เนื้อเพลง Out Of The Woods คำอ่านไทย Taylor Swift

Looking at it now, it all seems so simple
ลุ๊ค แอ็ท อิท นาว , อิท ออล ซีม โซ ซิ๊มเพิ่ล
We were lying on your couch, I remember
วี เวอ กำลังลิ ออน ยุร เคาช , ไอ รีเม๊มเบ่อร์
You took a Polaroid of us
ยู ทุค อะ.-โพเลอะรอยด อ็อฝ อัซ
Then discovered (then discovered)
เด็น ดิสโค๊ฟเฝ่อร์ (เด็น ดิสโค๊ฟเฝ่อร์ )
The rest of the world was black and white
เรสท อ็อฝ เวิลด วอส แบล๊ค แอนด์ ไว๊ท
But we were in screaming color
บั๊ท วี เวอ อิน กำลังสครีม คัลเออะ
And I remember thinking
แอนด์ ไอ รีเม๊มเบ่อร์ กำลังทริ๊งค

Are we out of the woods yet?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด เย๊ท ?
Are we out of the woods yet?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด เย๊ท ?
Are we out of the woods yet?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด เย๊ท ?
Are we out of the woods?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด ?
Are we in the clear yet?
แอ วี อิน เคลียร์ เย๊ท ?
Are we in the clear yet?
แอ วี อิน เคลียร์ เย๊ท ?
Are we in the clear yet?
แอ วี อิน เคลียร์ เย๊ท ?
In the clear yet, good.
อิน เคลียร์ เย๊ท , กู๊ด .

Are we out of the woods yet?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด เย๊ท ?
Are we out of the woods yet?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด เย๊ท ?
Are we out of the woods yet?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด เย๊ท ?
Are we out of the woods?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด ?
Are we in the clear yet?
แอ วี อิน เคลียร์ เย๊ท ?
Are we in the clear yet?
แอ วี อิน เคลียร์ เย๊ท ?
Are we in the clear yet?
แอ วี อิน เคลียร์ เย๊ท ?
In the clear yet, good.
อิน เคลียร์ เย๊ท , กู๊ด .
Are we out of the woods?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด ?

Looking at it now, last December
ลุ๊ค แอ็ท อิท นาว , ล๊าสท ดิเซมเบอะ
We were built to fall apart, then fall back together
วี เวอ บิลท ทู ฟอลล์ อะพาร์ท , เด็น ฟอลล์ แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์
Your necklace hanging from my neck,
ยุร เนคเครด กำลังแฮง ฟรอม มาย เน็ค ,
The night we couldn’t quite forget
ไน๊ท วี คู้ดเดิ้น ไคว๊ ฟอร์เก๊ท
When we decided (We decided)
เว็น วี ดีไซด์ (วี ดีไซด์ )
To move the furniture so we could dance
ทู มู๊ฝ เฟอนิเชอะ โซ วี เคิด แด๊นซ์
Baby, like we stood a chance
เบ๊บี้ , ไล๊ค วี ซทูด อะ.-แช้นซํ
Two paper airplanes flying, flying, flying
ทู เพ๊เพ่อร์ แอพเลน กำลังฟลาย , กำลังฟลาย , กำลังฟลาย
And I remember thinking
แอนด์ ไอ รีเม๊มเบ่อร์ กำลังทริ๊งค

Are we out of the woods yet?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด เย๊ท ?
Are we out of the woods yet?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด เย๊ท ?
Are we out of the woods yet?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด เย๊ท ?
Are we out of the woods?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด ?
Are we in the clear yet?
แอ วี อิน เคลียร์ เย๊ท ?
Are we in the clear yet?
แอ วี อิน เคลียร์ เย๊ท ?
Are we in the clear yet?
แอ วี อิน เคลียร์ เย๊ท ?
In the clear yet, good.
อิน เคลียร์ เย๊ท , กู๊ด .

