เนื้อเพลง Dancing with Mr. D คำอ่านไทย The Rolling Stones

[M. Jagger/K. Richards]
([ เอ็ม แจกเกอ /เค ริชราท ])

Down in the graveyard where we have our tryst
(เดาน อิน เดอะ เกรฝวีหยาด แวร์ วี แฮ็ฝ เอ๊า ทริซท)
The air smells sweet, the air smells sick
(ดิ แอร์ สเมลล์ สวี้ท , ดิ แอร์ สเมลล์ ซิ๊ค)
He never smiles, his mouth merely twists
(ฮี เน๊เฝ่อร์ สไมล์ , ฮิส เม๊าธ เมียลิ ทวิสท)
The breath in my lungs feels clinging and thick
(เดอะ บรี๊ทฺรฺ อิน มาย ลัง ฟีล คลิงงิง แอนด์ ทริ๊ค)
But I know his name, he’s called Mr. D.
(บั๊ท ไอ โนว์ ฮิส เนม , อีส คอลลํ มีซเทอะ ดี)
And one of these days he’s gonna set you free
(แอนด์ วัน อ็อฝ ฑิส เดย์ อีส กอนนะ เซ็ท ยู ฟรี)
Human skulls is hangin’ right ’round his neck
(ฮิ๊วแมน สคั๊ลล ซิส แฮนจิ้น ไร๊ท ราวนด ฮิส เน็ค)
The palms of my hands is clammy and wet
(เดอะ พาล์ม อ็อฝ มาย แฮนด์ ซิส คแลมมิ แอนด์ เว๊ท)
Lord, I was dancin’, dancin’, dancin’ so free
(หลอร์ด , ไอ วอส แดนซิน , แดนซิน , แดนซิน โซ ฟรี)
Dancin’, dancin’, dancin’ so free
(แดนซิน , แดนซิน , แดนซิน โซ ฟรี)
Dancin’, Lord, keep your hand off me
(แดนซิน , หลอร์ด , คี๊พ ยุร แฮนด์ ออฟฟ มี)
Dancin’ with Mr. D., with Mr. D., with Mr. D.
(แดนซิน วิธ มีซเทอะ ดี , วิธ มีซเทอะ ดี , วิธ มีซเทอะ ดี)
Will it be poison put in my glass
(วิล อิท บี พ๊อยซั่น พุท อิน มาย กล๊าสส)
Will it be slow or will it be fast?
(วิล อิท บี สโลว์ ออ วิล อิท บี ฟาสท)
The bite of a snake, the sting of a spider
(เดอะ ไบ้ท์ อ็อฝ อะ สเน๊ค , เดอะ สทิง อ็อฝ อะ สไพ๊เด้อร์)
A drink of Belladonna on a Toussaint night
(อะ ดริ๊งค อ็อฝ เบลละดอนนะ ออน อะ Toussaint ไน๊ท)
Hiding in a corner in New York City
(ไฮดอิง อิน อะ ค๊อร์เน่อร์ อิน นิว ยอค ซิ๊ที่)
Lookin’ down a fourty-four in West Virginia
(ลุคกิน เดาน อะ ฟอร์ดี โฟ อิน เว๊สท เวอร์จิ้นเนีย)
I was dancin’, dancin’, dancin’ so free
(ไอ วอส แดนซิน , แดนซิน , แดนซิน โซ ฟรี)
Dancin’, dancin’, dancin’ so free
(แดนซิน , แดนซิน , แดนซิน โซ ฟรี)
Dancin’, Lord, keep your hand off me
(แดนซิน , หลอร์ด , คี๊พ ยุร แฮนด์ ออฟฟ มี)
Dancin’ with Mr. D., with Mr. D., with Mr. D.
(แดนซิน วิธ มีซเทอะ ดี , วิธ มีซเทอะ ดี , วิธ มีซเทอะ ดี)
One night I was dancin’ with a lady in black
(วัน ไน๊ท ไอ วอส แดนซิน วิธ อะ เล๊ดี้ อิน แบล๊ค)
Wearin’ black silk gloves and a black silk hat
(เวียริน แบล๊ค ซิ้ลค กลัฝ แซน อะ แบล๊ค ซิ้ลค แฮ็ท)
She looked at me longin’ with black velvet eyes
(ชี ลุ๊ค แอ็ท มี ลองกิน วิธ แบล๊ค เฝลเฝ็ท อาย)
She gazed at me strange all cunning and wise
(ชี เก แอ็ท มี สเทร๊งจ ออล คันนิง แอนด์ ไว๊ส)
Then I saw the flesh just fall off her bones
(เด็น นาย ซอว์ เดอะ เฟลช จั๊สท ฟอลล์ ออฟฟ เฮอ โบน)
The eyes in her skull was burning like coals
(ดิ อาย ซิน เฮอ สคั๊ลล วอส เบรินนิง ไล๊ค โคล)
Lord, have mercy, fire and brimstone
(หลอร์ด , แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่ , ไฟเออะร แอนด์ บรีมซโทน)
I was dancin’ with Mrs. D.
(ไอ วอส แดนซิน วิธ มีซซิซ ดี)
Lord, I was dancin’, dancin’, dancin’ so free
(หลอร์ด , ไอ วอส แดนซิน , แดนซิน , แดนซิน โซ ฟรี)
I was dancin’, dancin’, dancin’ so free
(ไอ วอส แดนซิน , แดนซิน , แดนซิน โซ ฟรี)
Dancin’, dancin’, dancin’ so free
(แดนซิน , แดนซิน , แดนซิน โซ ฟรี)
Dancin’, dancin’
(แดนซิน , แดนซิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dancing with Mr. D คำอ่านไทย The Rolling Stones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น