เนื้อเพลง Heartbeat คำอ่านไทย Enrique Iglesias Feat.Nicole Scherzinger

[Enrique]
([ เอนรีเค ])
Heartbeat
(ฮาร์ทบีท)
[Enrique & Nicole]
([ เอนรีเค & เนโคว ])
Heartbeat Heart-heartbeat
(ฮาร์ทบีท ฮาท ฮาร์ทบีท)
[Enrique]
([ เอนรีเค ])
Heartbeat
(ฮาร์ทบีท)
[Nicole]
([ เนโคว ])
Heartbeat
(ฮาร์ทบีท)
[Enrique]
([ เอนรีเค ])
Heartbeat Heart-heartbeat
(ฮาร์ทบีท ฮาท ฮาร์ทบีท)

[Enrique]
([ เอนรีเค ])
I saw you talking on the phone,
(ไอ ซอ ยู ทอคอิง ออน เดอะ โฟน ,)
And know that you were not alone.
(แอ็นด โน แดท ยู เวอ น็อท อะโลน)
But you’re stealing my heart away,
(บัท ยัวร์ สติลลิงไม ฮาท อะเว ,)
Yeah you’re stealing my heart away.
(เย่ ยัวร์ สติลลิงไม ฮาท อะเว)

[Nicole]
([ เนโคว ])
You’re acting like you’re on your own,
(ยัวร์ แอคทิง ไลค ยัวร์ ออน ยุร โอน ,)
But I saw you standing with a girl [hmmm]
(บัท ไอ ซอ ยู ซแทนดิง วิฑ อะ เกิล [ ฮึม ])
Stop tryin’ to steal my heart away
(ซท็อพ ทายอิน ทู ซทีล ไม ฮาท อะเว)
Stop tryin’ to steal my heart away
(ซท็อพ ทายอิน ทู ซทีล ไม ฮาท อะเว)

[Enrique]
([ เอนรีเค ])
I don’t know where we going
(ไอ ด้อนท์ โน ฮแว วี โกอิ้ง)
I don’t know who we are
(ไอ ด้อนท์ โน ฮู วี อาร์)

[Enrique]
([ เอนรีเค ])
I can feel your heartbeat
(ไอ แค็น ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท)
I can feel your heartbeat [he said to me]
(ไอ แค็น ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท [ ฮี เซ็ด ทู มี ])
I can feel your heartbeat [running through me]
(ไอ แค็น ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท [ รันนิง ธรู มี ])
Feel your heartbeat
(ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท)
[She said:]
([ ชี เซ็ด : ])
[Nicole]
([ เนโคว ])
I can feel your heartbeat [she said to me]
(ไอ แค็น ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท [ ชี เซ็ด ทู มี ])
I can feel your heartbeat [she said to me]
(ไอ แค็น ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท [ ชี เซ็ด ทู มี ])
I can feel your heartbeat [running through me]
(ไอ แค็น ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท [ รันนิง ธรู มี ])
Your heartbeat, feel your heartbeat
(ยุร ฮาร์ทบีท , ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท)

[Enrique]
([ เอนรีเค ])
Maybe it’s the way you move,
(เมบี อิทซ เดอะ เว ยู มูฝ ,)
You got me dreaming like a fool.
(ยู ก็อท มี ดรีมมิง ไลค เก ฟูล)
That I could steal your heart away,
(แดท ไอ คูด ซทีล ยุร ฮาท อะเว ,)
I could steal your heart away.
(ไอ คูด ซทีล ยุร ฮาท อะเว)

[Nicole]
([ เนโคว ])
No matter what it is you think
(โน แมทเทอะ ฮว็อท ดิธ อีส ยู ธิงค)
I’m not the kind of girl to blink,
(แอม น็อท เดอะ ไคนด อ็อฝ เกิล ทู บลิงค ,)
And give my heart away
(แอ็นด กิฝ ไม ฮาท อะเว)
Stop trying to steal my heart away
(ซท็อพ ทไรอิง ทู ซทีล ไม ฮาท อะเว)

[Enrique & Nicole]
([ เอนรีเค & เนโคว ])
I don’t know where we going
(ไอ ด้อนท์ โน ฮแว วี โกอิ้ง)
I don’t know who we are
(ไอ ด้อนท์ โน ฮู วี อาร์)

