เนื้อเพลง Clockwork คำอ่านไทย Blackalicious

We getting’ ready, to start the set
(วี เกดดดิ้ง เร๊ดี้ , ทู สท๊าร์ท เดอะ เซ็ท)

It’s clockwork, got work
(อิทซ คอกเควิก , ก็อท เวิ๊ร์ค)
Put it in like doctors with awkwardness
(พุท ดิธ อิน ไล๊ค ด๊อคเท่อร์ วิธ ออคเวิดเน็ซ)
Mopped your whole flock up
(มอบทฺ ยุร โฮล ฟล๊อค อั๊พ)
And walked toward ya
(แอนด์ ว๊อล์ค ทูวอด ยา)
Scattered all up on the chalkboard
(ซแคทเทอะ ออล อั๊พ ออน เดอะ ชักโบธ)
Socrates self is thoughtless
(Socrates เซลฟ์ อีส โตเลส)
From farmers to Metropolis
(ฟรอม ฟาเมอะ ทู เมโทร๊โพลิส)
I get these process all twisted
(ไอ เก็ท ฑิส โพร๊เซสส ซอร์ ทวิสท)
Form mental visual optics
(ฟอร์ม เม๊นท่อล ฝีฉอวล อ๊อพติค)
My job description rock wiz
(มาย จ๊อบ ดิซครีพฌัน ร๊อค วินซฺ)
Clock ticks
(คล๊อค ทิค)
I’m toxic giving oxygen to the thoughtless
(แอม ทอคซิค กีฝวิง อ๊อกซีเจ้น ทู เดอะ โตเลส)
Intoxicant knocking the planet off it’s axis
(อินทอคซิแค็นท นอคกิง เดอะ แพล๊เหน็ท ออฟฟ อิทซ แอ๊กซิส)
Like oxes chappin[?]
(ไล๊ค oxes chappin [ ])
Boxing compin [?] it up out though
(บอคซิง compin [ ] อิท อั๊พ เอ๊าท โธ)
Peepin it loose
(พีพพิน หนิด ลู้ส)
Seeped in to you
(ซีพ อิน ทู ยู)
Begin in to the outro
(บีกิน อิน ทู ดิ เอ๊าโต)

MC is what I be about though
(เอมซี อีส ว๊อท ไอ บี อะเบ๊าท โธ)
The freshest widow without though
(เดอะ freshest วิดโด้ว วิธเอ๊าท โธ)
I can outflow
(ไอ แคน outflow)
Any little doubt
(เอ๊นี่ ลิ๊ทเทิ่ล เดาท)
Your little mouth throw out so
(ยุร ลิ๊ทเทิ่ล เม๊าธ โธรว์ เอ๊าท โซ)
Take it out though
(เท้ค อิท เอ๊าท โธ)
So I’m a gardener
(โซ แอม มา การ์ดเนอร์)
I’m a chef eatin all you carnivores
(แอม มา เช๊ฟ อีดิน ออล ยู คานิโฝ)
I’m an ancient Zen master philosophic thought
(แอม แอน แอ๊นเซี่ยนท เส็น ม๊าสเต้อร์ ฟิโละซอฟอิค ธอท)
Comin like the Art of War
(คัมอิน ไล๊ค ดิ อาร์ท อ็อฝ วอร์)
Handyman with lyrical hardware
(Handyman วิธ ลีริแค็ล ฮาดแว)
And my house ain’t made a ginger
(แอนด์ มาย เฮ้าส เอน เมด อะ จิ๊งเจ้อร)
But its made of an array of pages that’ll slay ya like a ninja
(บั๊ท อิทซ เมด อ็อฝ แอน อะเรย์ อ็อฝ เพจ แธดิล ซเล ยา ไล๊ค เก ninja)
Unemployed, no, I got work
(อะเน็มพลอยด , โน , ไอ ก็อท เวิ๊ร์ค)
And my job description
(แอนด์ มาย จ๊อบ ดิซครีพฌัน)
A rap technician
(อะ แร็พ เท็คนีฌแอ็น)
From sun up to sun down
(ฟรอม ซัน อั๊พ ทู ซัน เดาน)
And it’s clockwork
(แอนด์ อิทซ คอกเควิก)

