เนื้อเพลง Baby Blue คำอ่านไทย Action Bronson

baby-blue-action-bronson

[Hook – Action Bronson:]
[ฮุ๊ค – แอคฌัน บรอนซัน:]
Why you always all on my back?
วาย ยู ออลเว ออล ออน มาย แบ็ค ?
Why you gotta do me like that?
วาย ยู กอททะ ดู มี ไล๊ค แด้ท ?
Why you gotta act like a bitch when I’m with you?
วาย ยู กอททะ แอ๊คท ไล๊ค อะ.-บิช เว็น ไอ เอ็ม วิธ ยู ?
Baby girl I’m blue
เบ๊บี้ เกิร์ล ไอ เอ็ม บลู

[Verse 1 – Action Bronson:]
[เฝิซ 1 – แอคฌัน บรอนซัน:]
Because you treat me like shit
บิคอส ยู ทรี๊ท มี ไล๊ค ชิท
I paid for the bed and never even slept in it
ไอ เพลด ฟอร์ เบ๊ด แอนด์ เน๊เฝ่อร์ อี๊เฝ่น ซเล็พท อิน อิท
I paid for that crib and never stepped foot in
ไอ เพลด ฟอร์ แด้ท คริบ แอนด์ เน๊เฝ่อร์ สตอปชฺ ฟุ้ท อิน
And now somebody else is eating all the pudding
แอนด์ นาว ซัมบอดี้ เอ๊ลส อิส กำลังอี๊ท ออล พุดดิง
Things change now my dashboard wooden
ทริง เช้งจํ นาว มาย แดชบอร์ด วูเดน
All black Benz like a young Doc Gooden
ออล แบล๊ค เบนซฺ ไล๊ค อะ.-ยัง ด็อค กูเดน
Thug shades cause I’m stone crazy
ธัก เฉด ค๊อส ไอ เอ็ม สโทน คเรสิ
Girl, we grown, stop playing on my phone, baby
เกิร์ล , วี กโรน , สท๊อพ กำลังเพลย์ ออน มาย โฟน , เบ๊บี้
All your childish attempts to make me angry fall short
ออล ยุร ไชลดิฌ แอทเท๊มพท ทู เม้ค มี แองกริ ฟอลล์ ช๊อร์ท
Which only fuels the rage you have, because you have nothing
วิช โอ๊นลี่ ฟู๊เอล เร้จ ยู แฮ็ฝ , บิคอส ยู แฮ็ฝ กำลังนอต
Understandable, I’m shining brilliant with 5 Brazilians
อันเดอร์สแตรนดาเบิ้ล, ไอ เอ็ม กำลังฌิน บริ๊ลเลี่ยนทํ วิธ 5 บระสีลแย็น
There were times I used to hide my feelings
แดร์ เวอ ไทม์ ไอ ยู๊ส ทู ไฮด์ มาย ฟีลอิง
Now I’m butt naked in the Lamborghini
นาว ไอ เอ็ม บัท เน๊คเค่ด อิน ลัมโบกีนี่
And motherfuckers can’t see me
แอนด์ มาเทอร์ฟัคเกอ แคน ที ซี มี
Wait ’till the chick see me on TV, I make the shit look easy
เว้ท ทิลล์ ชิค ซี มี ออน ทีวี , ไอ เม้ค ชิท ลุ๊ค อีสอิ
Who would’ve thought I hit you right back?
ฮู เวิด วี ธอท ไอ ฮิท ยู ไร๊ท แบ็ค ?

