เนื้อเพลง Thug Love Story 2017 The Musical คำอ่านไทย Action Bronson

thug-love-story-2017-the-musical-action-bronson

She had the sweetest scent I ever smelt, that woman have
ชี แฮ็ด สีสเดส เซ็นท ไอ เอ๊เฝ่อร์ ซเม็ลท , แด้ท วู๊แม่น แฮ็ฝ
Skin would glisten like reflections off the bluest jag
สกิน เวิด กริซเซ็น ไล๊ค ริฟเคลฌัน ออฟฟ บลูเอส แจ็ก
She had a Jewish dad and a Jamaican maid
ชี แฮ็ด อะ.-จูอิฌ แด๊ด แอนด์ อะ.-จะเมแค็น เหมด
Started hanging with strippers and dropping the zippers
สท๊าร์ท กำลังแฮง วิธ สติพเปอร์ แอนด์ ดรอปปิ้ง สีพเพอะ
And selling the pussy for paper to play
แอนด์ กำลังเซลล์ พุซซิ ฟอร์ เพ๊เพ่อร์ ทู เพลย์
Crusty feet like she hiked for days and live in the mountains
ครัซทิ ฟีท ไล๊ค ชี ไฮค ฟอร์ เดย์ แอนด์ ไล้ฝ อิน เม๊าเท่น
At the pub she piss in the fountain shit on the Michigan towers
แอ็ท พับ ชี พิซ อิน เฟานทิน ชิท ออน มิชิแกน เท๊าเว่อร์
She quick to split
ชี ควิค ทู สพลิ๊ท
She loves some dick in her bowels
ชี ลัฝ ซัม ดิก อิน เฮอ เบาเอ็ลส
Dabble in crystal, polish the pistol powder her sniffles with flour
แดบเบิ้ล อิน ครีซแท็ล , โพ๊ลิช พิ๊สท่อล พ๊าวเด้อร์ เฮอ สนิฟเฟิร์ล วิธ ฟเลาร
Straight flieshman
สเทร๊ท ฟลิชแมน
In the private part of her pussy pocket
อิน ไพร๊เฝท พาร์ท อ็อฝ เฮอ พุซซิ พ๊อคเค่ท
Random pussy farting
แรนดัม พุซซิ กำลังฟาท
Sold at the hookers auction
โซลด แอ็ท ฮุคเคอ อ๊อคชั่น
Left as a crooked orphan
เล๊ฟท แอส อะ.-ครุค อ๊อร์แฟ๊น
Wrapped in the sports section
แร็พท อิน สพอร์ท เซ๊คชั่น
Box score, fake black rubber cock in the top drawer but
แร็พท อิน สพอร์ท เซ๊คชั่น

Make this fucking bitch sit in vinegar
เม้ค ดิส กำลังฟัค บิช ซิท อิน ฝีนอิเกอะ
Apple cider baths
แอพ ไซเดอะ บ๊าทร
Sit in the vinegar
ซิท อิน ฝีนอิเกอะ
Bonrsolino
บรอนซิริโน้
PS
พีเอส

