เนื้อเพลง I Know What You Did Last Summer คำอ่านไทย Shawn Mendes ft. Camila Cabello

Ah-ah, he-ey
อา -อา , ฮี -อาย์
Ah-ah, ah-ah
อา -อา , อา -อา
Ah-ah, he-ey
อา -อา , ฮี -อาย์
Ah-ah, ah-ah
อา -อา , อา -อา

He knows
ฮี โนว์
Dirty secrets that I keep
เดอทิ ซี๊เขร็ท แด้ท ไอ คี๊พ
Does he know it’s killing me?
โด ฮี โนว์ it’s กำลังคิลล์ มี ?
He knows, he knows
ฮี โนว์ , ฮี โนว์
D-d-does he know
ดี-ดี – โด ฮี โนว์
Another’s hands have touched my skin?
อนาเธอร์ แฮนด์ แฮ็ฝ ทั๊ช มาย สกิน ?
I won’t tell him where I’ve been
ไอ ว๊อท เทลล ฮิม แวร์ ไอฟว์ บีน
He knows, he knows, he knows
ฮี โนว์ , ฮี โนว์ , ฮี โนว์

[Pre-Chorus: Both, Shawn Mendes, Camila Cabello]
It’s tearing me apart
อิส กำลังเทียร์ มี อะพาร์ท
She’s slipping away (I’m slipping away)
ชีส์ ชิปปิ้ง อะเว แอม ชิปปิ้งอะเว
Am I just hanging on to all the words she used to say?
แอ็ม ไอ จั๊สท กำลังแฮง ออน ทู ออล เวิร์ด ชี ยู๊ส ทู เซย์ ?
The pictures on her phone
พิ๊คเจ้อร์ ออน เฮอ โฟน
She’s not coming home (I’m not coming home)
ชีส์ น็อท คัมอิง โฮม (I’m น็อท คัมอิง โฮม )
Coming home, coming home
คัมอิง โฮม , คัมอิง โฮม

[Chorus: Both, Shawn Mendes, Camila Cabello]

I know what you did last Summer (Ah-ah)
ไอ โนว์ ว๊อท ยู ดิด ล๊าสท ซั๊มเม่อร์ (อา -อา )
Just lied to me, “there’s no other” (He-ey)
จั๊สท ไล ทู มี , “there’s โน other” (ฮี -อาย์ )
I know what you did last Summer
ไอ โนว์ ว๊อท ยู ดิด ล๊าสท ซั๊มเม่อร์
Tell me where you’ve been
เทลล มี แวร์ ยูฟ บีน
I know what you did last Summer (Ah-ah)
ไอ โนว์ ว๊อท ยู ดิด ล๊าสท ซั๊มเม่อร์
Look me in the eyes, my lover (He-ey)
ลุ๊ค มี อิน อาย , มาย ลัฝเออะ (ฮี -อาย์ )
I know what you did last Summer
ไอ โนว์ ว๊อท ยู ดิด ล๊าสท ซั๊มเม่อร์
Tell me where you’ve been
เทลล มี แวร์ ยูฟ บีน

[Hook: Both, Shawn Mendes, Camila Cabello]

I know, I know, I know, I know
ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์
I know, I know, I know (Ah-ah)
ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ (อา -อา )
(He-ey)
(ฮี -อาย์ )
I know, I know, I know, I know
ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์
I know, I know, I know (Ah-ah, ah-ah)
ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ (อา -อา , อา -อา )
I didn’t mean it, no, I didn’t mean it, mean it, no
ไอ didn’t มีน อิท , โน , ไอ didn’t มีน อิท , มีน อิท , โน
(Ah-ah, he-ey)
(อา -อา , ฮี -อาย์ )
Can’t seem to let you go, can’t seem to hold you close
แค้นท์ ซีม ทู เล็ท ยู โก , can’t ซีม ทู โฮลด์ ยู โคลส
(Ah-ah, ah-ah)
(อา -อา , อา -อา )
I know
ไอ โนว์

[Verse 2: Both, Shawn Mendes]

When she looks me in the eyes
เว็น ชี ลุ๊ค มี อิน อาย
They don’t seem as bright
เด โด้น ซีม แอส ไบร๊ท
No more, no more
โน โม , โน โม
I know
ไอ โนว์
That she loved me at one time
แด้ท ชี ลัฝ มี แอ็ท วัน ไทม์
Would I promise her that night
เวิด ไอ พรอมอิซ เฮอ แด้ท ไน๊ท
Cross my heart and hope to die
ครอสสํ มาย ฮาร์ท แอนด์ โฮพ ทู ดาย

[Pre-Chorus: Both, Shawn Mendes, Camila Cabello]
It’s tearing me apart
อิส กำลังเทียร์ มี อะพาร์ท
She’s slipping away (I’m slipping away)
ชีส์ ชิปปิ้ง อะเว แอม ชิปปิ้งอะเว
Am I just hanging on to all the words she used to say?
แอ็ม ไอ จั๊สท กำลังแฮง ออน ทู ออล เวิร์ด ชี ยู๊ส ทู เซย์ ?
The pictures on her phone
พิ๊คเจ้อร์ ออน เฮอ โฟน
She’s not coming home (I’m not coming home)
ชีส์ น็อท คัมอิง โฮม (แอม น็อท คัมอิง โฮม )
Coming home, coming home
คัมอิง โฮม , คัมอิง โฮม
Oh, na, na, na, yeah
โอ้ นา นา นา เย้

[Chorus: Both, Shawn Mendes, Camila Cabello]

