เนื้อเพลง Transmission คำอ่านไทย Zedd

transmission_zedd

[X Ambassadors:]
[เอ๊กซฺ แอมบ๊าสซาเด้อร์ :]
We’re smart enough to know that no one gets out alive (never, ever)
วี รี สมาร์ท อีน๊าฟ ทู โนว์ แด้ท โน วัน เก็ท เอ๊าท อะไล๊ฝ (เน๊เฝ่อร์ , เอ๊เฝ่อร์ )
Hold on to someone close, friend
โฮลด์ ออน ทู ซัมวัน โคลส , เฟรน
Cause you’re never too young, you’re never too young, never too young to die
ค๊อส ยู รี เน๊เฝ่อร์ ทู ยัง , ยู รี เน๊เฝ่อร์ ทู ยัง , เน๊เฝ่อร์ ทู ยัง ทู ดาย
Remember the ghosts before you, and drink to the souls tonight
รีเม๊มเบ่อร์ โก๊สท บีฟอร์ ยู , แอนด์ ดริ๊งค ทู โซล ทูไน๊ท
And don’t forget what they told you
แอนด์ ด็อน ที ฟอร์เก๊ท ว๊อท เด โทลด ยู
You’re never too young, you’re never too young, never too young to die
ยู รี เน๊เฝ่อร์ ทู ยัง , ยู รี เน๊เฝ่อร์ ทู ยัง , เน๊เฝ่อร์ ทู ยัง ทู ดาย

You’re never too young
ยู รี เน๊เฝ่อร์ ทู ยัง
You’re never too, never too
ยู รี เน๊เฝ่อร์ ทู , เน๊เฝ่อร์ ทู
No, you’re never too young
โน , ยู รี เน๊เฝ่อร์ ทู ยัง
Never, never
เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์

[Logic:]
[ล๊อจิค :]
Uh, tell me is it the day I made it?
อา , เทลล มี อิส อิท เดย์ ไอ เมด อิท ?
Feel like the world is over, don’t know why I’ve been created
ฟีล ไล๊ค เวิลด อิส โอ๊เฝ่อร , ด็อน ที โนว์ วาย ไอ ฟ บีน คริเอท
I’ve been under pressure but nevertheless I know nothing can measure
ไอฟ บีน อั๊นเด้อร พเรฌเออะ บั๊ท เนเฝอะเฑอะเลซ ไอ โนว์ กำลังนอต แคน เม๊เช่อร์
Feeling outdated, everybody inebriated
ฟีลลิ่ง เอาทเดต, เอวี่บอดี้ อินีบริเอ็ท
Feel like I’m automated, I’m automated, I’m automated
ฟีล ไล๊ค ไอ เอ็ม ออโทะแม็ท , ไอ เอ็ม ออโทะแม็ท , ไอ เอ็ม ออโทะแม็ท
No, never faded, but debated a visionary that made it
โน , เน๊เฝ่อร์ แฟ็ด , บั๊ท ดีเบท อะ.-ฝีฉอะเนริ แด้ท เมด อิท
As it escalated, I elevated and feel like I read it again
แอส อิท เอ๊สคาเลท , ไอ เอ๊ลลิเหวท แอนด์ ฟีล ไล๊ค ไอ รี๊ด อิท อะเกน
Cause all of this, it just sounded the same in my mind
ค๊อส ออล อ็อฝ ดิส , อิท จั๊สท ซาวน์ด เซม อิน มาย ไมนด์

[X Ambassadors:]
[เอ๊กซฺ แอมบ๊าสซาเด้อร์ :]
We’re smart enough to know that no one gets out alive (never, ever)
วี รี สมาร์ท อีน๊าฟ ทู โนว์ แด้ท โน วัน เก็ท เอ๊าท อะไล๊ฝ (เน๊เฝ่อร์ , เอ๊เฝ่อร์ )
Hold on to someone close, friend
โฮลด์ ออน ทู ซัมวัน โคลส , เฟรน
Cause you’re never too young, you’re never too young, never too young to die
ค๊อส ยู รี เน๊เฝ่อร์ ทู ยัง , ยู รี เน๊เฝ่อร์ ทู ยัง , เน๊เฝ่อร์ ทู ยัง ทู ดาย
Remember the ghosts before you, and drink to the souls tonight
รีเม๊มเบ่อร์ โก๊สท บีฟอร์ ยู , แอนด์ ดริ๊งค ทู โซล ทูไน๊ท
And don’t forget what they told you
แอนด์ ด็อน ที ฟอร์เก๊ท ว๊อท เด โทลด ยู
You’re never too young, you’re never too young, never too young to die
ยู รี เน๊เฝ่อร์ ทู ยัง , ยู รี เน๊เฝ่อร์ ทู ยัง , เน๊เฝ่อร์ ทู ยัง ทู ดาย

You’re never too young
ยู รี เน๊เฝ่อร์ ทู ยัง
You’re never too, never too
ยู รี เน๊เฝ่อร์ ทู , เน๊เฝ่อร์ ทู
No, you’re never too young
โน , ยู รี เน๊เฝ่อร์ ทู ยัง
Never, never
เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์

We’re smart enough to know that no one gets out alive (never, ever)
วี รี สมาร์ท อีน๊าฟ ทู โนว์ แด้ท โน วัน เก็ท เอ๊าท อะไล๊ฝ (เน๊เฝ่อร์ , เอ๊เฝ่อร์ )
Hold on to someone close, friend
โฮลด์ ออน ทู ซัมวัน โคลส , เฟรน
Cause you’re never too young, you’re never too young, never too young to die
ค๊อส ยู รี เน๊เฝ่อร์ ทู ยัง , ยู รี เน๊เฝ่อร์ ทู ยัง , เน๊เฝ่อร์ ทู ยัง ทู ดาย
Remember the ghosts before you, and drink to the souls tonight
รีเม๊มเบ่อร์ โก๊สท บีฟอร์ ยู , แอนด์ ดริ๊งค ทู โซล ทูไน๊ท
And don’t forget what they told you
แอนด์ ด็อน ที ฟอร์เก๊ท ว๊อท เด โทลด ยู
You’re never too young, you’re never too young, never too young to die
ยู รี เน๊เฝ่อร์ ทู ยัง , ยู รี เน๊เฝ่อร์ ทู ยัง , เน๊เฝ่อร์ ทู ยัง ทู ดาย

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Transmission คำอ่านไทย Zedd

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น