เนื้อเพลง This Is Me คำอ่านไทย Demi Lovato

[Demi:]
([ เดมอิ : ])
I’ve always been the kind of girl
(อิฝ ออลเว บีน เดอะ ไคนด อ็อฝ เกิล)
That hid my own face
(แดท ฮิด ไม โอน เฟซ)
So afraid to tell the world
(โซ อัฟเรด ทู เท็ล เดอะ เวิลด)
What I’ve got to say
(ฮว็อท อิฝ ก็อท ทู เซ)

But I have this dream
(บัท ไอ แฮ็ฝ ที ดรีม)
Right inside of me
(ไรท อีนไซด อ็อฝ มี)
I’m gonna let it show
(แอม กอนนะ เล็ท ดิธ โฌ)
It’s time to let you know,to let you know
(อิทซ ไทม ทู เล็ท ยู โน , ทู เล็ท ยู โน)
[Chorus:]
([ โครัซ : ])
This is real, this is me
(ที ซิส ริแอ็ล , ที ซิส มี)
I’m exactly where I’m supposed to be now
(แอม เอ็กแสคทลิ ฮแว แอม ซัพโพส ทู บี เนา)
Gonna let the light shine on me
(กอนนะ เล็ท เดอะ ไลท ไฌน ออน มี)

Now I’ve found who I am
(เนา อิฝ เฟานด ฮู ไอ แอ็ม)
There’s no way to hold it in
(แฑ โน เว ทู โฮลด ดิท อิน)
No more hiding who I wanna be
(โน โม ไฮดอิง ฮู ไอ วอนนา บี)
This is me
(ที ซิส มี)

Yeah..
(เย่)
Do you know what it’s like
(ดู ยู โน ฮว็อท อิทซ ไลค)
To feel so in the dark?
(ทู ฟีล โซ อิน เดอะ ดาค)
To dream about a life
(ทู ดรีม อะเบาท ดา ไลฟ)
Where you’re the shining star
(ฮแว ยัวร์ เดอะ ชายนิง ซทา)

Even though it seems
(อีเฝ็น โธ อิท ซีม)
Like it’s too far away
(ไลค อิทซ ทู ฟา อะเว)
I have to believe in myself
(ไอ แฮ็ฝ ทู บิลีฝ อิน ไมเซลฟ)
It’s the only way
(อิทซ ดิ โอ๊นลี่ เว)

This is real, this is me
(ที ซิส ริแอ็ล , ที ซิส มี)
I’m exactly where I’m supposed to be now
(แอม เอ็กแสคทลิ ฮแว แอม ซัพโพส ทู บี เนา)
Gonna let the light shine on me
(กอนนะ เล็ท เดอะ ไลท ไฌน ออน มี)

Now I’ve found who I am
(เนา อิฝ เฟานด ฮู ไอ แอ็ม)
There’s no way to hold it in
(แฑ โน เว ทู โฮลด ดิท อิน)
No more hiding who I wanna be
(โน โม ไฮดอิง ฮู ไอ วอนนา บี)
This is me
(ที ซิส มี)
[Joe:]
([ โจ : ])
You’re the voice I hear inside my head
(ยัวร์ เดอะ ฝอยซ ไอ เฮีย อีนไซด ไม เฮ็ด)
The reason that I’m singing
(เดอะ รี๊ซั่น แดท แอม ซิงกิง)
I need to find you, I gotta find you
(ไอ เน ทู ไฟนด ยู , ไอ กอททะ ไฟนด ยู)

You’re the missing piece I need
(ยัวร์ เดอะ มีซซิง พีซ ไอ เน)
The song inside of me
(เดอะ ซ็อง อีนไซด อ็อฝ มี)
I need to find you, I gotta find you
(ไอ เน ทู ไฟนด ยู , ไอ กอททะ ไฟนด ยู)

This is real, this is me
(ที ซิส ริแอ็ล , ที ซิส มี)
I’m exactly where I’m supposed to be now
(แอม เอ็กแสคทลิ ฮแว แอม ซัพโพส ทู บี เนา)
Gonna let the light shine on me
(กอนนะ เล็ท เดอะ ไลท ไฌน ออน มี)

Yeah..
(เย่)
now i ‘ve found who i am there ‘s no way to hold it in
(เนา ไอ วี เฟานด ฮู ไอ แอ็ม แฑ เอส โน เว ทู โฮลด ดิท อิน)
There’s no way to hold it in
(แฑ โน เว ทู โฮลด ดิท อิน)
No more hiding who I wanna be
(โน โม ไฮดอิง ฮู ไอ วอนนา บี)
This is me, you’re the missing piece i need
(ที ซิส มี , ยัวร์ เดอะ มีซซิง พีซ ไอ เน)
the song inside of me
(เดอะ ซ็อง อีนไซด อ็อฝ มี)

You’re the voice i hear inside my head
(ยัวร์ เดอะ ฝอยซ ไอ เฮีย อีนไซด ไม เฮ็ด)
the reason that I’m singing
(เดอะ รี๊ซั่น แดท แอม ซิงกิง)
Now I’ve found who I am
(เนา อิฝ เฟานด ฮู ไอ แอ็ม)
There’s no way to hold it in
(แฑ โน เว ทู โฮลด ดิท อิน)
No more hiding who I wanna be
(โน โม ไฮดอิง ฮู ไอ วอนนา บี)
This is me
(ที ซิส มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This Is Me คำอ่านไทย Demi Lovato

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น