เนื้อเพลง After Party คำอ่านไทย Adore Delano

after-party-adore-delano

It’s 2 AM, your fingertips are running down my skin
อิท เอส 2 แอ็ม , ยุร ฟิงเกอร์ทิป แอ รันนิง เดาน มาย สกิน
Today I’m going to let the devil in
ทูเดย์ ไอ เอ็ม กำลังโก ทู เล็ท เด๊ฝิ้ล อิน
Cause even angels got a favorite sin-in-in
ค๊อส อี๊เฝ่น แอ๊งเจล ก็อท อะ.-เฟเฝอะริท ซิน -อิน -อิน

Like what you say-ay-ay
ไล๊ค ว๊อท ยู เซย์ -ไอ -ไอ
Push up on me-e-e-e
พุช อั๊พ ออน มี -อี -อี -อี
Come out and play-ay-ay
คัม เอ๊าท แอนด์ เพลย์ -ไอ -ไอ
Come out and play-ay-ay
คัม เอ๊าท แอนด์ เพลย์ -ไอ -ไอ
Like what you say-ay-ay
ไล๊ค ว๊อท ยู เซย์ -ไอ -ไอ
Push up on me-e-e-e
พุช อั๊พ ออน มี -อี -อี -อี
Come out and play-ay-ay
คัม เอ๊าท แอนด์ เพลย์ -ไอ -ไอ
Come out and play-ay-ay
คัม เอ๊าท แอนด์ เพลย์ -ไอ -ไอ

It’s my party and I’ll f*ck who I want
อิท เอส มาย พ๊าร์ที่ แอนด์ ไอ ออล เอฟ *ค ฮู ไอ ว้อนท
Just you and me at my after party, after party
จั๊สท ยู แอนด์ มี แอ็ท มาย แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่ , แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่
We’ll never sleep at my after party
วี ออล เน๊เฝ่อร์ สลี๊พ แอ็ท มาย แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่
It’s my party and I’ll f*ck who I want
อิท เอส มาย พ๊าร์ที่ แอนด์ ไอ ออล เอฟ *ค ฮู ไอ ว้อนท
After party, after party, a-a-after party
แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่ , แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่ , อะ.–อะ.–แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่
It’s my party and I’ll f*ck who I want
อิท เอส มาย พ๊าร์ที่ แอนด์ ไอ ออล เอฟ *ค ฮู ไอ ว้อนท
After party, after party, a-a-after party
แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่ , แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่ , อะ.–อะ.–แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่

Pull my hair, I’ll tie your arms around my favorite chair
พูลล มาย แฮร์ , ไอ ออล ไท ยุร อาร์ม อะราวนฺดฺ มาย เฟเฝอะริท แชร์
I’ll kiss your neck and then I’ll kiss you there
ไอ ออล คิซ ยุร เน็ค แอนด์ เด็น ไอ ออล คิซ ยู แดร์
I’ll be your filthy after dark afair-air-air
ไอ ออล บี ยุร ฟีลธิ แอ๊ฟเท่อร ด๊าร์ค อะแฟร์-แอร์ -แอร์

Like what you say-ay-ay
ไล๊ค ว๊อท ยู เซย์ -ไอ -ไอ
Push up on me-e-e-e
พุช อั๊พ ออน มี -อี -อี -อี
Come out and play-ay-ay
คัม เอ๊าท แอนด์ เพลย์ -ไอ -ไอ
Come out and play-ay-ay
คัม เอ๊าท แอนด์ เพลย์ -ไอ -ไอ
Like what you say-ay-ay
ไล๊ค ว๊อท ยู เซย์ -ไอ -ไอ
Push up on me-e-e-e
พุช อั๊พ ออน มี -อี -อี -อี
Come out and play-ay-ay
คัม เอ๊าท แอนด์ เพลย์ -ไอ -ไอ
Come out and play-ay-ay
คัม เอ๊าท แอนด์ เพลย์ -ไอ -ไอ

