เนื้อเพลง Endless Dark คำอ่านไทย HIM

Softly the light shines in through
(ซอฟทลิ เดอะ ไล๊ท ไชน์ ซิน ทรู)
gates of grace on me and you
(เกท อ็อฝ เกร๊ซ ออน มี แอนด์ ยู)
deceiving our restless hearts
(ดิซีฟวิง เอ๊า เรซทเล็ซ ฮาร์ท)
a flickering flame so serene
(อะ ฟิกเคอลิง เฟลม โซ ซิรีน)
it fires the night so we could see
(อิท ไฟเออะร เดอะ ไน๊ท โซ วี เคิด ซี)
feeling alone so strong
(ฟีลอิง อะโลน โซ สทรอง)

and I know where I belong
(แอนด์ ดาย โนว์ แวร์ ไอ บีลอง)
away from your guards
(อะเวย์ ฟรอม ยุร การ์ด)
that heal our wounds in life
(แดท ฮีล เอ๊า วูนด์ ซิน ไล๊ฟ)
this endless dark
(ดิส เอ็นเล็ซ ด๊าร์ค)
endless dark
(เอ็นเล็ซ ด๊าร์ค)
this endless dark
(ดิส เอ็นเล็ซ ด๊าร์ค)

Lovely the light shines on you
(ลัฝลิ เดอะ ไล๊ท ไชน์ ออน ยู)
through the gates of fire entombed
(ทรู เดอะ เกท อ็อฝ ไฟเออะร เอ็นทูม)
feeling on your own
(ฟีลอิง ออน ยุร โอว์น)
weak is the blaze that kept me away
(วี๊ค อีส เดอะ เบลซ แดท เค็พท มี อะเวย์)
from cruelty and tenderness embraced
(ฟรอม ครูเอ็ลทิ แอนด์ เทนเดอะเน็ซ เอ็มเบรซ)
saving my soul no more
(เซฝอิง มาย โซล โน โม)

and I know where I belong
(แอนด์ ดาย โนว์ แวร์ ไอ บีลอง)
away from your guards
(อะเวย์ ฟรอม ยุร การ์ด)
that heal our wounds in life
(แดท ฮีล เอ๊า วูนด์ ซิน ไล๊ฟ)
this endless dark
(ดิส เอ็นเล็ซ ด๊าร์ค)
endless dark
(เอ็นเล็ซ ด๊าร์ค)
this endless dark
(ดิส เอ็นเล็ซ ด๊าร์ค)

I know where I belong
(ไอ โนว์ แวร์ ไอ บีลอง)
away from you guards
(อะเวย์ ฟรอม ยู การ์ด)
that heal our wounds in life,
(แดท ฮีล เอ๊า วูนด์ ซิน ไล๊ฟ ,)
this endless dark
(ดิส เอ็นเล็ซ ด๊าร์ค)

the shadow on you that tamed your burning heart
(เดอะ แฌดโอ ออน ยู แดท เทม ยุร เบรินนิง ฮาร์ท)
that buried my truth right into your arms
(แดท เบ๊อรี่ มาย ทรู๊ธ ไร๊ท อิ๊นทู ยุร อาร์ม)
the words of the tomb of I fall on lone
(เดอะ เวิร์ด อ็อฝ เดอะ ทูม อ็อฝ ไอ ฟอลล์ ออน โลน)
that heal our wounds and light , this endless dark
(แดท ฮีล เอ๊า วูนด์ แซน ไล๊ท , ดิส เอ็นเล็ซ ด๊าร์ค)
that heal our wounds and light , this endless dark
(แดท ฮีล เอ๊า วูนด์ แซน ไล๊ท , ดิส เอ็นเล็ซ ด๊าร์ค)
that heal our wounds and light , this endless dark
(แดท ฮีล เอ๊า วูนด์ แซน ไล๊ท , ดิส เอ็นเล็ซ ด๊าร์ค)
that heal our wounds and light , this endless dark
(แดท ฮีล เอ๊า วูนด์ แซน ไล๊ท , ดิส เอ็นเล็ซ ด๊าร์ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Endless Dark คำอ่านไทย HIM

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น