I know what you did last Summer (Ah-ah)
ไอ โนว์ ว๊อท ยู ดิด ล๊าสท ซั๊มเม่อร์ (อา -อา )
Just lied to me, “there’s no other” (He-ey)
จั๊สท ไล ทู มี , “there’s โน other” (ฮี -อาย์ )
I know what you did last Summer
ไอ โนว์ ว๊อท ยู ดิด ล๊าสท ซั๊มเม่อร์
Tell me where you’ve been
เทลล มี แวร์ ยูฟ บีน
I know what you did last Summer (Ah-ah)
ไอ โนว์ ว๊อท ยู ดิด ล๊าสท ซั๊มเม่อร์
Look me in the eyes, my lover (He-ey)
ลุ๊ค มี อิน อาย , มาย ลัฝเออะ (ฮี -อาย์ )
I know what you did last Summer
ไอ โนว์ ว๊อท ยู ดิด ล๊าสท ซั๊มเม่อร์
Tell me where you’ve been
เทลล มี แวร์ ยูฟ บีน

[Bridge: Shawn Mendes, Camila Cabello]

I know, I know, I know, I know
ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์
I know, I know, I know
ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์
I know, I know, I know, I know
ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์
I know, I know, I know (No, no, no)
ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ (โน , โน , โน )
Can’t seem to let you go, can’t seem to keep you close
แค้น ซีม ทู เล็ท ยู โก , can’t ซีม ทู คี๊พ ยู โคลส
(Hold me close)
(โฮลด์ มี โคลส )
Can’t seem to let you go, can’t seem to keep you close
แค้น ซีม ทู เล็ท ยู โก , can’t ซีม ทู คี๊พ ยู โคลส
(You know I didn’t mean it, though)
(ยู โนว์ ไอ ดิส มีน อิท , โธ )
Tell me where you’ve been lately
เทลล มี แวร์ ยูฟ บีน เลทลิ
Tell me where you’ve been lately
เทลล มี แวร์ ยูฟ บีน เลทลิ
(Just hold me close)
(จั๊สท โฮลด์ มี โคลส )
Tell me where you’ve been lately
เทลล มี แวร์ ยูฟ บีน เลทลิ
Tell me where you’ve been lately
เทลล มี แวร์ ยูฟ บีน เลทลิ
(Don’t, don’t, don’t, don’t let me go)
โด้น โด้น โด้น โด้น เล็ท มี โก
Can’t seem to keep you close, can’t seem to let you go
แค่น ซีม ทู คี๊พ ยู โคลส , can’t ซีม ทู เล็ท ยู โก
(I didn’t mean it, though)
ไอ ดิ้ท มีน อิท , โธ

I know you didn’t mean it, though
ไอ โนว์ ยู ดิ้น มีน อิท , โธ
I know you didn’t mean it, though
ไอ โนว์ ยู ดิ้น มีน อิท , โธ
(I don’t wanna let you go)
(ไอ โด้น วอนนา เล็ท ยู โก )
I know you didn’t mean it, though
ไอ โนว์ ยู ดิ้น มีน อิท , โธ
Tell me you didn’t mean it, though (No, no, no)
ไอ โนว์ ยู ดิ้น มีน อิท , โธ โน โน โน
(Can’t seem to let you go, seem to let you go)
แค่น ซีม ทู คี๊พ ยู โคลส , can’t ซีม ทู เล็ท ยู โก
I know you didn’t mean it, though. I wanna know you mean it though
ไอ โนว์ ยู ดิ้น มีน อิท , โธ .ไอ วอนนา โนว์ ยู มีน อิท โธ
(Hold me close)
(โฮลด์ มี โคลส )
I know you didn’t mean it though
ไอ โนว์ ยู ดิ่น มีน อิท โธ
I know you didn’t mean it though
ไอ โนว์ ยู ดิ่น มีน อิท โธ
(Just hold me close)
(จั๊สท โฮลด์ มี โคลส )
I can’t seem to let you go, can’t seem to hold you close
ไอ แค๊น ซีม ทู เล็ท ยู โก , แค๊น ซีม ทู โฮลด์ ยู โคลส

[Chorus: Both, Shawn Mendes, Camila Cabello]
I know what you did last Summer (Ah-ah)
ไอ โนว์ ว๊อท ยู ดิด ล๊าสท ซั๊มเม่อร์ (อา -อา )
Just lied to me, “there’s no other” (He-ey)
จั๊สท ไล ทู มี , “แด โน ออเทอะ (ฮี -อาย์ )
I know what you did last Summer
ไอ โนว์ ว๊อท ยู ดิด ล๊าสท ซั๊มเม่อร์
Tell me where you’ve been
เทลล มี แวร์ ยูฟ บีน
I know what you did last Summer (Ah-ah)
ไอ โนว์ ว๊อท ยู ดิด ล๊าสท ซั๊มเม่อร์ (อา -อา )
Look me in the eyes, my lover (He-ey)
ลุ๊ค มี อิน อาย , มาย ลัฝเออะ (ฮี -อาย์ )
I know what you did last Summer
ไอ โนว์ ว๊อท ยู ดิด ล๊าสท ซั๊มเม่อร์
Tell me where you’ve been
เทลล มี แวร์ ยูฟ บีน

[Outro: Both]
I know, I know, I know, I know
ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์
I know, I know, I know (Ah-ah)
ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ (อา -อา )
(He-ey)

(ฮี -อาย์ )

I know, I know, I know, I know
ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์
I know, I know, I know (Ah-ah, ah-ah)
ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ (อา -อา , อา -อา )
I know, I know, I know, I know
ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์
I know, I know, I know (Ah-ah)
ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ (อา -อา , อา -อา )
(He-ey)
(ฮี -อาย์ )
I know, I know, I know, I know
ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์
I know, I know, I know (Ah-ah, ah-ah)
ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ (อา -อา , อา -อา )
I know
ไอ โนว์

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Know What You Did Last Summer คำอ่านไทย Shawn Mendes ft. Camila Cabello

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น