เนื้อเพลง Love Yourself คำอ่านไทย Justin Bieber

For all the times that you rain on my parade
ฟอรฺ อลลฺ เธอะ ไทมฺ แธท ยู เรน ออน มาย แพเรด
And all the clubs you get in using my name
แอนดฺ ออลฺ เธอะ คลับสฺ ยู เกท อิน ยูซิง มาย เนม
You think you broke my heart, oh girl for goodness sake
ยู ธิง ยู โบรค มาย ฮารฺท, โอ้ เกิรฺล ฟอรฺ กูดเนส เซค
You think I’m crying on my own, well I ain’t
ยู ธิงคฺ ไอมฺ ครายอิง ออน มาย โอน, เวลลฺ ไอ เอนทฺ

And I didn’t wanna write a song
แอนดฺ ไอ ดิดนทฺ วันนา ไรทฺ เออะ ซอง
Cause I didn’t want anyone thinking I still care
คอส ไป ดิดนทฺ วอนทฺ เอนีวัน ธิงกิง ไอ สติล แครฺ
I don’t but, you still hit my phone up
ไอ โด้นทฺ บัท, ยู สติล ฮิท มาย โฟน อัพ
And baby I be movin’ on
แอนดฺ เบบี ไอ บี มูฟวิน ออน
And I think you should be somethin’
แอนดฺ ไอ ธิงคฺ ยู ชุด บี ซัมธิน
I don’t wanna hold back, maybe you should know that
ไอ โด้นทฺ วันนา โฮดฺ แบค, เมบี ยื ชุด โน แธท

My mama don’t like you and she likes everyone
มาย มามา โด้นทฺ ไลคฺ ยู แอนดฺ ชี ไลคฺสฺ เอฟวรี่วัน
And I never like to admit that I was wrong
แอนดฺ ไอ เนเวอรฺ ไลคฺ ทู แอดมิท แธท ไอ วอส รอง
And I’ve been so caught up in my job, didn’t see what’s going on
แอนดฺ ไอฟฺ บีน โซ คอท อัพ อิน มาบ จอบ, ดิดนทฺ ซี วอทสฺ โกอิง ออน
But now I know, I’m better sleeping on my own
บัท นาว ไอ โน, ไอมฺ เบทเทอรฺ สลีปปิง ออน มาย โอน

Cause if you like the way you look that much
คอส อิฟ ยู ไลคฺ เธอะ เว ยู ลุค แธท มัช
Oh, baby, you should go and love yourself
โอ้ เบบี ยู ชุด โก แอนดฺ เลิฟ ยัวรฺเซวฟฺ
And if you think that I’m still holdin’ on to somethin’
แอนดฺ อิฟ ยู ธิงคฺ แธท ไอมฺ สติล โฮดิน ออน ทู ซัมธิน
You should go and love yourself
ยู ชุด โก แอนดฺ เลิฟ ยัวรฺเซวฟฺ
And when you told me that you hated my friends
แอนดฺ เวน ยู โทดฺ มี แธท ยู เฮททิด มาย เฟรนสฺ
The only problem was with you and not them
ธิ โอลี พรอเบลม วอส วิธ ยู แอนดฺ นอท เธม
And every time you told me my opinion was wrong
แอนดฺ เอฟวรี ไทมฺ ยู โทดฺ มี มาย โอปีเนียน วอส รอง
And tried to make me forget where I came from
แอนดฺ ทรายดฺ ทู เมค มี ฟอรฺเกท แวรฺ ไป เคม ฟรอม
And I didn’t wanna write a song
แอนดฺ ไอ ดิดนทฺ วันนา ไรทฺ เออะ ซอง
Cause I didn’t want anyone thinking I still care
คอส ไป ดิดนทฺ วอนทฺ เอนีวัน ธิงกิง ไอ สติล แครฺ
I don’t but, you still hit my phone up
ไอ โด้นทฺ บัท, ยู สติล ฮิท มาย โฟน อัพ
And baby I be movin’ on
แอนดฺ เบบี ไอ บี มูฟวิน ออน
And I think you should be somethin’
แอนดฺ ไอ ธิงคฺ ยู ชุด บี ซัมธิน
I don’t wanna hold back, maybe you should know that
ไอ โด้นทฺ วันนา โฮดฺ แบค, เมบี ยื ชุด โน แธท

My mama don’t like you and she likes everyone
มาย มามา โด้นทฺ ไลคฺ ยู แอนดฺ ชี ไลคฺสฺ เอฟวรี่วัน
And I never like to admit that I was wrong
แอนดฺ ไอ เนเวอรฺ ไลคฺ ทู แอดมิท แธท ไอ วอส รอง
And I’ve been so caught up in my job, didn’t see what’s going on
แอนดฺ ไอฟฺ บีน โซ คอท อัพ อิน มาบ จอบ, ดิดนทฺ ซี วอทสฺ โกอิง ออน
But now I know, I’m better sleeping on my own
บัท นาว ไอ โน, ไอมฺ เบทเทอรฺ สลีปปิง ออน มาย โอน

Cause if you like the way you look that much
คอส อิฟ ยู ไลคฺ เธอะ เว ยู ลุค แธท มัช
Oh, baby, you should go and love yourself
โอ้ เบบี ยู ชุด โก แอนดฺ เลิฟ ยัวรฺเซวฟฺ
And if you think that I’m still holdin’ on to somethin’
แอนดฺ อิฟ ยู ธิงคฺ แธท ไอมฺ สติล โฮดิน ออน ทู ซัมธิน
You should go and love yourself
ยู ชุด โก แอนดฺ เลิฟ ยัวรฺเซวฟฺ
For all the times that you made me feel small
ฟอรฺ ออลฺ เธอะ ไทมฺ แธท ยู เมด มี ฟิลลฺ สมอล
I fell in love, now I feel nothin’ at all
ไอ เฟลลฺ อิน เลิฟ, นาว ไอ ฟีลนอทธิน แอท ออลฺ
Had never felt so low when I was vulnerable
แฮด เนเวอรฺ เฟลทฺ โซ โล เวน ไอ วอส วัลเนเรเบิล
Was I a fool to let you break down my walls?
วอส ไอ เออะ ฟู ทู เลท ยู เบรค ดาวนฺ มาย วอลสฺ?

Cause if you like the way you look that much
คอส อิฟ ยู ไลคฺ เธอะ เว ยู ลุค แธท มัช
Oh, baby, you should go and love yourself
โอ้ เบบี ยู ชุด โก แอนดฺ เลิฟ ยัวรฺเซวฟฺ
And if you think that I’m still holdin’ on to somethin’
แอนดฺ อิฟ ยู ธิงคฺ แธท ไอมฺ สติล โฮดิน ออน ทู ซัมธิน
You should go and love yourself
ยู ชุด โก แอนดฺ เลิฟ ยัวรฺเซวฟฺ
Cause if you like the way you look that much
คอส อิฟ ยู ไลคฺ เธอะ เว ยู ลุค แธท มัช
Oh, baby, you should go and love yourself
โอ้ เบบี ยู ชุด โก แอนดฺ เลิฟ ยัวรฺเซวฟฺ
And if you think that I’m still holdin’ on to somethin’
แอนดฺ อิฟ ยู ธิงคฺ แธท ไอมฺ สติล โฮดิน ออน ทู ซัมธิน
You should go and love yourself
ยู ชุด โก แอนดฺ เลิฟ ยัวรฺเซวฟฺ

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Yourself คำอ่านไทย Justin Bieber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น