เนื้อเพลง All I Know of Love คำอ่านไทย Barbra Streisand feat Josh Groban

[Translation from words in Italian between [*]]
([ ทแร็นซเลฌัน ฟรอม เวิร์ด ซิน อิแทลแย็น บีทะวีน [ * ] ])
[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
Once I found a perfect love
(วั๊นซ ไอ เฟานด อะ เพ๊อร์เฟ็คท ลัฝ)
And you showed me everything there was to know of love
(แอนด์ ยู โชว์ มี เอ๊วี่ติง แดร์ วอส ทู โนว์ อ็อฝ ลัฝ)
Time will not betray the truth
(ไทม์ วิล น็อท บีเทรย์ เดอะ ทรู๊ธ)
And for all the years we’ve shared I celebrate with you
(แอนด์ ฟอร์ ออล เดอะ เยียร์ หวีบ แชร์ ดาย เซ๊เลเบรท วิธ ยู)
For you…
(ฟอร์ ยู)
[Josh:]
([ จอซชฺ : ])
Un giorno t’ incontrai [One day I met you]
(ยูเอ็น giorno ที incontrai [ วัน เดย์ ไอ เม็ท ยู ])
[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
And me…
(แอนด์ มี)
[Josh:]
([ จอซชฺ : ])
Pensai, ” adesso lei ” [I thought, ” now it is she ” ]
(Pensai , ” adesso lei ” [ ไอ ธอท , ” นาว อิท อีส ชี ” ])
[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
Will be…
(วิล บี)
[Josh:]
([ จอซชฺ : ])
D’ allora insieme noi [From now on together we are]
(ดี allora insieme noi [ ฟรอม นาว ออน ทูเก๊ทเธ่อร์ วี อาร์ ])
[Both:]
([ โบทรฺ : ])
Forever
(ฟอเร๊เฝ่อร)
[Both:]
([ โบทรฺ : ])
You are all I know of love
(ยู อาร์ ออล ไอ โนว์ อ็อฝ ลัฝ)
How could I ask for more
(ฮาว เคิด ดาย อาสคฺ ฟอร์ โม)
You’re everything I’m dreaming of
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง แอม ดรีมมิง อ็อฝ)
You’re all I need from love
(ยัวร์ ออล ไอ นี๊ด ฟรอม ลัฝ)
And every star above
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ สทาร์ อะโบ๊ฝ)
Spells out your name
(สเพลล เอ๊าท ยุร เนม)
I swear I’ll always feel the same
(ไอ สแวร์ แอล ออลเว ฟีล เดอะ เซม)
You’re all I want…
(ยัวร์ ออล ไอ ว้อนท)
[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
From love…
(ฟรอม ลัฝ)
[Josh:]
([ จอซชฺ : ])
All I want from love…
(ออล ไอ ว้อนท ฟรอม ลัฝ)
[Josh:]
([ จอซชฺ : ])
Dimmi [Tell me]
(Dimmi [ เทลล มี ])
[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
Hmm…
(อึม)
[Josh:]
([ จอซชฺ : ])
Che e per l’ eternita [It’s for eternity]
(ชี อี เพอร์ แอล eternita [ อิทซ ฟอร์ อิเทอนิทิ ])
[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
Like a memory
(ไล๊ค เก เม๊มโมรี่)
[Josh:]
([ จอซชฺ : ])
‘Mi terrai ad abitare nei pensieri tuoi’ [You will hold me to live in your dreams]
(มี terrai แอ็ด abitare nei pensieri tuoi [ ยู วิล โฮลด์ มี ทู ไล้ฝ อิน ยุร ดรีม ])
Con te [with you]
(ค็อน te [ วิธ ยู ])
[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
You are my only heart
(ยู อาร์ มาย โอ๊นลี่ ฮาร์ท)
[Josh:]
([ จอซชฺ : ])
In te [in you]
(อิน te [ อิน ยู ])
[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
I loved you from the start
(ไอ ลัฝ ยู ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
[Josh:]
([ จอซชฺ : ])
Noi due [we two]
(Noi ดิว [ วี ทู ])
[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
Together not apart
(ทูเก๊ทเธ่อร์ น็อท อะพาร์ท)