Can you understand?
(แคน ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
Every beat be made with s*cker DJ’s plus scissors and tape
(เอ๊เฝอร์รี่ บีท บี เมด วิธ เอส *cker ดีเจซ พลัส ซีเซอร์ แซน เท๊พ)

Can you understand?
(แคน ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
Lyrics that I write will put you in sound out of sight
(ลีริค แดท ไอ ไร๊ท วิล พุท ยู อิน ซาวน์ด เอ๊าท อ็อฝ ไซ๊ท)

Can you understand?
(แคน ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
Master of scratching yes is he the one slippin
(ม๊าสเต้อร์ อ็อฝ scratchings เย็ซ ซิส ฮี ดิ วัน สลิปพิน)
Or is he the real captain?
(ออ อีส ฮี เดอะ เรียล แค๊พเท่น)

Can you understand?
(แคน ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
The way we rock keep runnin for a record around the clock
(เดอะ เวย์ วี ร๊อค คี๊พ รูนนิน ฟอร์ รา เร๊คขอร์ด อะราวนฺดฺ เดอะ คล๊อค)

Grabbin the mic and unravelin with
(กราบบิน เดอะ ไมคะ แอนด์ unravelin วิธ)
The force of a javelin hit
(เดอะ ฟอร์ซ อ็อฝ อะ แจฝลิน ฮิท)
Travelin Gift of Gab and I’m it
(แทฝเวอริน กิฟท อ็อฝ แก็บ แอนด์ แอม อิท)
MC’s are havin a fit
(เมซีสฺ แซร์ เฮฝวิน อะ ฟิท)
A man and a myth with a hat of magical tricks stored in my cabina-net,
(อะ แมน แอนด์ อะ มิธ วิธ อะ แฮ็ท อ็อฝ แมจอิแค็ล ทริ๊ค สโทร์ อิน มาย cabina เน็ท ,)
Jamming and rippin the average listener cramming in it like a sandwich
(แจมมิง แอนด์ ริพปิน ดิ แอ๊ฝเฝอร์เหรจ ลีซเนอะ crammings อิน หนิด ไล๊ค เก แซนวิช)
A bit at a time
(อะ บิท แอ็ท ดา ไทม์)
This critical rhyming individual will shine your pitiful kind
(ดิส คริ๊ทิคอล รายมิง อินดิฝิ๊ด้วล วิล ไชน์ ยุร พีทอิฟุล ไคนด์)
It’s little so little that I will belittle your mind
(อิทซ ลิ๊ทเทิ่ล โซ ลิ๊ทเทิ่ล แดท ไอ วิล บีลีททล ยุร ไมนด์)
Nigero tearin yo ego and spiritual flows
(Nigero เทียริน โย อี๊โก้ แอนด์ ซพีริชวล โฟลว์)
Divine imperial
(ดิไฝน อิมพี๊เรี่ยล)
Signed and delivered
(ซายน แอนด์ ดีลิ๊เฝ่อร์)
So take time rewind and give it all
(โซ เท้ค ไทม์ รีไวนด์ แอนด์ กี๊ฝ อิท ดอร์)
Your undivided attention
(ยุร อันดิไฝดอิด แอ็ทเทนฌัน)
Divide is in division
(ดิไฝด อีส ซิน ดิฝีฉอัน)
Subtraction in addition
(ซับทแรคฌัน อิน แอ๊ดดิชั่น)
See I’m like a mathematician
(ซี แอม ไล๊ค เก แมธิมะทีฌแอ็น)
Egyptologist wisdom
(อีจิพทอลโอะจิซท วีสดัม)
Hip-hop holy man submerging you all in my baptism
(ฮิพ ฮ็อพ โฮ๊ลี่ แมน ซัมเมอร์จิง ยู ออล อิน มาย baptism)
Security guard of the rap prison
(ซิคยูริทิ การ์ด อ็อฝ เดอะ แร็พ พริ๊ซั่น)
Slap rhythms into newborns
(ซแล็พ ริธึ่ม อิ๊นทู นิวบรอน)
And birth rap ism into blunts from sacks hittin,
(แอนด์ เบริ๊ท แร็พ ism อิ๊นทู บลันท ฟรอม แซ๊ค ฮิทดิน ,)
Get em off and make fat dividends
(เก็ท เอ็ม ออฟฟ แอนด์ เม้ค แฟท ดีฝอิเด็นด)
Now that’s livin
(นาว แด้ท ลีฝอิน)
See I got work
(ซี ไอ ก็อท เวิ๊ร์ค)
And my job description
(แอนด์ มาย จ๊อบ ดิซครีพฌัน)
A rap technician
(อะ แร็พ เท็คนีฌแอ็น)
From sun up to sun down
(ฟรอม ซัน อั๊พ ทู ซัน เดาน)
And it’s clockwork
(แอนด์ อิทซ คอกเควิก)

