เนื้อเพลง Me & U คำอ่านไทย Cassie

You’ve been waiting so long
(ยู๊ฟ บีน เวททิง โซ ล็อง)
I’m here to answer your call
(แอม เฮียร ทู อานเซอะ ยุร คอล)
I know that I shouldn’t have had you waiting at all
(ไอ โน แดท ไอ ชูดดึ่น แฮ็ฝ แฮ็ด ยู เวททิง แอ็ท ดอร์)
I’ve been so busy, but I’ve been thinking about what I wanna do with you
(อิฝ บีน โซ บีสอิ , บัท อิฝ บีน ติ้งกิง อะเบาท ฮว็อท ไอ วอนนา ดู วิฑ ยู)

I know them other guys, they been talking bout the way I do what I do
(ไอ โน เฑ็ม อัฑเออะ ไก , เฑ บีน ทอคอิง เบาท เดอะ เว ไอ ดู ฮว็อท ไอ ดู)
They heard I was good, they wanna see if it’s true
(เฑ เฮิด ดาย วอส กุด , เฑ วอนนา ซี อิฟ อิทซ ทรู)
They know you’re the one I wanna give it to
(เฑ โน ยัวร์ ดิ วัน ไอ วอนนา กิฝ อิท ทู)
I can see you want me too
(ไอ แค็น ซี ยู ว็อนท มี ทู)
Now, it’s me and you
(เนา , อิทซ มี แอ็นด ยู)

It’s me and you, now
(อิทซ มี แอ็นด ยู , เนา)
I’ve been waiting [Waiting]
(อิฝ บีน เวททิง [ เวททิง ])
Think I wanna make that move, now
(ธิงค ไอ วอนนา เมค แดท มูฝ , เนา)
Baby, tell me if you like it [Tell me if you like it]
(เบบิ , เท็ล มี อิฟ ยู ไลค อิท [ เท็ล มี อิฟ ยู ไลค อิท ])
It’s me and you, now
(อิทซ มี แอ็นด ยู , เนา)
I’ve been waiting
(อิฝ บีน เวททิง)
Think I wanna make that move, now
(ธิงค ไอ วอนนา เมค แดท มูฝ , เนา)
Baby, tell me how you like it
(เบบิ , เท็ล มี เฮา ยู ไลค อิท)

I was waiting for you to tell me you were ready
(ไอ วอส เวททิง ฟอ ยู ทู เท็ล มี ยู เวอ เรดอิ)
I know what to do, if only you would let me
(ไอ โน ฮว็อท ทู ดู , อิฟ โอ๊นลี่ ยู วูด เล็ท มี)
As long as you’re cool with it, I’ll treat you right
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยัวร์ คูล วิฑ อิท , อิล ทรีท ยู ไรท)
Here is where you wanna be
(เฮียร อีส ฮแว ยู วอนนา บี)

I know them other guys, they been talking bout the way I do what I do
(ไอ โน เฑ็ม อัฑเออะ ไก , เฑ บีน ทอคอิง เบาท เดอะ เว ไอ ดู ฮว็อท ไอ ดู)
They heard I was good, they wanna see if it’s true
(เฑ เฮิด ดาย วอส กุด , เฑ วอนนา ซี อิฟ อิทซ ทรู)
They know you’re the one I wanna give it to
(เฑ โน ยัวร์ ดิ วัน ไอ วอนนา กิฝ อิท ทู)
I can see you want me too
(ไอ แค็น ซี ยู ว็อนท มี ทู)
And now, it’s me and you
(แอ็นด เนา , อิทซ มี แอ็นด ยู)

It’s me and you now [Baby, it’s me and you]
(อิทซ มี แอ็นด ยู เนา [ เบบิ , อิทซ มี แอ็นด ยู ])
I’ve been waiting
(อิฝ บีน เวททิง)
Think I wanna make that move, now [Thinking bout making that move]
(ธิงค ไอ วอนนา เมค แดท มูฝ , เนา [ ติ้งกิง เบาท เมคอิง แดท มูฝ ])
Baby, tell me if you like it [Tell me if you like it]
(เบบิ , เท็ล มี อิฟ ยู ไลค อิท [ เท็ล มี อิฟ ยู ไลค อิท ])
It’s me and you, now [Uh-huh]
(อิทซ มี แอ็นด ยู , เนา [ อา ฮู ])
I’ve been waiting [Hey]
(อิฝ บีน เวททิง [ เฮ ])
Think I wanna make that move, now [Wanna make a move]
(ธิงค ไอ วอนนา เมค แดท มูฝ , เนา [ วอนนา เมค เก มูฝ ])
Baby, tell me how you like it [Yea]
(เบบิ , เท็ล มี เฮา ยู ไลค อิท [ เย ])

