เนื้อเพลง What Makes a Man Do That คำอ่านไทย Darryl Worley

what makes a man promise her forever
(ว๊อท เม้ค ซา แมน พรอมอิซ เฮอ ฟอเร๊เฝ่อร)
when he knows damn well that’s something he can’t do
(เว็น ฮี โนว์ แดมนํ เวลล แด้ท ซัมติง ฮี แค็นท ดู)
why does he look into her eyes and tell her lies right off the bat
(วาย โด ฮี ลุ๊ค อิ๊นทู เฮอ อาย แซน เทลล เฮอ ไล ไร๊ท ออฟฟ เดอะ แบท)
oh i wonder what makes a man do that
(โอ ไอ วั๊นเด้อร ว๊อท เม้ค ซา แมน ดู แดท)

what makes a man lay down with a stranger
(ว๊อท เม้ค ซา แมน เลย์ เดาน วิธ อะ ซทเรนเจอะ)
when the one he loves is waiting up at home
(เว็น ดิ วัน ฮี ลัฝ ซิส เวททิง อั๊พ แอ็ท โฮม)
why does he beg for trust then tear it up behind her back
(วาย โด ฮี เบ๊ก ฟอร์ ทรัสท เด็น เทียร์ อิท อั๊พ บีฮายน์ เฮอ แบ็ค)
oh i wonder what makes a man do that
(โอ ไอ วั๊นเด้อร ว๊อท เม้ค ซา แมน ดู แดท)

what makes a man go a stray and take a chance on loosing everything
(ว๊อท เม้ค ซา แมน โก อะ ซทเร แอนด์ เท้ค เก แช้นซํ ออน ลูสซิง เอ๊วี่ติง)
what makes a man think it’s okay to play games with her heart
(ว๊อท เม้ค ซา แมน ทริ๊งค อิทซ โอเค ทู เพลย์ เกม วิธ เฮอ ฮาร์ท)
oh why would he take two lives and slowly drive them both off track
(โอ วาย เวิด ฮี เท้ค ทู ไล้ฝ แซน ซโลลิ ไดร๊ฝ เด็ม โบทรฺ ออฟฟ แทร็ค)
oh i wonder what makes a man do that
(โอ ไอ วั๊นเด้อร ว๊อท เม้ค ซา แมน ดู แดท)

what makes a man go asking for forgiveness
(ว๊อท เม้ค ซา แมน โก อาคกิ้ง ฟอร์ ฟอร์กีพเหนด)
when he knows it’s something
(เว็น ฮี โนว์ อิทซ ซัมติง)
that he don’t deserve
(แดท ฮี ด้อนท์ ดิเสิฝ)
oh and why does he cry when she denies what he has asked
(โอ แอนด์ วาย โด ฮี คราย เว็น ชี denies ว๊อท ฮี แฮ็ส อาสคฺ)
oh i wonder what makes a man do that
(โอ ไอ วั๊นเด้อร ว๊อท เม้ค ซา แมน ดู แดท)

what makes a man go a stray and take a chance on loosing everything
(ว๊อท เม้ค ซา แมน โก อะ ซทเร แอนด์ เท้ค เก แช้นซํ ออน ลูสซิง เอ๊วี่ติง)
what makes a man think it’s okay to play games with her heart
(ว๊อท เม้ค ซา แมน ทริ๊งค อิทซ โอเค ทู เพลย์ เกม วิธ เฮอ ฮาร์ท)
oh why would he take two lives and slowly drive them both off track
(โอ วาย เวิด ฮี เท้ค ทู ไล้ฝ แซน ซโลลิ ไดร๊ฝ เด็ม โบทรฺ ออฟฟ แทร็ค)
oh i wonder what makes a man do that
(โอ ไอ วั๊นเด้อร ว๊อท เม้ค ซา แมน ดู แดท)

Lord I wonder what makes a man do that
(หลอร์ด ดาย วั๊นเด้อร ว๊อท เม้ค ซา แมน ดู แดท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What Makes a Man Do That คำอ่านไทย Darryl Worley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น