Can you understand?
(แคน ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
Every beat be made with s*cker DJ’s plus scissors and tape
(เอ๊เฝอร์รี่ บีท บี เมด วิธ เอส *cker ดีเจซ พลัส ซีเซอร์ แซน เท๊พ)

Can you understand?
(แคน ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
Lyrics that I write will put you in sound out of sight
(ลีริค แดท ไอ ไร๊ท วิล พุท ยู อิน ซาวน์ด เอ๊าท อ็อฝ ไซ๊ท)

Can you understand?
(แคน ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
Master of scratching yes is he the one slippin
(ม๊าสเต้อร์ อ็อฝ scratchings เย็ซ ซิส ฮี ดิ วัน สลิปพิน)
Or is he the real captain?
(ออ อีส ฮี เดอะ เรียล แค๊พเท่น)

Can you understand?
(แคน ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
The way we rock keep runnin for a record around the clock
(เดอะ เวย์ วี ร๊อค คี๊พ รูนนิน ฟอร์ รา เร๊คขอร์ด อะราวนฺดฺ เดอะ คล๊อค)

One-two, one-two
(วัน ทู , วัน ทู)
This is my mic, my rhyme, my beat and my crowd
(ดิส ซิส มาย ไมคะ , มาย ไรม , มาย บีท แอนด์ มาย คราวดํ)

