เนื้อเพลง Stache คำอ่านไทย Zedd

zedd-stache-2012

Princess die high
พรีนเซ็ซ ดาย ไฮฮ
Princess die high
พรีนเซ็ซ ดาย ไฮฮ
Princess high die
พรีนเซ็ซ ไฮฮ ดาย

Where’s my stache …
แวร์ เอส มาย สตัช …

I need my, have you seen my
ไอ ว้อนท ทู เก็ท ไฮฮ กาย
I can’t find my
ไอ แคน ที ไฟนด์ มาย

Where’s my stache
แวร์ เอส มาย สตัช
Can you feed my love
แคน ยู ฟี มาย ลัฝ
Cannabis
แคนนาบิส
Can you feed my love
แคน ยู ฟี มาย ลัฝ
Where’s my stache
แวร์ เอส มาย สตัช
Where’s my stache
แวร์ เอส มาย สตัช
Cannabis
แคนนาบิส
High Princess
ไฮฮ พรีนเซ็ซ

There’s no exit … in Jean-Paul Sartre
แดร์ เอส โน เอ๊กสิท …อิน ยีน -พอล ซาทรี
Hope you don’t think
โฮพ ยู ด็อน ที ทริ๊งค
My obsession is awkward
มาย อ็อบเซฌอัน อิส ออคเวิด

Princess die high
พรีนเซ็ซ ดาย ไฮฮ
Princess high die
พรีนเซ็ซ ไฮฮ ดาย
Princess die high
พรีนเซ็ซ ดาย ไฮฮ
Princess high die
พรีนเซ็ซ ไฮฮ ดาย

There’s no particular thing that I want
แดร์ เอส โน พาร์ทิ๊คิวล่าร์ ทริง แด้ท ไอ ว้อนท
There’s no particular drug that I love
แดร์ เอส โน พาร์ทิ๊คิวล่าร์ ดรัก แด้ท ไอ ลัฝ
But when I can’t find my stache I give up
บั๊ท เว็น ไอ แคน ที ไฟนด์ มาย stache ไอ กี๊ฝ อั๊พ
I need to deal with myself and get messed up
ไอ นี๊ด ทู ดีล วิธ ไมเซลฟ แอนด์ เก็ท เมส อั๊พ

Where’s my stache
แวร์ เอส มาย สตัช
Can you feed my love
แคน ยู ฟี มาย ลัฝ
Cannabis
แคนนาบิส
Can you feed my love
แคน ยู ฟี มาย ลัฝ
Where’s my stache
แวร์ เอส มาย สตัช
Where’s my stache
แวร์ เอส มาย สตัช
Cannabis
แคนนาบิส
High Princess
ไฮฮ พรีนเซ็ซ

DJ Zedd and turn turn it up
ดีเจ ซีด แอนด์ เทิร์น เทิร์น อิท อั๊พ
Let’s party, let’s get messed up
เล็ท เอส พ๊าร์ที่ , เล็ท เอส เก็ท เมส อั๊พ
Let’s get messed up
เล็ท เอส เก็ท เมส อั๊พ
Let’s get messed up
เล็ท เอส เก็ท เมส อั๊พ
You’re so messed up
ยู รี โซ เมส อั๊พ
Psychotic music head
ไซโคดิก มิ๊วสิค เฮด

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stache คำอ่านไทย Zedd

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น