็น นาย รีลี๊ส เดฟ คัท)
Brutal, jagged edged, totally ruffneck
(บรูแท็ล , แจกกิด เอจ , โททอลลี่ ruffneck)
Now everybody scream nuff respect to the X
(นาว เอวี่บอดี้ สครีม นัฟ เรสเพ๊คท ทู เดอะ เอ๊กซฺ)
Nuff respect given
(นัฟ เรสเพ๊คท กีฝเอ็น)
Disrespect and you will not be livin
(ดิซริซเพคท แอนด์ ยู วิล น็อท บี ลีฝอิน)
Word to momma, Emma, drama, dilemma
(เวิร์ด ทู มอมมา , เอมมา , ดร๊าม่า , ดิเลมมะ)

[RBX] Suicide, it’s a suicide [4X]
([ RBX ] ซุยไซ้ด , อิทซ ซา ซุยไซ้ด [ 4X ])

Now tell me, what’s my motherf*ckin name
(นาว เทลล มี , ว๊อท มาย motherf*ckin เนม)
Serial killa, serial killa, serial killa
(ซีเรียล คิวลา , ซีเรียล คิวลา , ซีเรียล คิวลา)

[Wake up in the morning, to Lucky Charms cereal]
([ เว้ค อั๊พ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง , ทู ลัคคิ ชาร์ม เซียเรียล ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Serial Killa คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Kurupt, Daz, RBX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น