เนื้อเพลง The End คำอ่านไทย Daughter

theend

This is the end, this is the end
ดิส อิส เอ็นด , ดิส อิส เอ็นด
You wait to find that I’m still here
ยู เว้ท ทู ไฟนด์ แด้ท ไอ เอ็ม สทิลล เฮียร
And you’ve been waiting for the light to shine
แอนด์ ยู วี บีน กำลังเว้ท ฟอร์ ไล๊ท ทู ไชน์
Wake up, wake up, wake up
เว้ค อั๊พ , เว้ค อั๊พ , เว้ค อั๊พ
I’ll be the answer to the question
ไอ ออ บี แอ๊นเซ่อร ทู เคว๊สชั่น
I can’t answer, it’s a question
ไอ แคน ที แอ๊นเซ่อร , อิท เอส อะ.-เคว๊สชั่น
You can’t spit it out, can we find,
ยู แคน ที ซพิท อิท เอ๊าท , แคน วี ไฟนด์
We find, we find a way out, a way out
วี ไฟนด์ , วี ไฟนด์ อะ.-เวย์ เอ๊าท , อะ.-เวย์ เอ๊าท
It’s easier to understand
อิท เอส อีสไซน์ ทู อั๊นเด้อรสแทนด
We die, we’re buried underground
วี ดาย , วี รี เบ๊อรี่ อันเดิกเรานด
But I have stayed awake since then
บั๊ท ไอ แฮ็ฝ สเทย์ อะเว้ค ซิ๊นซ เด็น
You tried to find a new best friend
ยู ทไร ทู ไฟนด์ อะ.-นิว เบ๊สท์ เฟรน
You instigate, come after chasing
ยู ทไร ทู ไฟนด์ อะ.-นิว เบ๊สท์ เฟรน
Oh, what the hell should I say, then?
โอ , ว๊อท เฮ็ลล เชิด ไอ เซย์ , เด็น ?
I’ve missed you, let’s spend the future talking about the past
ไอ วี มิส ยู , เล็ท เอส สเพ็นด ฟิ๊วเช่อร์ กำลังท๊อล์ค อะเบ๊าท พาสท์
How you said goodbye, how I affect your mind
ฮาว ยู เซ็ด กู๊ดบาย , ฮาว ไอ แอฟเฟค ยุร ไมนด์
We really are something else
วี ริแอ็ลลิ แอ ซัมติง เอ๊ลส
Let’s say you were sent here
เล็ท เอส เซย์ ยู เวอ เซ็นท เฮียร
Just to keep me in check
จั๊สท ทู คี๊พ มี อิน เช็ค
My pulse is quick, my neck is stretched
มาย พั๊ลส์ อิส ควิค , มาย เน็ค อิส สเทร๊ทช

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The End คำอ่านไทย Daughter

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น