เนื้อเพลง Clarity คำอ่านไทย Zedd

 

clarity-zeed

High dive into frozen waves where the past comes back to life
ไฮฮ ไดฝ อิ๊นทู โฟ๊เซน เว๊ฝ แวร์ พาสท์ คัม แบ็ค ทู ไล๊ฟ
Fight fear for the selfish pain, it was worth it every time
ไฟ้ท เฟียร์ ฟอร์ เซลฟิส เพน , อิท วอส เวิร์ธ อิท เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์
Hold still right before we crash ’cause we both know how this ends
โฮลด์ สทิลล ไร๊ท บีฟอร์ วี คแร็ฌ ค๊อส วี โบทรฺ โนว์ ฮาว ดิส เอ็นด
A clock ticks ’til it breaks your glass and I drown in you again
อะ.-คล๊อค ทิค ทิล อิท เบร๊ค ยุร กล๊าสส แอนด์ ไอ ดราวน อิน ยู อะเกน

‘Cause you are the piece of me I wish I didn’t need
ค๊อส ยู แอ พี๊ซ อ็อฝ มี ไอ วิ๊ช ไอ ดินอฺ ที นี๊ด
Chasing relentlessly, still fight and I don’t know why
เชซิง ริเลนทเล็ซลิ , สทิลล ไฟ้ท แอนด์ ไอ ด็อน ที โนว์ วาย

If our love is tragedy, why are you my remedy?
อิ๊ฟ เอ๊า ลัฝ อิส ทร๊าจิดี้ , วาย แอ ยู มาย เรมอิดิ ?
If our love’s insanity, why are you my clarity?
อิ๊ฟ เอ๊า ลัฝ เอส อินแซนอิทิ , วาย แอ ยู มาย คแลริทิ ?

(Hey-ay, hey-ay-ay. Hey-ay, hey-ay-ay. Hey-ay, hey-ay-ay. Hey-ay, hey)
(เฮ -ไอ , เฮ -ไอ -ไอ .เฮ -ไอ , เฮ -ไอ -ไอ .เฮ -ไอ , เฮ -ไอ -ไอ .เฮ -ไอ , เฮ )

If our love is tragedy, why are you my remedy?
อิ๊ฟ เอ๊า ลัฝ อิส ทร๊าจิดี้ , วาย แอ ยู มาย เรมอิดิ ?
If our love’s insanity, why are you my clarity?
อิ๊ฟ เอ๊า ลัฝ เอส อินแซนอิทิ , วาย แอ ยู มาย คแลริทิ ?

Walk on through a red parade and refuse to make amends
ว๊อล์ค ออน ทรู อะ.-เร้ด พาเหรด แอนด์ รีฟิ๊วส ทู เม้ค อาเม็นด
It cuts deep through our ground and makes us forget all common sense
อิท คัท ดี๊พ ทรู เอ๊า กราวนด์ แอนด์ เม้ค อัซ ฟอร์เก๊ท ออล ค๊อมมอน เซ้นส
Don’t speak as I try to leave ’cause we both know what we’ll choose
ด็อน ที สพี๊ค แอส ไอ ธราย ทู ลี๊ฝ ค๊อส วี โบทรฺ โนว์ ว๊อท วี วิว ชู๊ส
If you pull then I’ll push too deep and I’ll fall right back to you
อิ๊ฟ ยู พูลล เด็น ไอ วิว พุช ทู ดี๊พ แอนด์ ไอ วิว ฟอลล์ ไร๊ท แบ็ค ทู ยู

‘Cause you are the piece of me I wish I didn’t need
ค๊อส ยู แอ พี๊ซ อ็อฝ มี ไอ วิ๊ช ไอ ดินอฺ ที นี๊ด
Chasing relentlessly, still fight and I don’t know why
เชซิง ริเลนทเล็ซลิ , สทิลล ไฟ้ท แอนด์ ไอ ด็อน ที โนว์ วาย

If our love is tragedy, why are you my remedy?
อิ๊ฟ เอ๊า ลัฝ อิส ทร๊าจิดี้ , วาย แอ ยู มาย เรมอิดิ ?
If our love’s insanity, why are you my clarity?
อิ๊ฟ เอ๊า ลัฝ เอส อินแซนอิทิ , วาย แอ ยู มาย คแลริทิ ?

(Hey-ay, hey-ay-ay. Hey-ay, hey-ay-ay. Hey-ay, hey-ay-ay. Hey-ay, hey)
(เฮ -ไอ , เฮ -ไอ -ไอ .เฮ -ไอ , เฮ -ไอ -ไอ .เฮ -ไอ , เฮ -ไอ -ไอ .เฮ -ไอ , เฮ )

Why are you my clarity?
วาย แอ ยู มาย คแลริทิ ?
Why are you my remedy?
วาย แอ ยู มาย เรมอิดิ ?
Why are you my clarity?
วาย แอ ยู มาย คแลริทิ ?
Why are you my remedy?
วาย แอ ยู มาย เรมอิดิ ?

If our love is tragedy, why are you my remedy?
อิ๊ฟ เอ๊า ลัฝ อิส ทร๊าจิดี้ , วาย แอ ยู มาย เรมอิดิ ?
If our love’s insanity, why are you my clarity?
อิ๊ฟ เอ๊า ลัฝ เอส อินแซนอิทิ , วาย แอ ยู มาย คแลริทิ ?

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Clarity คำอ่านไทย Zedd

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น