เนื้อเพลง Come Back to Me คำอ่านไทย Vanessa Hudgens

[Intro]
([ อินโทร ])
HaHa!
(ฮาฮา !)
You all need to get ready to hear
(ยู ออล เน ทู เก็ท เรดอิ ทู เฮีย)
The unbelievable,
(ดิ อันบีลิฝวาเบิล ,)
Indescribable
(อินดิซคไรบอะบล)
Vanessa Hudgens.
(เวเนซซ่า ฮัดจินสฺ)
Baby V!
(เบบิ วี !)

[Baby Come Back]
([ เบบิ คัม แบ็ค ])

Everyday, I try to play, another game
(เอวี่เดย์ , ไอ ทไร ทู พเล , แอะนัธเออะ เกม)
But my heart can’t take it.
(บัท ไม ฮาท แค็นท เทค อิท)
I try to find, another boy,
(ไอ ทไร ทู ไฟนด , แอะนัธเออะ บอย ,)
But all the while, I can’t face it.
(บัท ดอร์ เดอะ ฮไวล , ไอ แค็นท เฟซ อิท)
Why do I miss you so much?
(ฮไว ดู ไอ มิซ ยู โซ มัช)
I wanna stop this hurt inside
(ไอ วอนนา ซท็อพ ที เฮิท อีนไซด)
Oh baby please, give us one more try
(โอ เบบิ พลีส , กิฝ อัซ วัน โม ทไร)

[Baby Come Back]
([ เบบิ คัม แบ็ค ])

I see you out with all your friends
(ไอ ซี ยู เอาท วิฑ ออล ยุร ฟเร็นด)
Laughin’ it up as you pretend
(เลอกิน หนิด อัพ แอ็ส ยู พริเทนด)
To have a good time, [good time]
(ทู แฮ็ฝ อะ กุด ไทม , [ กุด ไทม ])
I know cause I’m living the same lie [same lie]
(ไอ โน คอส แอม ลีฝอิง เดอะ เซม ไล [ เซม ไล ])
So one of us has got to say
(โซ วัน อ็อฝ อัซ แฮ็ส ก็อท ทู เซ)
We can’t keep living this same way
(วี แค็นท คีพ ลีฝอิง ที เซม เว)
So I’ll be the one
(โซ อิล บี ดิ วัน)
Yeah I’ll say it, I’ll say it, I’ll say it, I’ll say it again
(เย่ อิล เซ อิท , อิล เซ อิท , อิล เซ อิท , อิล เซ อิท อะเกน)

Baby Come back to me
(เบบิ คัม แบ็ค ทู มี)
In my heart I still believe
(อิน ไม ฮาท ไอ ซทิล บิลีฝ)
We were meant to be…
(วี เวอ เม็นท ทู บี)
Together so whatever it takes [Baby Come Back]
(ทุเกฑเออะ โซ ฮว็อทเอฝเออะ อิท เทค [ เบบิ คัม แบ็ค ])
Baby come back to me
(เบบิ คัม แบ็ค ทู มี)
I should have never set you free
(ไอ ฌูด แฮ็ฝ เนฝเออะ เซ็ท ยู ฟรี)
My baby
(ไม เบบิ)
Come back [Baby Come Back]
(คัม แบ็ค [ เบบิ คัม แบ็ค ])

I wanna call, but then I stall,
(ไอ วอนนา คอล , บัท เฑ็น นาย ซทอล ,)
Cause after all, I just couldn’t take it
(คอส อาฟเทอะ ออล , ไอ จัซท คูดซึ่น เทค อิท)
Cause if your play was to push me away
(คอส อิฟ ยุร พเล วอส ทู พุฌ มี อะเว)
You know that day, my heart you’d break it [Baby Come Back]
(ยู โน แดท เด , ไม ฮาท ยู บเรค อิท [ เบบิ คัม แบ็ค ])
I know we made a mistake, [I do]
(ไอ โน วี เมด อะ มิซเทค , [ ไอ ดู ])
Can’t you stop your foolish pride [Oh no]
(แค็นท ยู ซท็อพ ยุร ฟูลอิฌ พไรด [ โอ โน ])
And come back to me
(แอ็นด คัม แบ็ค ทู มี)
Let’s try, Let’s try, Let’s try, Let’s try it again
(เล็ท ทไร , เล็ท ทไร , เล็ท ทไร , เล็ท ทไร อิท อะเกน)

Baby Come back to me [Come Back]
(เบบิ คัม แบ็ค ทู มี [ คัม แบ็ค ])
In my heart I still believe
(อิน ไม ฮาท ไอ ซทิล บิลีฝ)
We were meant to be…
(วี เวอ เม็นท ทู บี)
Together so whatever it takes [Baby Come Back]
(ทุเกฑเออะ โซ ฮว็อทเอฝเออะ อิท เทค [ เบบิ คัม แบ็ค ])
Baby come back to me
(เบบิ คัม แบ็ค ทู มี)
I should have never set you free
(ไอ ฌูด แฮ็ฝ เนฝเออะ เซ็ท ยู ฟรี)
My baby
(ไม เบบิ)
Come back [Baby Come Back]
(คัม แบ็ค [ เบบิ คัม แบ็ค ])

[Bridge:]
([ บริจ : ])
You know you miss your baby V
(ยู โน ยู มิซ ยุร เบบิ วี)
And I can see that you think about me
(แอ็นด ดาย แค็น ซี แดท ยู ธิงค อะเบาท มี)
So why do you act like you don’t care
(โซ ฮไว ดู ยู แอ็คท ไลค ยู ด้อนท์ แค)
Like all this love between us isn’t there
(ไลค ออล ที ลัฝ บีทวิน อัซ อีสซึ่น แฑ)
I know that you’re upset
(ไอ โน แดท ยัวร์ อัพเซ็ฑ)
I know I did you wrong
(ไอ โน ไอ ดิด ยู ร็อง)
I know that you want me to pay for all the pain I’ve caused
(ไอ โน แดท ยู ว็อนท มี ทู เพ ฟอ ออล เดอะ เพน อิฝ แคสซฺ)
But in the end it all comes down to just one thing,
(บัท อิน ดิ เอ็นด ดิท ออล คัม เดาน ทู จัซท วัน ธิง ,)
It’s you and me
(อิทซ ยู แอ็นด มี)
So I sing
(โซ ไอ ซิง)

Baby Come Back!
(เบบิ คัม แบ็ค !)

Baby Come back to me
(เบบิ คัม แบ็ค ทู มี)
In my heart I still believe
(อิน ไม ฮาท ไอ ซทิล บิลีฝ)
We were meant to be…
(วี เวอ เม็นท ทู บี)
Together so whatever it takes [Baby V!]
(ทุเกฑเออะ โซ ฮว็อทเอฝเออะ อิท เทค [ เบบิ วี ! ])
Baby come back to me [Come Back]
(เบบิ คัม แบ็ค ทู มี [ คัม แบ็ค ])
I should have never set you free
(ไอ ฌูด แฮ็ฝ เนฝเออะ เซ็ท ยู ฟรี)
My baby
(ไม เบบิ)
Come back
(คัม แบ็ค)
[Baby Come Back!]
([ เบบิ คัม แบ็ค ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come Back to Me คำอ่านไทย Vanessa Hudgens

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น