[Both:]
([ โบทรฺ : ])
Forever…
(ฟอเร๊เฝ่อร)
[Both:]
([ โบทรฺ : ])
You are all I know of love
(ยู อาร์ ออล ไอ โนว์ อ็อฝ ลัฝ)
How could I ask for more
(ฮาว เคิด ดาย อาสคฺ ฟอร์ โม)
You’re everything I’m dreaming of
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง แอม ดรีมมิง อ็อฝ)
You’re all I need from love
(ยัวร์ ออล ไอ นี๊ด ฟรอม ลัฝ)
And every star above
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ สทาร์ อะโบ๊ฝ)
Spells out your name
(สเพลล เอ๊าท ยุร เนม)
I swear I’ll always feel the same
(ไอ สแวร์ แอล ออลเว ฟีล เดอะ เซม)
You’re all I want…
(ยัวร์ ออล ไอ ว้อนท)
[Josh:]
([ จอซชฺ : ])
From love…
(ฟรอม ลัฝ)
[Both:]
([ โบทรฺ : ])
You’re all I want from love
(ยัวร์ ออล ไอ ว้อนท ฟรอม ลัฝ)
[Josh:]
([ จอซชฺ : ])
Pensami [Think of me]
(Pensami [ ทริ๊งค อ็อฝ มี ])
[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
I think of him
(ไอ ทริ๊งค อ็อฝ ฮิม)
[Josh:]
([ จอซชฺ : ])
Perche` io sogno te [Because I dream of you]
(Perche` io sogno te [ บิคอส ไอ ดรีม อ็อฝ ยู ])
[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
You’ll be with me
(โยว บี วิธ มี)
[Josh:]
([ จอซชฺ : ])
Due cuori ed un anima [Two hearts and one soul]
(ดิว cuori ed ยูเอ็น anima [ ทู ฮาร์ท แซน วัน โซล ])
[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
My love flows free through you
(มาย ลัฝ โฟลว์ ฟรี ทรู ยู)
[Josh:]
([ จอซชฺ : ])
Guariti e liberi [Healed and free]
(Guariti อี liberi [ ฮีล แอนด์ ฟรี ])
[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
I live my whole life
(ไอ ไล้ฝ มาย โฮล ไล๊ฟ)
[Josh:]
([ จอซชฺ : ])
I’ll live my life
(แอล ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ)
[Both:]
([ โบทรฺ : ])
To be with you
(ทู บี วิธ ยู)
You’ll always be the one who taught me everything
(โยว ออลเว บี ดิ วัน ฮู ทอท มี เอ๊วี่ติง)
My heart knows to be sure
(มาย ฮาร์ท โนว์ ทู บี ชัวร์)
My heart knows you
(มาย ฮาร์ท โนว์ ยู)
You’re all I know of love
(ยัวร์ ออล ไอ โนว์ อ็อฝ ลัฝ)
How could I ask for more
(ฮาว เคิด ดาย อาสคฺ ฟอร์ โม)
You’re everything I’m dreaming of
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง แอม ดรีมมิง อ็อฝ)
You’re all I need from love
(ยัวร์ ออล ไอ นี๊ด ฟรอม ลัฝ)
[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
And every star above
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ สทาร์ อะโบ๊ฝ)
[Josh:]
([ จอซชฺ : ])
Every star above
(เอ๊เฝอร์รี่ สทาร์ อะโบ๊ฝ)
[Both:]
([ โบทรฺ : ])
Spells out your name
(สเพลล เอ๊าท ยุร เนม)
I swear I’ll always feel the same
(ไอ สแวร์ แอล ออลเว ฟีล เดอะ เซม)
You’re all I want…
(ยัวร์ ออล ไอ ว้อนท)
[Josh:]
([ จอซชฺ : ])
From love:
(ฟรอม ลัฝ :)
[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
You’re all I want from love…
(ยัวร์ ออล ไอ ว้อนท ฟรอม ลัฝ)
[Both:]
([ โบทรฺ : ])
You’re all I know of love…
(ยัวร์ ออล ไอ โนว์ อ็อฝ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All I Know of Love คำอ่านไทย Barbra Streisand feat Josh Groban

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น