Baby, I’ll love you all the way down
(เบบิ , อิล ลัฝ ยู ออล เดอะ เว เดาน)
Get you right where you like it, I promise you’ll like it [I swear]
(เก็ท ยู ไรท ฮแว ยู ไลค อิท , ไอ พรอมอิซ โยว ไลค อิท [ ไอ ซแว ])
Just relax and let me make that move [It’s our secret thang]
(จัซท ริแลคซ แอ็นด เล็ท มี เมค แดท มูฝ [ อิทซ เอ๊า ซีคเร็ท เตง ])
Keep it between me and you
(คีพ อิท บีทวิน มี แอ็นด ยู)

It’s me and you, now [Oh Yea-a]
(อิทซ มี แอ็นด ยู , เนา [ โอ เย อะ ])
I’ve been waiting
(อิฝ บีน เวททิง)
Think I wanna make that move, now [Move now]
(ธิงค ไอ วอนนา เมค แดท มูฝ , เนา [ มูฝ เนา ])
Baby, tell me if you like [Tell me if you like it]
(เบบิ , เท็ล มี อิฟ ยู ไลค [ เท็ล มี อิฟ ยู ไลค อิท ])
It’s me and you, now [Yea]
(อิทซ มี แอ็นด ยู , เนา [ เย ])
I’ve been waiting
(อิฝ บีน เวททิง)
Think I wanna make that move, now [Gonna make a move now]
(ธิงค ไอ วอนนา เมค แดท มูฝ , เนา [ กอนนะ เมค เก มูฝ เนา ])
Baby, tell me how you like it
(เบบิ , เท็ล มี เฮา ยู ไลค อิท)
It’s me and you
(อิทซ มี แอ็นด ยู)

Baby ill love you all the way down
(เบบิ อิล ลัฝ ยู ออล เดอะ เว เดาน)
Get you right where you like it
(เก็ท ยู ไรท ฮแว ยู ไลค อิท)
I promise you’ll like it[i swear]
(ไอ พรอมอิซ โยว ไลค อิท [ ไอ ซแว ])
Just relax and let me make a move[it’s now secret]
(จัซท ริแลคซ แอ็นด เล็ท มี เมค เก มูฝ [ อิทซ เนา ซีคเร็ท ])

It’s me and you, now
(อิทซ มี แอ็นด ยู , เนา)
I’ve been waiting [Waiting]
(อิฝ บีน เวททิง [ เวททิง ])
Think I wanna make that move, now
(ธิงค ไอ วอนนา เมค แดท มูฝ , เนา)
Baby, tell me if you like it [Tell me if you like it]
(เบบิ , เท็ล มี อิฟ ยู ไลค อิท [ เท็ล มี อิฟ ยู ไลค อิท ])
It’s me and you, now
(อิทซ มี แอ็นด ยู , เนา)
I’ve been waiting
(อิฝ บีน เวททิง)
Think I wanna make that move, now
(ธิงค ไอ วอนนา เมค แดท มูฝ , เนา)
Baby, tell me how you like it
(เบบิ , เท็ล มี เฮา ยู ไลค อิท)

It’s me and you, now
(อิทซ มี แอ็นด ยู , เนา)
I’ve been waiting [Waiting]
(อิฝ บีน เวททิง [ เวททิง ])
Think I wanna make that move, now
(ธิงค ไอ วอนนา เมค แดท มูฝ , เนา)
Baby, tell me if you like it [Tell me if you like it]
(เบบิ , เท็ล มี อิฟ ยู ไลค อิท [ เท็ล มี อิฟ ยู ไลค อิท ])
It’s me and you, now
(อิทซ มี แอ็นด ยู , เนา)
I’ve been waiting
(อิฝ บีน เวททิง)
Think I wanna make that move, now
(ธิงค ไอ วอนนา เมค แดท มูฝ , เนา)
Baby, tell me how you like it.
(เบบิ , เท็ล มี เฮา ยู ไลค อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Me & U คำอ่านไทย Cassie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น