[Hook – Action Bronson:]
[ฮุ๊ค – แอคฌัน บรอนซัน:]
Why you always all on my back?
วาย ยู ออลเว ออล ออน มาย แบ็ค ?
Why you gotta do me like that?
วาย ยู กอททะ ดู มี ไล๊ค แด้ท ?
Why you gotta act like a bitch when I’m with you?
วาย ยู กอททะ แอ๊คท ไล๊ค อะ.-บิช เว็น ไอ เอ็ม วิธ ยู ?
Baby girl I’m blue
เบ๊บี้ เกิร์ล ไอ เอ็ม บลู

[Verse 2 – Action Bronson:]
[เฝิซ 2 – แอคฌัน บรอนซัน:]
So many women wanna call me, baby
โซ เมนอิ วีมเอิน วอนนา คอลลํ มี , เบ๊บี้
And you wonder why the fuck that I ain’t call you lately
แอนด์ ยู วั๊นเด้อร วาย ฟัค แด้ท ไอ อินที คอลลํ ยู เลทลิ
Some would say that I’m the symbol for sex and uh
ซัม เวิด เซย์ แด้ท ไอ เอ็ม ซิ๊มโบล ฟอร์ เซ็กซ แอนด์ อา
Others would hate, but I don’t give em no breath
อ๊อเธ่อร์ เวิด เฮท , บั๊ท ไอ ด็อน ที กี๊ฝ เอ็ม โน บรี๊ทฺรฺ
Go on a date, I’m at the crib with the chef and uh, that’s me
โก ออน อะ.-เดท , ไอ เอ็ม แอ็ท คริบ วิธ เช๊ฟ แอนด์ อา , แด้ท เอส มี
And you could order whatever
แอนด์ ยู เคิด อ๊อร์เด้อร์ ฮว็อทเอฝเออะ
The specialty is white snake and underwear sauce
ซเพฌแอ็ลทิ อิส ไว๊ท สเน๊ค แอนด์ อั๊นเด้อร์แวร์ ซ๊อซ
You could probably catch me somewhere where the sun is next
ยู เคิด พรอบอับลิ แค็ทช มี ซัมแวร์ แวร์ ซัน อิส เน๊กซท
And I understand that’s only cause I’m popular
แอนด์ ไอ อั๊นเด้อรสแทนด แด้ท เอส โอ๊นลี่ ค๊อส ไอ เอ็ม พ๊อพพิวล่าร์
I’m getting topped off in the front row of the opera
ไอ เอ็ม เกดดดิ้ง ทอพทฺ ออฟฟ อิน ฟร๊อนท โรว์ อ็อฝ โอ๊เพ-ร่า
As Bocelli sings the celly rings
แอส บูเชลลี่ ซิง เซลลี่ ริง
I gotta go you’ll never know how good it feels to lay in bed with king
ไอ กอททะ โก ยู ออล เน๊เฝ่อร์ โนว์ ฮาว กู๊ด อิท ฟีล ทู เลย์ อิน เบ๊ด วิธ คิง
I’m not exactly flawless, but I’m gorgeous just like a horse is
ไอ เอ็ม น็อท เอ็กแสคทลิ ฟลอเล็ซ , บั๊ท ไอ เอ็ม กอจัซ จั๊สท ไล๊ค อะ.-ฮอร์ส อิส
I know the thought of me succeeding makes a lot of people nauseous
ไอ โนว์ ธอท อ็อฝ มี กำลังซัคซี๊ด เม้ค อะ.-ล็อท อ็อฝ พี๊เพิ่ล นอฌัซ
Still I’m on the back of the boat taking pictures with the swordfish
สทิลล ไอ เอ็ม ออน แบ็ค อ็อฝ โบ๊ท กำลังทาก พิ๊คเจ้อร์ วิธ สวอดฟิช

[Hook – Action Bronson:]
[ฮุ๊ค – แอคฌัน บรอนซัน:]
Why you always all on my back?
วาย ยู ออลเว ออล ออน มาย แบ็ค ?
Why you gotta do me like that?
วาย ยู กอททะ ดู มี ไล๊ค แด้ท ?
Why you gotta act like a bitch when I’m with you?
วาย ยู กอททะ แอ๊คท ไล๊ค อะ.-บิช เว็น ไอ เอ็ม วิธ ยู ?
Baby girl I’m blue
เบ๊บี้ เกิร์ล ไอ เอ็ม บลู

