เนื้อเพลง Love คำอ่านไทย Keyshia Cole

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])

I used to think that I wasn’t fine enough
(ไอ ยูซ ทู ธิงค แดท ไอ วอสซึ้น ไฟน อินัฟ)
And I used to think that I wasn’t wild enough
(แอ็นด ดาย ยูซ ทู ธิงค แดท ไอ วอสซึ้น ไวลด อินัฟ)
But I won’t waste my time tryin’ to figure out
(บัท ไอ ว็อนท เวซท ไม ไทม ทายอิน ทู ฟีกยุร เอาท)
Why you playing games, whats this all about
(ฮไว ยู พเลนิ่ง เกม , ฮว็อท ที ซอร์ อะเบาท)
And I can’t believe,
(แอ็นด ดาย แค็นท บิลีฝ ,)
Your hurting me
(ยุร เฮอดิง มี)
I met your girl, what a difference
(ไอ เม็ท ยุร เกิล , ฮว็อท ดา ดีฟเฟอะเร็นซ)
What you see in her
(ฮว็อท ยู ซี อิน เฮอ)
You ain’t seen in me
(ยู เอน ซีน อิน มี)
But i guess it was all just make-believe
(บัท ไอ เก็ซ ซิท วอส ซอร์ จัซท เมค บิลีฝ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Oh, Love
(โอ , ลัฝ)
Never knew what I was missing
(เนฝเออะ นยู ฮว็อท ไอ วอส มีซซิง)
But I knew once we start kissin’
(บัท ไอ นยู วันซ วี ซทาท คิซซิน)
I found….. I found you……
(ไอ เฟานด ดาย เฟานด ยู)
Love
(ลัฝ)
Never knew what I was missin’
(เนฝเออะ นยู ฮว็อท ไอ วอส มิซซิน)
But I knew once we start kissin’
(บัท ไอ นยู วันซ วี ซทาท คิซซิน)
I found….. I found you…..
(ไอ เฟานด ดาย เฟานด ยู)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])

Now you’re gone, what am I gonna do
(เนา ยัวร์ กอน , ฮว็อท แอ็ม ไอ กอนนะ ดู)
So empty
(โซ เอมทิ)
My heart, my soul can’t go on
(ไม ฮาท , ไม โซล แค็นท โก ออน)
Go on without you….
(โก ออน วิเฑาท ยู)
My rainy days fade away when you,
(ไม เรนอิ เด เฝด อะเว ฮเว็น ยู ,)
Come around please tell me baby
(คัม อะเรานด พลีส เท็ล มี เบบิ)
Why you go so far away
(ฮไว ยู โก โซ ฟา อะเว)
Why you go…
(ฮไว ยู โก)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Love……
(ลัฝ)
Never knew what I was missing
(เนฝเออะ นยู ฮว็อท ไอ วอส มีซซิง)
But I knew once we start kissin’
(บัท ไอ นยู วันซ วี ซทาท คิซซิน)
I found….. I found you……
(ไอ เฟานด ดาย เฟานด ยู)
Love
(ลัฝ)
Never knew what I was missin’
(เนฝเออะ นยู ฮว็อท ไอ วอส มิซซิน)
But I knew once we start kissin’
(บัท ไอ นยู วันซ วี ซทาท คิซซิน)
I found….. I found you…..
(ไอ เฟานด ดาย เฟานด ยู)

Who would have known.
(ฮู วูด แฮ็ฝ โนน)
I’d find you.
(อาย ไฟนด ยู)

Now you’re gone, what am I gonna do
(เนา ยัวร์ กอน , ฮว็อท แอ็ม ไอ กอนนะ ดู)
So empty
(โซ เอมทิ)
My heart, my soul can’t go on
(ไม ฮาท , ไม โซล แค็นท โก ออน)
Go on baby without you….
(โก ออน เบบิ วิเฑาท ยู)
Rainy days fade away
(เรนอิ เด เฝด อะเว)
When you come around
(ฮเว็น ยู คัม อะเรานด)
Say your here to stay
(เซ ยุร เฮียร ทู ซเท)
With me boy
(วิฑ มี บอย)
I don’t want you to leave me
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู ลีฝ มี)
I need you………
(ไอ เน ยู)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[fade out]
([ เฝด เอาท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love คำอ่านไทย Keyshia Cole

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น