เนื้อเพลง Breakeven คำอ่านไทย The Script

I’m still alive but I’m barely breathing
(แอม ซทิล อะไลฝ บัท แอม แบลิ บรีสดิง)
Just prayed to a God that I don’t believe in
(จัซท พเร ทู อะ ก็อด แดท ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิน)
‘Cause I got time while she got freedom
(คอส ไอ ก็อท ไทม ฮไวล ชี ก็อท ฟรีดัม)
‘Cause when a heart breaks, no, it don’t break even
(คอส ฮเว็น อะ ฮาท บเรค , โน , อิท ด้อนท์ บเรค อีเฝ็น)

Her best days were some of my worst
(เฮอ เบ็ซท เด เวอ ซัม อ็อฝ ไม เวิซท)
She finally met a man that’s gonna put her first
(ชี ไฟแน็ลลิ เม็ท ดา แม็น แฑ็ท กอนนะ พัท เฮอ เฟิซท)
While I’m wide awake she’s no trouble sleeping
(ฮไวล แอม ไวด อะเวค ชี โน ทรั๊บเบิ้ล ซลีพพิง)
‘Cause when a heart breaks no it don’t break even… even… no
(คอส ฮเว็น อะ ฮาท บเรค โน อิท ด้อนท์ บเรค อีเฝ็น อีเฝ็น โน)

What am I supposed to do when the best part of me was always you?
(ฮว็อท แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ดู ฮเว็น เดอะ เบ็ซท พาท อ็อฝ มี วอส ออลเว ยู)
And what am I supposed to say when I’m all choked up and you’re OK?
(แอ็นด ฮว็อท แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู เซ ฮเว็น แอม ออล โชค อัพ แอ็นด ยัวร์ โอเค)
I’m falling to pieces, yeah,
(แอม ฟ๊อลิง ทู พีซ , เย่ ,)
I’m falling to pieces
(แอม ฟ๊อลิง ทู พีซ)

They say bad things happen for a reason
(เฑ เซ แบ็ด ธิง แฮพเพ็น ฟอ รา รี๊ซั่น)
But no wise words gonna stop the bleeding
(บัท โน ไวส เวิด กอนนะ ซท็อพ เดอะ บรีดดิ้ง)
‘Cause she’s moved on while I’m still grieving
(คอส ชี มูฝ ออน ฮไวล แอม ซทิล กรีฝวิ่ง)
And when a heart breaks no it don’t break even, even… no
(แอ็นด ฮเว็น อะ ฮาท บเรค โน อิท ด้อนท์ บเรค อีเฝ็น , อีเฝ็น โน)

What am I gonna do when the best part of me was always you?
(ฮว็อท แอ็ม ไอ กอนนะ ดู ฮเว็น เดอะ เบ็ซท พาท อ็อฝ มี วอส ออลเว ยู)
And what am I supposed to say when I’m all choked up and you’re OK?
(แอ็นด ฮว็อท แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู เซ ฮเว็น แอม ออล โชค อัพ แอ็นด ยัวร์ โอเค)
I’m falling to pieces, yeah,
(แอม ฟ๊อลิง ทู พีซ , เย่ ,)
I’m falling to pieces, yeah,
(แอม ฟ๊อลิง ทู พีซ , เย่ ,)
I’m falling to pieces
(แอม ฟ๊อลิง ทู พีซ)
[One still in love while the other one’s leaving]
([ วัน ซทิล อิน ลัฝ ฮไวล ดิ อัฑเออะ วัน ลีฝอิงส ])
I’m falling to pieces
(แอม ฟ๊อลิง ทู พีซ)
[‘Cause when a heart breaks no it don’t break even]
([ คอส ฮเว็น อะ ฮาท บเรค โน อิท ด้อนท์ บเรค อีเฝ็น ])

Oh, you got his heart and my heart and none of the pain
(โอ , ยู ก็อท ฮิส ฮาท แอ็นด ไม ฮาท แอ็นด นัน อ็อฝ เดอะ เพน)
You took your suitcase, I took the blame.
(ยู ทุค ยุร ซูทเคส , ไอ ทุค เดอะ บเลม)
Now I’m tryna make sense of what little remains, ooh
(เนา แอม ทายนา เมค เซ็นซ อ็อฝ ฮว็อท ลิ๊ทเทิ่ล ริเมน , อู้)
‘Cause you left me with no love and honour to my name.
(คอส ยู เล็ฟท มี วิฑ โน ลัฝ แอ็นด ออนเออะ ทู ไม เนม)

I’m still alive but I’m barely breathing
(แอม ซทิล อะไลฝ บัท แอม แบลิ บรีสดิง)
Just prayed to a God that I don’t believe in
(จัซท พเร ทู อะ ก็อด แดท ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิน)
‘Cause I got time while she got freedom
(คอส ไอ ก็อท ไทม ฮไวล ชี ก็อท ฟรีดัม)
‘Cause when a heart breaks, no, it don’t break…
(คอส ฮเว็น อะ ฮาท บเรค , โน , อิท ด้อนท์ บเรค)
No, it don’t break
(โน , อิท ด้อนท์ บเรค)
No, it don’t break even, no
(โน , อิท ด้อนท์ บเรค อีเฝ็น , โน)

What am I gonna do when the best part of me was always you?
(ฮว็อท แอ็ม ไอ กอนนะ ดู ฮเว็น เดอะ เบ็ซท พาท อ็อฝ มี วอส ออลเว ยู)
And what am I supposed to say when I’m all choked up and you’re OK?
(แอ็นด ฮว็อท แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู เซ ฮเว็น แอม ออล โชค อัพ แอ็นด ยัวร์ โอเค)
[Oh glad you’re okay now]
([ โอ กแล็ด ยัวร์ โอเค เนา ])
I’m falling to pieces, yeah
(แอม ฟ๊อลิง ทู พีซ , เย่)
I’m falling to pieces, yeah
(แอม ฟ๊อลิง ทู พีซ , เย่)
[Oh I’m falling, falling]
([ โอ แอม ฟ๊อลิง , ฟ๊อลิง ])
I’m falling to pieces,
(แอม ฟ๊อลิง ทู พีซ ,)
[One still in love while the other one’s leaving]
([ วัน ซทิล อิน ลัฝ ฮไวล ดิ อัฑเออะ วัน ลีฝอิงส ])
I’m falling to pieces
(แอม ฟ๊อลิง ทู พีซ)
[‘Cause when a heart breaks, no, it don’t break even]
([ คอส ฮเว็น อะ ฮาท บเรค , โน , อิท ด้อนท์ บเรค อีเฝ็น ])

Oh, it don’t break even no
(โอ , อิท ด้อนท์ บเรค อีเฝ็น โน)
Oh, it don’t break even no
(โอ , อิท ด้อนท์ บเรค อีเฝ็น โน)
Oh, it don’t break even no
(โอ , อิท ด้อนท์ บเรค อีเฝ็น โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Breakeven คำอ่านไทย The Script

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น