เนื้อเพลง Unhappy Anniversary คำอ่านไทย Vitamin C

You ask me how I am – * Well I’m still standing aren’t
(ยู อาสคฺ มี ฮาว ไอ แอ็ม * เวลล แอม สทิลล ซแทนดิง อเร้น)
I? * That’s something – that’s one thing that’s gone my
(ไอ * แด้ท ซัมติง แด้ท วัน ทริง แด้ท กอน มาย)
way * It’s so hard to go on like everything’s ok now *
(เวย์ * อิทซ โซ ฮาร์ด ทู โก ออน ไล๊ค เอ๊วี่ติง โอเค นาว *)
When inside I still cry for yesterday * This is my
(เว็น อิ๊นไซด์ ไอ สทิลล คราย ฟอร์ เยซเทอะดิ * ดิส ซิส มาย)
unhappy anniversary * But I lie saying it’s another
(อันแฮพพิ แอนิเฝ๊อร์ซารี่ * บั๊ท ไอ ไล เซอิง อิทซ อะน๊าเทร่อร์)
day * This is my unhappy anniversary… * I know it’s so
(เดย์ * ดิส ซิส มาย อันแฮพพิ แอนิเฝ๊อร์ซารี่ * ไอ โนว์ อิทซ โซ)
stupid to still feel broken-hearted * I wonder if you
(สทิ๊วผิด ทู สทิลล ฟีล บโรเค็น ฮาร์ท * ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ ยู)
know how much I hurt * I drink up and think up a
(โนว์ ฮาว มัช ไอ เฮิร์ท * ไอ ดริ๊งค อั๊พ แอนด์ ทริ๊งค อั๊พ อะ)
toast to numb the hours * To get through without you is
(โท๊สท ทู นัมบ์ เดอะ เอาเอ้อร์ * ทู เก็ท ทรู วิธเอ๊าท ยู อีส)
so hard today * ’cause it’s… * My unhappy anniversary
(โซ ฮาร์ด ทูเดย์ * ค๊อส อิทซ * มาย อันแฮพพิ แอนิเฝ๊อร์ซารี่)
* But I lie saying it’s just another day * This is my
(* บั๊ท ไอ ไล เซอิง อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เดย์ * ดิส ซิส มาย)
unhappy anniversary * Wishing you were here same time
(อันแฮพพิ แอนิเฝ๊อร์ซารี่ * วิชชิ้ง ยู เวอ เฮียร เซม ไทม์)
next year * Now it’s near midnight – a few more minutes
(เน๊กซท เยียร์ * นาว อิทซ เนียร์ มิดไนท์ ดา ฟิว โม มิ๊หนิท)
and * I return to, get back to my former life *
(แอนด์ * ไอ รีเทิร์น ทู , เก็ท แบ็ค ทู มาย ฟ๊อร์เม่อร์ ไล๊ฟ *)
Pretending our ending was not so bad I know that * It’s
(พรีเทนดิง เอ๊า เอนดิง วอส น็อท โซ แบ้ด ดาย โนว์ แดท * อิทซ)
time to escape you… Until next year * When it’s… * My
(ไทม์ ทู เอสเขพ ยู อันทิล เน๊กซท เยียร์ * เว็น อิทซ * มาย)
unhappy anniversary * But I lie saying it’s just another
(อันแฮพพิ แอนิเฝ๊อร์ซารี่ * บั๊ท ไอ ไล เซอิง อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์)
day * This is my unhappy anniversary * But I smile like
(เดย์ * ดิส ซิส มาย อันแฮพพิ แอนิเฝ๊อร์ซารี่ * บั๊ท ไอ สไมล์ ไล๊ค)
it’s just another day * It’s just my unhappy anniversary
(อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เดย์ * อิทซ จั๊สท มาย อันแฮพพิ แอนิเฝ๊อร์ซารี่)
* It’s just my unhappy anniversary
(* อิทซ จั๊สท มาย อันแฮพพิ แอนิเฝ๊อร์ซารี่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Unhappy Anniversary คำอ่านไทย Vitamin C

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น