เนื้อเพลง I’ll Sleep when I’m Dead คำอ่านไทย A Skylit Drive

ill-sleep-when-im-dead-a-skylit-drive

I’ve been awake for days. I’ll sleep when I’m dead. I will never give in.
ไอฟฺ บีน อะเว้ค ฟอร์ เดย์ .ไอ ออล สลี๊พ เว็น แอม เด้ด .ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อิน .
Disconnected. I must be dreaming.
ดิซค็อนเนคท .ไอ มัสท์ บี กำลังดรีม .
I’ve been awake for days. I’ll sleep when I’m dead. I will never give in.
ไอฟฺ บีน อะเว้ค ฟอร์ เดย์ .ไอ ออล สลี๊พ เว็น แอม เด้ด .ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อิน .
Disconnected. I’m barely breathing.
ดิซค็อนเนคท .แอม แบลิ กำลังบรี๊ทฺรฺ .
I’m suffocating.
แอม ซัฟโฟะเคทิง .

I’m caught in a web. I’m spinning.
แอม คอท อิน อะ.-เว๊บ .แอม สปินนิ่ง .
I’ll sleep when I’m dead. I’m twisted.
ไอ ออล สลี๊พ เว็น แอม เด้ด .แอม ทวิสท .
Am I awake or dreaming? If I’m alive and breathing.
แอ็ม ไอ อะเว้ค ออ กำลังดรีม ?อิ๊ฟ แอม อะไล๊ฝ แอนด์ กำลังบรี๊ทฺรฺ .
Until my heart stops beating. Until my lungs burst I’m screaming.
อันทิล มาย ฮาร์ท สท๊อพ กำลังบีท .อันทิล มาย ลัง เบิ๊ร์สท แอม กำลังสครีม .

Until these words lose meaning.
อันทิล ฑิส เวิร์ด ลู้ส กำลังมีน .

I’ve been awake for days. I’ll sleep when I’m dead. I will never give in.
ไอฟฺ บีน อะเว้ค ฟอร์ เดย์ .ไอ ออล สลี๊พ เว็น แอม เด้ด .ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อิน .
Disconnected. I must be dreaming.
ดิซค็อนเนคท .ไอ มัสท์ บี กำลังดรีม .
I’ve been awake for days. I’ll sleep when I’m dead. I will never give in.
ไอฟฺ บีน อะเว้ค ฟอร์ เดย์ .ไอ ออล สลี๊พ เว็น แอม เด้ด .ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อิน .
Disconnected. I’m barely breathing.
ดิซค็อนเนคท .แอม แบลิ กำลังบรี๊ทฺรฺ .
I’m suffocating.
แอม ซัฟโฟะเคทิง .

Am I even awake? I’m awake in my head.
แอ็ม ไอ อี๊เฝ่น อะเว้ค ? แอม อะเว้ค อิน มาย เฮด .
Am I even awake? I’ll sleep when I’m dead.
แอ็ม ไอ อี๊เฝ่น อะเว้ค ? ไอ ออล สลี๊พ เว็น แอม เด้ด .

Am I awake or dreaming? If I’m alive and breathing.
แอ็ม ไอ อะเว้ค ออ กำลังดรีม ?อิ๊ฟ แอม อะไล๊ฝ แอนด์ กำลังบรี๊ทฺรฺ .
Until my heart stops beating. Until my lungs burst I’m screaming.
อันทิล มาย ฮาร์ท สท๊อพ กำลังบีท .อันทิล มาย ลัง เบิ๊ร์สท แอมกำลังสครีม .

Until the end.
อันทิล เอ็นด .
Until these words lose meaning.
อันทิล ฑิส เวิร์ด ลู้ส กำลังมีน .

I’ve been awake for days. I’ll sleep when I’m dead. I will never give in.
ไอฟฺ บีน อะเว้ค ฟอร์ เดย์ .ไอ ออล สลี๊พ เว็น แอม เด้ด .ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อิน .
Disconnected. I must be dreaming.
ดิซค็อนเนคท .ไอ มัสท์ บี กำลังดรีม .
I’ve been awake for days. I’ll sleep when I’m dead. I will never give in.
ไอฟฺ บีน อะเว้ค ฟอร์ เดย์ .ไอ ออล สลี๊พ เว็น แอม เด้ด .ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อิน .
Disconnected. I’m barely breathing.
ดิซค็อนเนคท .แอม แบลิ กำลังบรี๊ทฺรฺ .
I’m suffocating.
แอม ซัฟโฟะเคทิง .

Until the end.
อันทิล เอ็นด .
Until my lungs burst I’m screaming.
อันทิล มาย ลัง เบิ๊ร์สท แอม กำลังสครีม .
Until the end.
อันทิล เอ็นด .
Until these words lose meaning.
อันทิล ฑิส เวิร์ด ลู้ส กำลังมีน .

I’ve been awake for days. I’ll sleep when I’m dead. I will never give in.
ไอฟฺ บีน อะเว้ค ฟอร์ เดย์ .ไอ ออล สลี๊พ เว็น แอม เด้ด .ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อิน .
Disconnected. I must be dreaming.
ดิซค็อนเนคท .ไอ มัสท์ บี กำลังดรีม .
I’ve been awake for days. I’ll sleep when I’m dead. I will never give in.
ไอฟฺ บีน อะเว้ค ฟอร์ เดย์ .ไอ ออล สลี๊พ เว็น แอม เด้ด .ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อิน .
Disconnected. I’m barely breathing.
ดิซค็อนเนคท .แอม แบลิ กำลังบรี๊ทฺรฺ .
I’m suffocating.
แอม ซัฟโฟะเคทิง .

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Sleep when I’m Dead คำอ่านไทย A Skylit Drive

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น