เนื้อเพลง Venus คำอ่านไทย Lady Gaga

venus-lady-gaga

[Verse 1]
[เฝิซ 1]
Rocket #9 take off to the planet (To the planet)
ร๊อคเค๊ต #9 เท้ค ออฟฟ ทู แพล๊เหน็ท (ทู แพล๊เหน็ท )
Venus
เว้นู
Aphrodite lady seashell bikini (Garden panty)
แอฟโระไดทิ เล๊ดี้ ซีเชว บีคอินิ (ก๊าร์เด้น แพนที้)
Venus
เว้นู
Let’s blast off to a new dimension (In your bedroom)
เล็ท เอส บลาสทํ ออฟฟ ทู อะ.-นิว ไดเม๊นชั่น (อิน ยุร เบดรูม )
Venus
เว้นู
Aphrodite lady seashell bikini (Get with me)
แอฟโระไดทิ เล๊ดี้ ซีเชว บีคอินิ (เก็ท วิธ มี )
Venus
เว้นู

[Pre-Chorus]
[พรี -ค๊อรัส ]
I can’t help the way I’m feeling
ไอ แคน ที เฮ้ลพ เวย์ ไอ เอ็ม กำลังฟีล
Goddess of love please take me to your leader
กอดเดซ อ็อฝ ลัฝ พลีซ เท้ค มี ทู ยุร ลีดเออะ
I can’t help I keep on dancin’
ไอ แคน ที เฮ้ลพ ไอ คี๊พ ออน แดนซิน
Goddess of Love! Goddess of Love!
กอดเดซ อ็อฝ ลัฝ ! กอดเดซ อ็อฝ ลัฝ !

Take me to your planet (to the planet)
เท้ค มี ทู ยุร แพล๊เหน็ท (ทู แพล๊เหน็ท )
Take me to your planet (to the planet)
เท้ค มี ทู ยุร แพล๊เหน็ท (ทู แพล๊เหน็ท )
Take me to your leader (to the planet)
เท้ค มี ทู ยุร ลีดเออะ (ทู แพล๊เหน็ท )
Your leader, Your leader (to the planet)
ยุร ลีดเออะ , ยุร ลีดเออะ (ทู แพล๊เหน็ท )
Take me to your planet (to the planet)
เท้ค มี ทู ยุร แพล๊เหน็ท (ทู แพล๊เหน็ท )
Take me to your planet (to the planet)
เท้ค มี ทู ยุร แพล๊เหน็ท (ทู แพล๊เหน็ท )
Take me to your Venus (to the planet)
เท้ค มี ทู ยุร เว้นู (ทู แพล๊เหน็ท )
Your Venus, Your Venus (to the planet)
ยุร เว้นู , ยุร เว้นู (ทู แพล๊เหน็ท )

[Chorus]
[ค๊อรัส ]
When you touch me I die
เว็น ยู ทั๊ช มี ไอ ดาย
Just a little inside
จั๊สท อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล อิ๊นไซด์
I wonder if this could be love
ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ ดิส เคิด บี ลัฝ
This could be love
ดิส เคิด บี ลัฝ
Cuz you’re out of this world
คัซ ยู รี เอ๊าท อ็อฝ ดิส เวิลด
Galaxy, space and time
แก๊แล่กซี่ , สเพ๊ซ แอนด์ ไทม์
I wonder if this could be love
ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ ดิส เคิด บี ลัฝ

Venus
เว้นู

[Verse 2]
[เฝิซ 2]
Have an oyster, baby
แฮ็ฝ ออยซ-เทอะ, เบ๊บี้
It’s Aphrod-isy
อิท เอส อะโพด-ริซี่
Act sleazy
แอ๊คท ซเลซี่
Venus
เว้นู
Worship to the land
เวอฌิพ ทู แลนด์
A girl from the planet (to the planet)
อะ.-เกิร์ล ฟรอม แพล๊เหน็ท (ทู แพล๊เหน็ท )
Venus
เว้นู

[Pre-Chorus]
[พรี -ค๊อรัส ]
I can’t help the way I’m feeling
ไอ แคน ที เฮ้ลพ เวย์ ไอ เอ็ม กำลังฟีล
Goddess of love please take me to your leader
กอดเดซ อ็อฝ ลัฝ พลีซ เท้ค มี ทู ยุร ลีดเออะ
I can’t help I keep on dancin’
ไอ แคน ที เฮ้ลพ ไอ คี๊พ ออน แดนซิน
Goddess of Love! Goddess of Love!
กอดเดซ อ็อฝ ลัฝ ! กอดเดซ อ็อฝ ลัฝ !

