เนื้อเพลง Movin’ on up คำอ่านไทย 50 Cent

I run the show now, I got the blow now
(ไอ รัน เดอะ โชว์ นาว , ไอ ก็อท เดอะ โบลว์ นาว)
You wanna hold now? You can come cop
(ยู วอนนา โฮลด์ นาว ยู แคน คัม ค็อพ)
Im on the low now, I got the fo’ pound
(แอม ออน เดอะ โลว นาว , ไอ ก็อท เดอะ โฟ เพานด)
Incase a mother f*cker got to get shot
(อินเคลส อะ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker ก็อท ทู เก็ท ฌ็อท)
The only time is coming, slow down
(ดิ โอ๊นลี่ ไทม์ อีส คัมอิง , สโลว์ เดาน)
See they know now, I wont hesitate to make sh*t hot
(ซี เด โนว์ นาว , ไอ ว็อนท เฮ๊สิเทท ทู เม้ค ฌะ *ที ฮอท)
D’s will shut your block down, after your shot down
(ดีสฺ วิล ชั๊ท ยุร บล๊อค เดาน , แอ๊ฟเท่อร ยุร ฌ็อท เดาน)
We gonna come through and set up shop
(วี กอนนะ คัม ทรู แอนด์ เซ็ท อั๊พ ช๊อพ)
You n*ggas gone work for me now, you gone see now
(ยู เอ็น *ggas กอน เวิ๊ร์ค ฟอร์ มี นาว , ยู กอน ซี นาว)
How I change sh*t, re-arrange sh*t
(ฮาว ไอ เช้งจํ ฌะ *ที , รี อะเร๊นจ์ ฌะ *ที)
See for you dog, this is new sh*t
(ซี ฟอร์ ยู ด้อกก , ดิส ซิส นิว ฌะ *ที)
Im from Southside, n*gga we do this
(แอม ฟรอม Southside , เอ็น *gga วี ดู ดิส)
They say Im grimey, its hard to find me
(เด เซย์ แอม แกรมมี , อิทซ ฮาร์ด ทู ไฟนด์ มี)
When sun lighten up the sky
(เว็น ซัน ไลทน อั๊พ เดอะ สกาย)
N*ggas wanna line me, try and kill me
(เอ็น *ggas วอนนา ไลน์ มี , ธราย แอนด์ คิลล์ มี)
Go ‘head n*gga I dare you to try, f*ck that n*gga!
(โก เฮด เอ็น *gga ไอ แดร์ ยู ทู ธราย , เอฟ *ck แดท เอ็น *gga !)

[Chorus – 50 Cent] We movin on up, yeah we gettin’ that dough, fa’ sho’
([ ค๊อรัส 50 เซ็นท ] วี มูฝวิน ออน อั๊พ , เย่ วี เกดดิน แดท โด , ฟา โช)
We movin on up, you’ll get chromed up, cash is flow fa’ sho, the dough, n*gga you know what?
(วี มูฝวิน ออน อั๊พ , โยว เก็ท คโรม อั๊พ , แค๊ช อีส โฟลว์ ฟา โช , เดอะ โด , เอ็น *gga ยู โนว์ ว๊อท)
We movin on up, yeah we gettin’ that dough, fa’ sho’
(วี มูฝวิน ออน อั๊พ , เย่ วี เกดดิน แดท โด , ฟา โช)
We movin on up, you’ll get chromed up, cash is flow fa’ sho, the dough, n*gga you know what?
(วี มูฝวิน ออน อั๊พ , โยว เก็ท คโรม อั๊พ , แค๊ช อีส โฟลว์ ฟา โช , เดอะ โด , เอ็น *gga ยู โนว์ ว๊อท)