It’s my party and I’ll f*ck who I want
อิท เอส มาย พ๊าร์ที่ แอนด์ ไอ ออล เอฟ *ค ฮู ไอ ว้อนท
Just you and me at my after party, after party
จั๊สท ยู แอนด์ มี แอ็ท มาย แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่ , แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่
We’ll never sleep at my after party
วี ออล เน๊เฝ่อร์ สลี๊พ แอ็ท มาย แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่
It’s my party and I’ll f*ck who I want
อิท เอส มาย พ๊าร์ที่ แอนด์ ไอ ออล เอฟ *ค ฮู ไอ ว้อนท
After party, after party, a-a-after party
แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่ , แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่ , อะ.–อะ.–แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่
It’s my party and I’ll f*ck who I want
อิท เอส มาย พ๊าร์ที่ แอนด์ ไอ ออล เอฟ *ค ฮู ไอ ว้อนท
After party, after party, a-a-after party
แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่ , แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่ , อะ.–อะ.–แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่

It’s my party and I’ll f*ck who I want
อิท เอส มาย พ๊าร์ที่ แอนด์ ไอ ออล เอฟ *ค ฮู ไอ ว้อนท
F*ck who I want, f*ck who I want, f*ck who I want
เอฟ *ค ฮู ไอ ว้อนท , เอฟ *ค ฮู ไอ ว้อนท , เอฟ *ค ฮู ไอ ว้อนท
It’s my party and I’ll f*ck who I want
อิท เอส มาย พ๊าร์ที่ แอนด์ ไอ ออล เอฟ *ค ฮู ไอ ว้อนท
F*ck who I want, f*ck who I want, f*ck who I want
เอฟ *ค ฮู ไอ ว้อนท , เอฟ *ค ฮู ไอ ว้อนท , เอฟ *ค ฮู ไอ ว้อนท
It’s my party and I’ll f*ck who I want
อิท เอส มาย พ๊าร์ที่ แอนด์ ไอ ออล เอฟ *ค ฮู ไอ ว้อนท
F*ck who I want, f*ck who I want, f*ck who I want
เอฟ *ค ฮู ไอ ว้อนท , เอฟ *ค ฮู ไอ ว้อนท , เอฟ *ค ฮู ไอ ว้อนท
It’s my party and I’ll f*ck who I want
อิท เอส มาย พ๊าร์ที่ แอนด์ ไอ ออล เอฟ *ค ฮู ไอ ว้อนท

It’s my party and I’ll f*ck who I want
อิท เอส มาย พ๊าร์ที่ แอนด์ ไอ ออล เอฟ *ค ฮู ไอ ว้อนท
Just you and me at my after party, after party
จั๊สท ยู แอนด์ มี แอ็ท มาย แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่ , แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่
We’ll never sleep at my after party
วี ออล เน๊เฝ่อร์ สลี๊พ แอ็ท มาย แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่
It’s my party and I’ll f*ck who I want
อิท เอส มาย พ๊าร์ที่ แอนด์ ไอ ออล เอฟ *ค ฮู ไอ ว้อนท
After party, after party, a-a-after party
แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่ , แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่ , อะ.–อะ.–แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่
It’s my party and I’ll f*ck who I want
อิท เอส มาย พ๊าร์ที่ แอนด์ ไอ ออล เอฟ *ค ฮู ไอ ว้อนท
After party, after party, a-a-after party
แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่ , แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่ , อะ.–อะ.–แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่

It’s my party and I’ll f*ck who I want
อิท เอส มาย พ๊าร์ที่ แอนด์ ไอ ออล เอฟ *ค ฮู ไอ ว้อนท
Want, want, want, want, want, want
ว้อนท , ว้อนท , ว้อนท , ว้อนท , ว้อนท , ว้อนท
It’s my party and I’ll f*ck who I want
อิท เอส มาย พ๊าร์ที่ แอนด์ ไอ ออล เอฟ *ค ฮู ไอ ว้อนท
F*ck who I want, f*ck who I want, f*ck who I want
เอฟ *ค ฮู ไอ ว้อนท , เอฟ *ค ฮู ไอ ว้อนท , เอฟ *ค ฮู ไอ ว้อนท
It’s my party and I’ll f*ck who I want
อิท เอส มาย พ๊าร์ที่ แอนด์ ไอ ออล เอฟ *ค ฮู ไอ ว้อนท

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง After Party คำอ่านไทย Adore Delano

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น