[Verse 2:]
[เฝิซ 2:]
So many unfamiliar faces that have come and gun
โซ เมนอิ อันฟะมีลเยอะ เฟซ แด้ท แฮ็ฝ คัม แอนด์ กัน
Your a constant fucked you in the school closet
ยุร อะ.-ค๊อนสแตนทํ ฟัค ยู อิน สคูล คลอสเอ็ท
We were young then experimental periods
วี เวอ ยัง เด็น เอ็คซเพริเมนแท็ล พี๊เหรียด
Laid a towel cause I fucked you on your period
เลด อะ.-เท๊าเว่ล ค๊อส ไอ ฟัค ยู ออน ยุร พี๊เหรียด
Stole my mothers car crashed it by the burger king
ซโทล มาย ม๊าเธ่อร์ คารํ คแร็ฌ อิท บาย เบอร์เกอ คิง
Young blood but we thought it was eternity
ยัง บลัด บั๊ท วี ธอท อิท วอส อิเทอนิทิ
Raw sex never thought about paternity
รอว์ เซ็กซ เน๊เฝ่อร์ ธอท อะเบ๊าท พะเทอนิทิ
But now this cunt is trying murder me
บั๊ท นาว ดิส คันท อิส กำลังธราย เม๊อร์เด้อร์ มี
Abusing me physically and verbally
อะบิวซิ้ง มี ฟีสอิแค็ลลิ แอนด์ เฝอแบ็ลลิ
Said my dick was too small
เซ็ด มาย ดิก วอส ทู สมอลล์
I went and got the surgery just to show it off
ไอ เว็นท แอนด์ ก็อท เซอเจอะริ จั๊สท ทู โชว์ อิท ออฟฟ
This ain’t real shit baby I’m just going off
ดิส อินที เรียล ชิท เบ๊บี้ ไอ เอ็ม จั๊สท กำลังโก ออฟฟ
Clear the mind fuck it so I wrote a song
เคลียร์ ไมนด์ ฟัค อิท โซ ไอ โรท อะ.-ซ็อง
Night life I’m destined for the bright lights
ไน๊ท ไล๊ฟ ไอ เอ็ม เดซทิน ฟอร์ ไบร๊ท ไล๊ท
Knife fights at the bar with some white dykes
ไน๊ฟ ไฟ้ท แอ็ท บาร์ วิธ ซัม ไว๊ท ไดค
She hold me down break a bottle on the bitch head
ชี โฮลด์ มี เดาน เบร๊ค อะ.-บ๊อทเทิ่ล ออน บิช เฮด
25 out the pussy and it’s mislead
25 เอ๊าท พุซซิ แอนด์ อิท เอส มีซลีด
We always end up in the situation
วี ออลเว เอ็นด อั๊พ อิน ซิ๊ทูเอชั่น
She throwing diapers out the window at me
ชี กำลังโธรว์ ได๊อะเพ่อร์ เอ๊าท วิ๊นโด้ว แอ็ท มี
Called the cops said I be the face
คอลลํ ค็อพ เซ็ด ไอ บี เฟซ
Beat the case now I shiver at her sweet embrace
บีท เค๊ส นาว ไอ ชีฝเฝ่อร์ แอ็ท เฮอ สวี้ท เอ็มเบรซ
Sucking like a vacuum
กำลังซัค ไล๊ค อะ.-แฝ๊คคิวอั้ม
Like a Smack spoon
ไล๊ค อะ.-ซแม็ค สพูน
Bubble butt thicker then the double dutch
บั๊บเบิ้ล บัท ทิคเกอร์ เด็น ดั๊บเบิ้ล ดัช
In the family tied up and bubble fuck
อิน แฟ๊มิลี่ ไท อั๊พ แอนด์ บั๊บเบิ้ล ฟัค

[Verse 3:]
[เฝิซ 3:]
Cold tard and I mean it
โคลด์ ทาร์ด แอนด์ ไอ มีน อิท
I thought we grow to be old farts in Phoenix
ไอ ธอท วี โกรว์ ทู บี โอลด์ ฟาท อิน ฟี๊หนิกซ์
Well now you see me low scarves and a ski knit
เวลล นาว ยู ซี มี โลว ซคาฝส แอนด์ อะ.-ซคี นิท
But I’ve been here since the beginning like a prefix
บั๊ท ไอ วี บีน เฮียร ซิ๊นซ บีกีนนิง ไล๊ค อะ.-พรีฟิ๊ก
But I’m a to do what I gotta do
บั๊ท ไอ เอ็ม อะ.-ทู ดู ว๊อท ไอ กอททะ ดู
Trying to make this french dough like a P? te ? Choux
กำลังธราย ทู เม้ค ดิส ฟเร็นช โด ไล๊ค อะ.-พี? เท ? ชิว
Over your head after sex shorty hold me in bed
โอ๊เฝ่อร ยุร เฮด แอ๊ฟเท่อร เซ็กซ ชอร์ทดิง โฮลด์ มี อิน เบ๊ด
Smoking Ethiopian red
สโมคกิ้ง อีธิโอเพียน เร้ด
The son goes a single teardrop fallopians bled
ซัน โกซ อะ.-ซิ๊งเกิ้ล ทรีดรอป ฟอลโลเพนสฺ บเล็ด
Nowadays you catch the hooker Sniffing coke in the shed
เนาอะเดส ยู แค็ทช ฮุคเคอ กำลังซนิฟ โคค อิน ชี
It’s a damn shame I’m just chilling eating lamb brain
อิท เอส อะ.-แดมนํ เชม ไอ เอ็ม จั๊สท กำลังชิล กำลังอี๊ท แล็ม เบรน
I keep the weiner on display for the campaign
ไอ คี๊พ วีเนอร์ ออน ดิสเพลย์ ฟอร์ แคมเพน

I’m just doing what I had to do
ไอ เอ็ม จั๊สท กำลังดู ว๊อท ไอ แฮ็ด ทู ดู
Drop me in the ground but I’m not going
ดรอพ มี อิน กราวนด์ บั๊ท ไอ เอ็ม น็อท กำลังโก
To the top till I fall just like Owen
ทู ท๊อพ ทิลล์ ไอ ฟอลล์ จั๊สท ไล๊ค โอเว๊น
Heartbreak drowned sorrows in a love state
ฮาร์ทเบรก ดราวน ซ๊อโร่ว อิน อะ.-ลัฝ สเทท

 

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Thug Love Story 2017 The Musical คำอ่านไทย Action Bronson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น