[Verse 2 – 50 Cent] Im ’bout my bread now, Ill cut your head now
([ เฝิซ 2 50 เซ็นท ] แอม เบาท มาย เบร้ด นาว , แอล คัท ยุร เฮด นาว)
You know you eatin’ n*ggas you should be dead now
(ยู โนว์ ยู อีดิน เอ็น *ggas ยู เชิด บี เด้ด นาว)
I hold a glock down, I gotta drop now
(ไอ โฮลด์ อะ คล็อก เดาน , ไอ กอททะ ดรอพ นาว)
N*gga Im eatin’ you know I aint gone stop now
(เอ็น *gga แอม อีดิน ยู โนว์ ไอ เอน กอน สท๊อพ นาว)
One more trip, one more flip
(วัน โม ทริ๊พ , วัน โม ฟลิพ)
I move a truckload n*gga, not one brick
(ไอ มู๊ฝ อะ truckload เอ็น *gga , น็อท วัน บริ๊ค)
They make me so sick, f*ckin’ sick to my stomach
(เด เม้ค มี โซ ซิ๊ค , เอฟ *ckin ซิ๊ค ทู มาย สโท๊มัช)
You n*gga talk sh*t, but they know that I want it
(ยู เอ็น *gga ท๊อล์ค ฌะ *ที , บั๊ท เด โนว์ แดท ไอ ว้อนท ดิธ)
My clicks so sick, n*ggas know how we on it
(มาย คลิ๊ก โซ ซิ๊ค , เอ็น *ggas โนว์ ฮาว วี ออน หนิด)
Light up more sh*t, the car there when we on it
(ไล๊ท อั๊พ โม ฌะ *ที , เดอะ คารํ แดร์ เว็น วี ออน หนิด)
I spit a gem star get’cha name carved into neck
(ไอ ซพิท ดา เจ็ม สทาร์ แกทชา เนม คาฝ อิ๊นทู เน็ค)
Have my lil homies run up on yo’ ass with the Vette
(แฮ็ฝ มาย ลิล โฮมี รัน อั๊พ ออน โย อาซ วิธ เดอะ เวดทฺ)
Yeah I stunt in the Vette , got stash in the bank
(เย่ ไอ ซทันท อิน เดอะ เวดทฺ , ก็อท สแตช อิน เดอะ แบ๊งค)
I get head in the whip, I get ass on the jet
(ไอ เก็ท เฮด อิน เดอะ ฮวิพ , ไอ เก็ท อาซ ออน เดอะ เจ๊ต)
Im oh so fresh, so Im motha f*ckin’ clean
(แอม โอ โซ เฟรช , โซ แอม ม้อดา เอฟ *ckin คลีน)
With a 4. Inch gleam, when I pull up on the scene
(วิธ อะ 4 อิ้นช์ กลีม , เว็น นาย พูลล อั๊พ ออน เดอะ ซีน)

[Chorus – 50 Cent] We movin on up, yeah we gettin’ that dough, fa’ sho’
([ ค๊อรัส 50 เซ็นท ] วี มูฝวิน ออน อั๊พ , เย่ วี เกดดิน แดท โด , ฟา โช)
We movin on up, you’ll get chromed up, cash is flow fa’ sho, the dough, n*gga you know what?
(วี มูฝวิน ออน อั๊พ , โยว เก็ท คโรม อั๊พ , แค๊ช อีส โฟลว์ ฟา โช , เดอะ โด , เอ็น *gga ยู โนว์ ว๊อท)
We movin on up, yeah we gettin’ that dough, fa’ sho’
(วี มูฝวิน ออน อั๊พ , เย่ วี เกดดิน แดท โด , ฟา โช)
We movin on up, you’ll get chromed up, cash is flow fa’ sho, the dough, n*gga you know what?
(วี มูฝวิน ออน อั๊พ , โยว เก็ท คโรม อั๊พ , แค๊ช อีส โฟลว์ ฟา โช , เดอะ โด , เอ็น *gga ยู โนว์ ว๊อท)

[Bridge – 50 Cent] Been smokin’ that dip, the PCP got ’em thinkin’ they can walk on water
([ บริดจ 50 เซ็นท ] บีน สโมกิน แดท ดิพ , เดอะ PCP ก็อท เอ็ม ติ้งกิน เด แคน ว๊อล์ค ออน ว๊อเท่อร)
That ecstasy will have a n*gga rock hard tryna f*ck your daughter
(แดท เอคซทะซิ วิล แฮ็ฝ อะ เอ็น *gga ร๊อค ฮาร์ด ทายนา เอฟ *ck ยุร ด๊อเท่อร์)
The LSD will have n*ggas runnin’ round tryna kill you for us
(เดอะ เอ็ลเอซดี วิล แฮ็ฝ เอ็น *ggas รูนนิน ราวนด ทายนา คิลล์ ยู ฟอร์ อัซ)
Smokin’ that piff, sippin’ that yak, talkin’ that sh*t, loadin’ that strap
(สโมกิน แดท piff , ซิบปิ่น แดท แย็ค , ทอคกิ่น แดท ฌะ *ที , loadin แดท ซทแร็พ)

[Chorus – 50 Cent] We movin on up, yeah we gettin’ that dough, fa’ sho’
([ ค๊อรัส 50 เซ็นท ] วี มูฝวิน ออน อั๊พ , เย่ วี เกดดิน แดท โด , ฟา โช)
We movin on up, you’ll get chromed up, cash is flow fa’ sho, the dough, n*gga you know what?
(วี มูฝวิน ออน อั๊พ , โยว เก็ท คโรม อั๊พ , แค๊ช อีส โฟลว์ ฟา โช , เดอะ โด , เอ็น *gga ยู โนว์ ว๊อท)
We movin on up, yeah we gettin’ that dough, fa’ sho’
(วี มูฝวิน ออน อั๊พ , เย่ วี เกดดิน แดท โด , ฟา โช)
We movin on up, you’ll get chromed up, cash is flow fa’ sho, the dough, n*gga you know what?
(วี มูฝวิน ออน อั๊พ , โยว เก็ท คโรม อั๊พ , แค๊ช อีส โฟลว์ ฟา โช , เดอะ โด , เอ็น *gga ยู โนว์ ว๊อท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Movin’ on up คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น