[Enrique]
([ เอนรีเค ])
I can feel your heartbeat [he said to me]
(ไอ แค็น ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท [ ฮี เซ็ด ทู มี ])
I can feel your heartbeat [he said to me]
(ไอ แค็น ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท [ ฮี เซ็ด ทู มี ])
I can feel your heartbeat [running through me]
(ไอ แค็น ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท [ รันนิง ธรู มี ])
Your heartbeat
(ยุร ฮาร์ทบีท)
Feel your heartbeat
(ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท)
[She said:]
([ ชี เซ็ด : ])
[Nicole]
([ เนโคว ])
I can feel your heartbeat [she said to me]
(ไอ แค็น ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท [ ชี เซ็ด ทู มี ])
I can feel your heartbeat [she said to me]
(ไอ แค็น ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท [ ชี เซ็ด ทู มี ])
I can feel your heartbeat [running through me]
(ไอ แค็น ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท [ รันนิง ธรู มี ])
[Feel your heartbeat]
([ ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท ])

[Enrique & Nicole]
([ เอนรีเค & เนโคว ])
Stop stealing my heart away
(ซท็อพ สติลลิงไม ฮาท อะเว)
Stop stealing my heart away
(ซท็อพ สติลลิงไม ฮาท อะเว)
Stop stealing my heart away
(ซท็อพ สติลลิงไม ฮาท อะเว)
You’re stealing my heart away
(ยัวร์ สติลลิงไม ฮาท อะเว)

[Enrique & Nicole]
([ เอนรีเค & เนโคว ])
I don’t know where we’re going
(ไอ ด้อนท์ โน ฮแว เวีย โกอิ้ง)
I don’t know who we are
(ไอ ด้อนท์ โน ฮู วี อาร์)
It feels like we are flowing
(อิท ฟีล ไลค วี อาร์ ฟโลอิง)
High above the stars [stars, the stars, the stars, the stars…]
(ไฮ อะบัฝ เดอะ ซทา [ ซทา , เดอะ ซทา , เดอะ ซทา , เดอะ ซทา ])

Ooooooo;
(อู้ 😉
Ooooooo
(อู้)

Heartbeat, heart-heartbeat
(ฮาร์ทบีท , ฮาท ฮาร์ทบีท)

[Enrique & Nicole]
([ เอนรีเค & เนโคว ])
I can feel it, I can feel it, I can feel it
(ไอ แค็น ฟีล อิท , ไอ แค็น ฟีล อิท , ไอ แค็น ฟีล อิท)
I can feel it, I can f..
(ไอ แค็น ฟีล อิท , ไอ แค็น เอฟ)

[Enrique]
([ เอนรีเค ])
I can feel your heartbeat [he said to me]
(ไอ แค็น ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท [ ฮี เซ็ด ทู มี ])
I can feel your heartbeat [he said to me]
(ไอ แค็น ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท [ ฮี เซ็ด ทู มี ])
I can feel your heartbeat [running through me]
(ไอ แค็น ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท [ รันนิง ธรู มี ])
Your heartbeat
(ยุร ฮาร์ทบีท)
Feel your heartbeat
(ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท)
[She said:]
([ ชี เซ็ด : ])
[Nicole]
([ เนโคว ])
I can feel your heartbeat [she said to me]
(ไอ แค็น ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท [ ชี เซ็ด ทู มี ])
I can feel your heartbeat [she said to me]
(ไอ แค็น ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท [ ชี เซ็ด ทู มี ])
I can feel your heartbeat [running through me]
(ไอ แค็น ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท [ รันนิง ธรู มี ])
[Your heartbeat, feel your heartbeat-beat-beat]
([ ยุร ฮาร์ทบีท , ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท บีท บีท ])

[Enrique & Nicole]
([ เอนรีเค & เนโคว ])
Stop stealing my heart away [Just tell it to me girl]
(ซท็อพ สติลลิงไม ฮาท อะเว [ จัซท เท็ล อิท ทู มี เกิล ])
Stop stealing my heart away [Ooo] [Give it to me boy]
(ซท็อพ สติลลิงไม ฮาท อะเว [ อู้ ] [ กิฝ อิท ทู มี บอย ])
Stop stealing my heart away [Just say it to me girl]
(ซท็อพ สติลลิงไม ฮาท อะเว [ จัซท เซ อิท ทู มี เกิล ])
You’re stealing my heart away
(ยัวร์ สติลลิงไม ฮาท อะเว)

Stop stealing my heart away [I can feel your heartbeat]
(ซท็อพ สติลลิงไม ฮาท อะเว [ ไอ แค็น ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท ])
Stop stealing my heart away [I can feel your heartbeat]
(ซท็อพ สติลลิงไม ฮาท อะเว [ ไอ แค็น ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท ])
Stop stealing my heart away [I can feel your heartbeat]
(ซท็อพ สติลลิงไม ฮาท อะเว [ ไอ แค็น ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท ])
Your heartbeat, your heartbeat.
(ยุร ฮาร์ทบีท , ยุร ฮาร์ทบีท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heartbeat คำอ่านไทย Enrique Iglesias Feat.Nicole Scherzinger

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น