เนื้อเพลง Brand New Car คำอ่านไทย Action Bronson

brand-new-car-action-bronson

I got a brand new car
ไอ ก็อท อะ.-แบรนดฺ นิว คารํ
I got a jazz guitar
ไอ ก็อท อะ.-แจ็ส กิทา

Welcome, everybody
เว้ลคั่ม , เอวี่บอดี้

Thank you a lot for coming, it means a lot to me
แธ๊งค์ ยู อะ.-ล็อท ฟอร์ คัมอิง , อิท มีน อะ.-ล็อท ทู มี
Steer the yacht with my knee, plenty of botany
สเทียร์ ย็อท วิธ มาย นี , เพล๊นที่ อ็อฝ บอทนิ
Damn, bad chick on top of me, pornography
แดมนํ , แบ้ด ชิค ออน ท๊อพ อ็อฝ มี , พอนอกระฟิ
And I know she only want me for my guap-ery
แอนด์ ไอ โนว์ ชี โอ๊นลี่ ว้อนท มี ฟอร์ มาย กว๊าพ-เออะริ
(Ahem… let me get my voice right
(อะแฮม…เล็ท มี เก็ท มาย ว๊อยซ์ ไร๊ท
Gary, sorry, 1, 2, 3, 4)
เกลลี่ , ซ๊อรี่ , 1, 2, 3, 4)
It’s the first time ever
อิท เอส เฟิร์สท ไทม์ เอ๊เฝ่อร์
Yo fuck this jacket, I turn this shit to 85 napkins
โย ฟัค ดิส แจ๊คเก๊ต , ไอ เทิร์น ดิส ชิท ทู 85 แนพคิน
Since Jeter’s done I’m now the captain
ซิ๊นซ จีเตอร์ เอส ดัน ไอ เอ็ม นาว แค๊พเท่น
Trust you me, Gotham’s safer now
ทรัสท ยู มี , กอตเตม เอส เซฟเฟอร์ นาว
But there’s always a new joker in town
บั๊ท แดร์ เอส ออลเว อะ.-นิว โจคเออะ อิน ทาวน์
Ready to smoke you with that pound
เร๊ดี้ ทู สโม๊ค ยู วิธ แด้ท เพานด
But when he shoots it, the flag says “BANG!” and everybody laughs
บั๊ท เว็น ฮี ชู๊ท อิท , แฟล๊ก เซย์ “แบง” แอนด์ เอวี่บอดี้ ล๊าฟ
He must be up and off the molly tab
ฮี มัสท์ บี อั๊พ แอนด์ ออฟฟ มอลลิ แท็บ
I’m by the bar lookin’ Swedish in the trenchcoat stupid
ไอ เอ็ม บาย บาร์ ลุคกิน ซวีดอิฌ อิน เทรน’โค๊ท สทิ๊วผิด
The only one drinkin’ mango lassi in the bullpen
โอ๊นลี่ วัน ดริงคิน แมงโก ลาซซี่ อิน บูลเปน
My lips are sealed like the singer with bad skin
มาย ลิพ แอ ซีล ไล๊ค ซีงเออะ วิธ แบ้ด สกิน
My need for speed made the Jag spin
มาย นี๊ด ฟอร์ สพี๊ด เมด แจ็ก สพิน
Dog, I’ll resurrect Freaky Tah to do my ad-libs
ด้อกก , ไอ ออล เรสะเรคท ฟรีคกี้ ทา ทู ดู มาย แอ็ด -ลิบสฺ
Overseas I prolly got mad kids
โอ๊เฝ่อร์ซี ไอ พอวลี่ ก็อท แม้ด คิด
That I don’t even know about, you better slow down, baby
แด้ท ไอ ด็อน ที อี๊เฝ่น โนว์ อะเบ๊าท , ยู เบ๊ทเท่อร์ สโลว์ เดาน , เบ๊บี้
I’m still young, fuck it, gotta use it while it works
ไอ เอ็ม สทิลล ยัง , ฟัค อิท , กอททะ ยู๊ส อิท ไวล์ อิท เวิ๊ร์ค
Nothin’ lasts forever, or does it? Fuck it
นอทติน ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร , ออ โด อิท ?ฟัค อิท
Shout out to my cousins, all of ’em
เช๊าท เอ๊าท ทู มาย เค๊าซิน , ออล อ็อฝ เอ็ม

I got a brand new car
ไอ ก็อท อะ.-แบรนดฺ นิว คารํ
I got a jazz guitar
ไอ ก็อท อะ.-แจ็ส กิทา

I’ll take it back to playin’ handball and smokin’ on the park benches
ไอ ออล เท้ค อิท แบ็ค ทู เพลย์ยิน แฮนด์บอล แอนด์ สโมกิน ออน พาร์ค เบนเชด
Dippin’ cabs and hoppin’ fences
ดิพพิน แค๊บ แอนด์ โฮ๊พปิน เฟ้นซ
Laughin’ all the way back to the buildin’ runnin’
เลอกิน ออล เวย์ แบ็ค ทู เบลดิน รูนนิน
Got to the door, twist the key, elevator waitin’ for me
ก็อท ทู ดอร์ , ทวิสท คีย์ , เอลอิเฝเทอะ เว๊ทดิน ฟอร์ มี
100, got upstairs and fixed eleven bowls of Crispix
100, ก็อท อั๊พสแทร์ แอนด์ ฟิกซ์ อิเลฝเอ็น โบลว์ อ็อฝ คริสเปก
Grabbed a Snapple out the bin, no one’s an even match for the kid
แกรบเบด อะ.-สะแน็ปเปิล เอ๊าท บิน , โน วัน เอส อี๊เฝ่น แหมทช์ ฟอร์ คิด
Legs are made of stone, the back of a bridge
เล้ก แอ เมด อ็อฝ สโทน , แบ็ค อ็อฝ อะ.-บริดจ
In goal line situations I’ll tackle The Fridge
อิน โกล ไลน์ ซิ๊ทูเอชั่น ไอ ออล แท๊คเคิ่ล ฟริดชฺ
Peace to Mike Ditka, 50 on the light fixture
พี๊ซ ทู ไมค ดิทกา, 50 ออน ไล๊ท ฟีคซเชอะ
Right side shifter, fight fixer, twist your sister
ไร๊ท ไซด์ ชิฟเตอร์, ไฟ้ท ฟีคเซอะ , ทวิสท ยุร ซิ๊สเท่อร์
And I ain’t talkin’ ’bout the hair band, mothafucka
แอนด์ ไอ อิน ที ทอคกิ่น เบาท แฮร์ แบนด์ , โมทาฟัคกา
It’s Bam Bam doin’ ah ah ah ah
อิท เอส แบม แบม โดย อา อา อา อา

Out with the, ah!
เอ๊าท วิธ , อา !
I can’t even get this fuckin’ right, are you kidding me?
ไอ แคน ที อี๊เฝ่น เก็ท ดิส ฟัคกิน ไร๊ท , แอ ยู กำลังคิ๊ด มี ?
I’m ashamed of myself, I’m sorry
ไอ เอ็ม อะเชมดฺ อ็อฝ ไมเซลฟ , ไอ เอ็ม ซ๊อรี่

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Brand New Car คำอ่านไทย Action Bronson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น