Do I have to give up my signature?
(ดู ไอ แฮ็ฝ ทู กี๊ฝ อั๊พ มาย ซีกนะเชอะ)
To get ya to figure it out
(ทู เก็ท ยา ทู ฟิ๊กเก้อร อิท เอ๊าท)
I’m walking the path that Allah had planted
(แอม วอคกิง เดอะ พาธ แดท แอลละ แฮ็ด แพล๊นท)
Or Jah, whoever you give your shout to
(ออ ย่า , ฮูเอฝเออะ ยู กี๊ฝ ยุร เช๊าท ทู)
If your doubts
(อิ๊ฟ ยุร เดาท)
Rip you out your physical watch your spiritual drift up out
(ริพ ยู เอ๊าท ยุร ฟิ๊สิคอล ว๊อทช ยุร ซพีริชวล ดริฟท์ อั๊พ เอ๊าท)
Floatin up on your way to infinity
(โฟลดิน อั๊พ ออน ยุร เวย์ ทู อินฟีนอิทิ)
Kiss the clouds
(คิซ เดอะ คลาวดํ)
Just about
(จั๊สท อะเบ๊าท)
When you get to the point where the alien ships are out
(เว็น ยู เก็ท ทู เดอะ พ๊อยท์ แวร์ ดิ เอ๊เลี่ยน ชิพ แซร์ เอ๊าท)
Tell em I sent you to help ya and give ya directions
(เทลล เอ็ม ไอ เซ็นท ยู ทู เฮ้ลพ ยา แอนด์ กี๊ฝ ยา ดิเรคฌัน)
Wherever you’re going so that you don’t miss the route
(ฮแวเรฝเออะ ยัวร์ โกอิ้ง โซ แดท ยู ด้อนท์ มิซ เดอะ รู๊ท)
See, I send you traveling far
(ซี , ไอ เซ็นด ยู แทฝเวอลิงค์ ฟาร์)
Unadulterated cleverness
(อะนะดัลเทอะเรทิด คเลฝเออะเน็ซ)
And you’ll never catch a flaw
(แอนด์ โยว เน๊เฝ่อร์ แค็ทช อะ ฟลอ)
I’m a hip-hop astrologist
(แอม มา ฮิพ ฮ็อพ astrologist)
And my raps a shooting star
(แอนด์ มาย แร็พ ซา ชูดดิง สทาร์)
I’m a bartender all into your mental
(แอม มา บาร์เทนเดอร์ ออล อิ๊นทู ยุร เม๊นท่อล)
Sittin at the bar ventures force injure
(ซิทดิน แอ็ท เดอะ บาร์ เฝ๊นเจ่อร ฟอร์ซ อิ๊นเจอร์)
More injure pretenders the inventor of plenty other dullage [?]
(โม อิ๊นเจอร์ พริเทนเดอะ ดิ อินเฝนเทอะ อ็อฝ เพล๊นที่ อ๊อเธ่อร์ dullage [ ])
Your loving buzzin at your door like Jehovah witnesses is in the fall
(ยุร ลัฝอิง บรัซซิน แอ็ท ยุร ดอร์ ไล๊ค จิโฮฝะ witnesses ซิส ซิน เดอะ ฟอลล์)
If I was your landlord you wouldn’t need to pay the rent at all
(อิ๊ฟ ฟาย วอส ยุร แลนหลอก ยู วูดดึ่น นี๊ด ทู เพย์ เดอะ เร๊นท แอ็ท ดอร์)
Just give me applause whenever I floss that’ll be the only cost
(จั๊สท กี๊ฝ มี แอ็พลอส ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ฟล็อซ แธดิล บี ดิ โอ๊นลี่ คอสทํ)
See my occupation
(ซี มาย ออคิวเพฌัน)
A rap technician
(อะ แร็พ เท็คนีฌแอ็น)
From sun up to sun down
(ฟรอม ซัน อั๊พ ทู ซัน เดาน)
And it’s clockwork and it don’t stop
(แอนด์ อิทซ คอกเควิก แอนด์ ดิท ด้อนท์ สท๊อพ)

Can you understand?
(แคน ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
Every beat be made with s*cker DJ’s plus scissors and tape
(เอ๊เฝอร์รี่ บีท บี เมด วิธ เอส *cker ดีเจซ พลัส ซีเซอร์ แซน เท๊พ)

Can you understand?
(แคน ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
Lyrics that I write will put you in sound out of sight
(ลีริค แดท ไอ ไร๊ท วิล พุท ยู อิน ซาวน์ด เอ๊าท อ็อฝ ไซ๊ท)

Can you understand?
(แคน ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
Master of scratching yes is he the one slippin
(ม๊าสเต้อร์ อ็อฝ scratchings เย็ซ ซิส ฮี ดิ วัน สลิปพิน)
Or is he the real captain?
(ออ อีส ฮี เดอะ เรียล แค๊พเท่น)

Can you understand?
(แคน ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
The way we rock keep runnin for a record around the block
(เดอะ เวย์ วี ร๊อค คี๊พ รูนนิน ฟอร์ รา เร๊คขอร์ด อะราวนฺดฺ เดอะ บล๊อค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Clockwork คำอ่านไทย Blackalicious

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น