เนื้อเพลง Inconsolable คำอ่านไทย Backstreet Boys

I close the door
(ไอ คโลส เดอะ โด)
Like so many times, so many times before
(ไลค โซ เมนอิ ไทม , โซ เมนอิ ไทม บิโฟ)
Filmed like a scene on the cutting room floor
(ฟิลม ไลค เก ซีน ออน เดอะ คัททิง รุม ฟโล)
I wanna let you walk away tonight without a word
(ไอ วอนนา เล็ท ยู วอค อะเว ทุไนท วิเฑาท ดา เวิด)

I try to sleep, yeah
(ไอ ทไร ทู ซลีพ , เย่)
But the clock is stuck on thoughts of you and me
(บัท เดอะ คล็อค อีส ซทัค ออน ธอท อ็อฝ ยู แอ็นด มี)
A thousand more regrets unraveling
(อะ เธาแส็น โม ริกเรท อันราฝวลิง)
Oh, if you were here right now,
(โอ , อิฟ ยู เวอ เฮียร ไรท เนา ,)
I swear I’d tell you this
(ไอ ซแว อาย เท็ล ยู ที)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Baby I don’t wanna waste another day
(เบบิ ไอ ด้อนท์ วอนนา เวซท แอะนัธเออะ เด)
Keepin it inside, it’s killing me
(คริพปิน หนิด อีนไซด , อิทซ คีลลิง มี)
‘Cause all I ever wanted comes right down to you, to you
(คอส ออล ไอ เอฝเออะ ว็อนท คัม ไรท เดาน ทู ยู , ทู ยู)
I wish that I could find the words to say
(ไอ วิฌ แดท ไอ คูด ไฟนด เดอะ เวิด ทู เซ)
Baby I would tell you, every time you leave
(เบบิ ไอ วูด เท็ล ยู , เอฝริ ไทม ยู ลีฝ)
I’m inconsolable
(แอม อินคอนโซเลเบิล)

I climb the walls, yeah
(ไอ คไลม เดอะ วอล , เย่)
I can see the edge,
(ไอ แค็น ซี ดิ เอ็จ ,)
But I can’t take the fall, no
(บัท ไอ แค็นท เทค เดอะ ฟอล , โน)
I’ve memorized the number
(อิฝ เมมโอะไรส เดอะ นัมเบอะ)
So why can’t I make the call
(โซ ฮไว แค็นท ไอ เมค เดอะ คอล)
Maybe ’cause I know you’ll always be with me
(เมบี คอส ไอ โน โยว ออลเว บี วิฑ มี)
In the possibility
(อิน เดอะ พอซิบีลอิทิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

No, no, no
(โน , โน , โน)

I don’t wanna be like this
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ไลค ที)
I just wanna let you know
(ไอ จัซท วอนนา เล็ท ยู โน)
That everything I hold in
(แดท เอ๊วี่ติง ไอ โฮลด อิน)
Is everything I can’t let go [oh, can’t let go]
(อีส เอ๊วี่ติง ไอ แค็นท เล็ท โก [ โอ , แค็นท เล็ท โก ])

‘Cause
(คอส)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Don’t you know it baby
(ด้อนท์ ยู โน อิท เบบิ)
I don’t wanna waste another day
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวซท แอะนัธเออะ เด)
I wish that I could find the words to say
(ไอ วิฌ แดท ไอ คูด ไฟนด เดอะ เวิด ทู เซ)
Baby I would tell you, every time you leave
(เบบิ ไอ วูด เท็ล ยู , เอฝริ ไทม ยู ลีฝ)
I’m inconsolable
(แอม อินคอนโซเลเบิล)

Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
Oh, I’m inconsolable
(โอ , แอม อินคอนโซเลเบิล)
Whoa yeah
(โว้ว เย่)
I’m inconsolable
(แอม อินคอนโซเลเบิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Inconsolable คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น