[Verse 3 – Chance The Rapper:]
[เฝิซ 3 – แช้นซํ แรพเพอ :]
I hope you get a paper cut on your tongue
ไอ โฮพ ยู เก็ท อะ.-เพ๊เพ่อร์ คัท ออน ยุร ทั๊ง
From a razor in a paper cup
ฟรอม อะ.-เร๊เซ่อร์ อิน อะ.-เพ๊เพ่อร์ คัพ
I hope every soda you drink already shaken up
ไอ โฮพ เอ๊เฝอร์รี่ โซดะ ยู ดริ๊งค ออลเร๊ดี้ เฌคเอ็น อั๊พ
I hope your dreams dry like raisins in the baking sun
ไอ โฮพ ยุร ดรีม ดราย ไล๊ค เรซิน อิน กำลังบากคฺ ซัน
I hope your titties all saggy in your early 20’s
ไอ โฮพ ยุร ไตเติลสฺ ออล แซกกิ อิน ยุร เอ๊อรํลี่ 20เอส
I hope there’s always snow in your driveway
ไอ โฮพ แดร์ เอส ออลเว สโนว์ อิน ยุร ดายเวย์
I hope you never get off Fridays
ไอ โฮพ ยู เน๊เฝ่อร์ เก็ท ออฟฟ ฟไรดิ
And you work at Friday’s that’s always busy on Fridays
แอนด์ ยู เวิ๊ร์ค แอ็ท ฟไรดิ เอส แด้ท เอส ออลเว บี๊ซี่ ออน ฟไรดิ
I hope you win the lottery and lose your ticket
ไอ โฮพ ยู วิน ลอทเทอะริ แอนด์ ลู้ส ยุร ทิ๊คเค๊ท
I hope it’s Ben and Socrates poop all up in your kitchen
ไอ โฮพ อิท เอส เบน แอนด์ โสกราตีส พูพ ออล อั๊พ อิน ยุร คิ๊ทเช่น
I hope the zipper on your jacket get stuck
ไอ โฮพ สีพเพอะ ออน ยุร แจ๊คเก๊ต เก็ท ซทัค
And your headphones short, and your charger don’t work
แอนด์ ยุร เฮ็ดโฟน ช๊อร์ท , แอนด์ ยุร ชาเจอะ ด็อน ที เวิ๊ร์ค
And you spill shit on your shirt
แอนด์ ยู สพิลล ชิท ออน ยุร เชิ๊ร์ท
I hope your tears don’t hurt, and I can smile in your face
ไอ โฮพ ยุร เทียร์ ด็อน ที เฮิร์ท , แอนด์ ไอ แคน สไมล์ อิน ยุร เฟซ
Cut my losses, how Delilah changed my locks to fade
คัท มาย หลอดเซซ , ฮาว ดีลายลา เช้งจํ มาย ล๊อค ทู เฟด
I hope you happy, I hope you happy
ไอ โฮพ ยู แฮ๊พพี่ , ไอ โฮพ ยู แฮ๊พพี่
I hope you ruined this shit for a reason, I hope you happy, igh
ไอ โฮพ ยู รูอิน ดิส ชิท ฟอร์ อะ.-รี๊ซั่น , ไอ โฮพ ยู แฮ๊พพี่ , ไอจีเฮช

[Hook – Action Bronson:]
[ฮุ๊ค – แอคฌัน บรอนซัน:]
Why you always all on my back?
วาย ยู ออลเว ออล ออน มาย แบ็ค ?
Why you gotta do me like that?
วาย ยู กอททะ ดู มี ไล๊ค แด้ท ?
Why you gotta act like a bitch when I’m with you?
วาย ยู กอททะ แอ๊คท ไล๊ค อะ.-บิช เว็น ไอ เอ็ม วิธ ยู ?
Baby girl I’m blue
เบ๊บี้ เกิร์ล ไอ เอ็ม บลู

[Outro – Chance The Rapper:]
[เอ๊าโต – แช้นซํ แรพเพอ :]
La La La La
ลา ลา ลา ลา

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby Blue คำอ่านไทย Action Bronson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น