Are we out of the woods yet?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด เย๊ท ?
Are we out of the woods yet?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด เย๊ท ?
Are we out of the woods yet?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด เย๊ท ?
Are we out of the woods?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด ?
Are we in the clear yet?
แอ วี อิน เคลียร์ เย๊ท ?
Are we in the clear yet?
แอ วี อิน เคลียร์ เย๊ท ?
Are we in the clear yet?
แอ วี อิน เคลียร์ เย๊ท ?
In the clear yet, good.
อิน เคลียร์ เย๊ท , กู๊ด .
Are we out of the woods?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด ?

Remember when you hit the brakes too soon
รีเม๊มเบ่อร์ เว็น ยู ฮิท เบรค ทู ซูน
Twenty stitches in a hospital room
ทเว้นที่ สทิทชฺ อิน อะ.-ฮ๊อสพิท่อล รูม
When you started crying
เว็น ยู สท๊าร์ท กำลังคราย
Baby, I did too
เบ๊บี้ , ไอ ดิด ทู
But when the sun came up
บั๊ท เว็น ซัน เคม อั๊พ
I was looking at you
ไอ วอส กำลังลุ๊ค แอ็ท ยู
Remember when we couldn’t take the heat
รีเม๊มเบ่อร์ เว็น วี คุดดึนท เท้ค ฮีท
I walked out, I said, I’m setting you free
ไอ ว๊อล์ค เอ๊าท , ไอ เซ็ด , แอม เซททิง ยู ฟรี
But the monsters turned out to be just trees
บั๊ท ม๊อนสเท่อร์ เทิร์น เอ๊าท ทู บี จั๊สท ทรี
When the sun came up
เว็น ซัน เคม อั๊พ
You were looking at me
ยู เวอ กำลังลุ๊ค แอ็ท มี

Are we out of the woods yet?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด เย๊ท ?
Are we out of the woods yet?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด เย๊ท ?
Are we out of the woods yet?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด เย๊ท ?
Are we out of the woods?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด ?
Are we in the clear yet?
แอ วี อิน เคลียร์ เย๊ท ?
Are we in the clear yet?
แอ วี อิน เคลียร์ เย๊ท ?
Are we in the clear yet?
แอ วี อิน เคลียร์ เย๊ท ?
In the clear yet, good.
อิน เคลียร์ เย๊ท , กู๊ด .
Are we out of the woods yet?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด เย๊ท ?
Are we out of the woods yet?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด เย๊ท ?
Are we out of the woods yet?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด เย๊ท ?
Are we out of the woods?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด ?
Are we in the clear yet?
แอ วี อิน เคลียร์ เย๊ท ?
Are we in the clear yet?
แอ วี อิน เคลียร์ เย๊ท ?
Are we in the clear yet?
แอ วี อิน เคลียร์ เย๊ท ?
In the clear yet, good.
อิน เคลียร์ เย๊ท , กู๊ด .
Are we out of the woods yet?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด เย๊ท ?
Are we out of the woods yet?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด เย๊ท ?
Are we out of the woods yet?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด เย๊ท ?
Are we out of the woods?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด ?
Are we in the clear yet?
แอ วี อิน เคลียร์ เย๊ท ?
Are we in the clear yet?
แอ วี อิน เคลียร์ เย๊ท ?
Are we in the clear yet?
แอ วี อิน เคลียร์ เย๊ท ?
In the clear yet, good.
อิน เคลียร์ เย๊ท , กู๊ด .
Are we out of the woods yet?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด เย๊ท ?
Are we out of the woods yet?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด เย๊ท ?
Are we out of the woods yet?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด เย๊ท ?
Are we out of the woods?
แอ วี เอ๊าท อ็อฝ วู๊ด ?
Are we in the clear yet?
แอ วี อิน เคลียร์ เย๊ท ?
Are we in the clear yet?
แอ วี อิน เคลียร์ เย๊ท ?
Are we in the clear yet?
แอ วี อิน เคลียร์ เย๊ท ?
In the clear yet, good.
อิน เคลียร์ เย๊ท , กู๊ด .

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Out Of The Woods คำอ่านไทย Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น