Take me to your planet (to the planet)
เท้ค มี ทู ยุร แพล๊เหน็ท (ทู แพล๊เหน็ท )
Take me to your planet (to the planet)
เท้ค มี ทู ยุร แพล๊เหน็ท (ทู แพล๊เหน็ท )
Take me to your leader (to the planet)
เท้ค มี ทู ยุร ลีดเออะ (ทู แพล๊เหน็ท )
Your leader, Your leader (to the planet)
ยุร ลีดเออะ , ยุร ลีดเออะ (ทู แพล๊เหน็ท )
Take me to your planet (to the planet)
เท้ค มี ทู ยุร แพล๊เหน็ท (ทู แพล๊เหน็ท )
Take me to your planet (to the planet)
เท้ค มี ทู ยุร แพล๊เหน็ท (ทู แพล๊เหน็ท )
Take me to your Venus (to the planet)
เท้ค มี ทู ยุร เว้นู (ทู แพล๊เหน็ท )
Your Venus, Your Venus (to the planet)
ยุร เว้นู , ยุร เว้นู (ทู แพล๊เหน็ท )

[Chorus]
[ค๊อรัส ]
When you touch me I die
เว็น ยู ทั๊ช มี ไอ ดาย
Just a little inside
จั๊สท อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล อิ๊นไซด์
I wonder if this could be love
ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ ดิส เคิด บี ลัฝ
This could be love
ดิส เคิด บี ลัฝ
Cuz you’re out of this world
คัซ ยู รี เอ๊าท อ็อฝ ดิส เวิลด
Galaxy, space and time
แก๊แล่กซี่ , สเพ๊ซ แอนด์ ไทม์
I wonder if this could be love
ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ ดิส เคิด บี ลัฝ
This could be love
ดิส เคิด บี ลัฝ

I wonder if this could be love
ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ ดิส เคิด บี ลัฝ
This could be love
ดิส เคิด บี ลัฝ
Goddess of Love
กอดเดซ อ็อฝ ลัฝ
I wonder if this could be love
ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ ดิส เคิด บี ลัฝ
Venus
เว้นู

[Bridge]
[บริดจ ]
Neptune
เนพทยูน
Go
โก
Now serve Pluto
นาว เซิร์ฝ พูโด
Saturn
แซทเอิน
Jupiter
จูพิเทอะ
Mercury, Venus – uh ha!
เมอคิวริ , เว้นู – อา ฮา !
Uranus!
ยูระนัซ !
Don’t you know my ass is famous?
ด็อน ที ยู โนว์ มาย อาซ อิส เฟ๊มัส ?
Mars
มา
Now serve for the gods
นาว เซิร์ฝ ฟอร์ ก๊อด
Earth, serve for the stars!
เอิร์ทร , เซิร์ฝ ฟอร์ สทาร์ !

When you touch me I die
เว็น ยู ทั๊ช มี ไอ ดาย
Just a little inside
จั๊สท อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล อิ๊นไซด์
I wonder if this could be love
ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ ดิส เคิด บี ลัฝ
This could be love
ดิส เคิด บี ลัฝ
Cuz you’re out of this world
คัซ ยู รี เอ๊าท อ็อฝ ดิส เวิลด
Galaxy, space and time
แก๊แล่กซี่ , สเพ๊ซ แอนด์ ไทม์
I wonder if this could be love
ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ ดิส เคิด บี ลัฝ
This could be love
ดิส เคิด บี ลัฝ

I wonder if this could be love
ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ ดิส เคิด บี ลัฝ
This could be love
ดิส เคิด บี ลัฝ
Goddess of Love
กอดเดซ อ็อฝ ลัฝ
I wonder if this could be love
ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ ดิส เคิด บี ลัฝ
Venus
เว้นู

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Venus คำอ่านไทย Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น