เนื้อเพลง You Got Me คำอ่านไทย Colbie Caillat

You’re stuck on me and my laughing eyes
(ยัวร์ ซทัค ออน มี แอ็นด ไม ลาฟอิง ไอ)
I can’t pretend though I try to hide
(ไอ แค็นท พริเทนด โธ ไอ ทไร ทู ไฮด)
I like you. I like you
(ไอ ไลค ยู ไอ ไลค ยู)

I think I felt my heart skip a beat
(ไอ ธิงค ไอ เฟ็ลท ไม ฮาท ซคิพ อะ บีท)
I’m standing here and I can hardly breathe
(แอม ซแทนดิง เฮียร แอ็นด ดาย แค็น ฮาดลิ บรีฑ)
You got me, yeah, you got me
(ยู ก็อท มี , เย่ , ยู ก็อท มี)

The way you take my hand is just so sweet
(เดอะ เว ยู เทค ไม แฮ็นด อีส จัซท โซ สวี้ท)
And that crooked smile of yours
(แอ็นด แดท ครุค ซไมล อ็อฝ ยุร)
It knocks me off my feet
(อิท น็อค มี ออฟฟ ไม ฟีท)

Oh, I just can’t get enough
(โอ , ไอ จัซท แค็นท เก็ท อินัฟ)
How much do I need to fill me up
(เฮา มัช ดู ไอ เน ทู ฟิล มี อัพ)
It feels so good, it must be love
(อิท ฟีล โซ กุด , อิท มัซท บี ลัฝ)
It’s everything that I’ve been dreaming of
(อิทซ เอ๊วี่ติง แดท อิฝ บีน ดรีมมิง อ็อฝ)
I give up, I give in, I let go
(ไอ กิฝ อัพ , ไอ กิฝ อิน , ไอ เล็ท โก)
Let’s begin
(เล็ท บีกีน)
Cause no matter what I do,
(คอส โน แมทเทอะ ฮว็อท ไอ ดู ,)
Oh [oh]
(โอ [ โอ ])
My heart is filled with you
(ไม ฮาท อีส ฟิล วิฑ ยู)

I can’t imagine what it’d be like
(ไอ แค็นท อิแมจอิน ฮว็อท อิทด บี ไลค)
Livin’ each day in this life
(ลีฝอิน อีช เด อิน ที ไลฟ)
Without you. Without you
(วิเฑาท ยู วิเฑาท ยู)
One look from you
(วัน ลุค ฟร็อม ยู)
I know you understand
(ไอ โน ยู อันเดิซแทนด)
This mess we’re in you know is just so, out of hand.
(ที เม็ซ เวีย อิน ยู โน อีส จัซท โซ , เอาท อ็อฝ แฮ็นด)

Oh, I just can’t get enough
(โอ , ไอ จัซท แค็นท เก็ท อินัฟ)
How much do I need to fill me up’
(เฮา มัช ดู ไอ เน ทู ฟิล มี อัพ)
It feels so good it must be love
(อิท ฟีล โซ กุด ดิท มัซท บี ลัฝ)
It’s everything that I’ve been dreaming of
(อิทซ เอ๊วี่ติง แดท อิฝ บีน ดรีมมิง อ็อฝ)
I give up. I give in. I let go
(ไอ กิฝ อัพ ไอ กิฝ อิน นาย เล็ท โก)
Let’s begin
(เล็ท บีกีน)
Cause no matter what I do
(คอส โน แมทเทอะ ฮว็อท ไอ ดู)
Oh [oh]
(โอ [ โอ ])
My heart is filled with you
(ไม ฮาท อีส ฟิล วิฑ ยู)

I hope we always feel this way
(ไอ โฮพ วี ออลเว ฟีล ที เว)
[I know we will]
([ ไอ โน วี วิล ])
And in my heart I know you’ll always stay
(แอ็นด อิน ไม ฮาท ไอ โน โยว ออลเว ซเท)

Oh, I just can’t get enough
(โอ , ไอ จัซท แค็นท เก็ท อินัฟ)
How much do I need to fill me up
(เฮา มัช ดู ไอ เน ทู ฟิล มี อัพ)
It feels so good it must be love
(อิท ฟีล โซ กุด ดิท มัซท บี ลัฝ)
I give up, I give in, I let go, Let’s begin
(ไอ กิฝ อัพ , ไอ กิฝ อิน , ไอ เล็ท โก , เล็ท บีกีน)
Cause no matter what I do
(คอส โน แมทเทอะ ฮว็อท ไอ ดู)

Oh, I just can’t get enough
(โอ , ไอ จัซท แค็นท เก็ท อินัฟ)
How much do I need to fill me up’
(เฮา มัช ดู ไอ เน ทู ฟิล มี อัพ)
It feels so good it must be love
(อิท ฟีล โซ กุด ดิท มัซท บี ลัฝ)
[It’s everything that I’ve been dreaming of]
([ อิทซ เอ๊วี่ติง แดท อิฝ บีน ดรีมมิง อ็อฝ ])
I give up, I give in, I let go
(ไอ กิฝ อัพ , ไอ กิฝ อิน , ไอ เล็ท โก)
Let’s begin
(เล็ท บีกีน)

Cause no matter what I do
(คอส โน แมทเทอะ ฮว็อท ไอ ดู)
Oh [oh]
(โอ [ โอ ])
My heart is filled with you
(ไม ฮาท อีส ฟิล วิฑ ยู)

Oh [oh]
(โอ [ โอ ])
You got me, You got me
(ยู ก็อท มี , ยู ก็อท มี)
Oh [oh]
(โอ [ โอ ])
You got me, You got me
(ยู ก็อท มี , ยู ก็อท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Got Me คำอ่านไทย Colbie Caillat

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น