เนื้อเพลง Hypnotic คำอ่านไทย Zella Day

zelladay_hypnotic_cvr

(Ahh ahh)
(อา อา )

I wanna be on the front line
ไอ วอนนา บี ออน ฟร๊อนท ไลน์
Knotted up suit ties
น๊อตเตด อั๊พ ซุ๊ท ไท
Talkin’ like a headstrong mama
ทอคกิ่น ไล๊ค อะ เฮดสตรอง มามะ
Gotta picture in your wallet
กอททะ พิ๊คเจ้อร์ อิน ยุร วอลเล็ท
Makin’ me a habit
เมกิน มี อะ.-แฮ๊บบิท
Wearin’ your vintage t-shirt
เวียริน ยุร ฝีนทิจ ที -เชิ๊ร์ท
Tie ribbons on ya top hat
ไท รีบบัน ออน ยา ท๊อพ แฮ็ท
Tellin’ me I’m all that
เทลลิน มี ไอ เอ็ม ออล แด้ท
Just like the girls from ya home town
จั๊สท ไล๊ค เกิร์ล ฟรอม ยา โฮม ทาวน์
Sweet blooded and I’m stranded
สวี้ท บลัด แอนด์ ไอ เอ็ม สแทรนด
See if I can stand it
ซี อิ๊ฟ ไอ แคน สแทนด์ อิท
Drinkin’ in the shallow water
ดริงคิน อิน แชลโล่ว ว๊อเท่อร

Magnetic everything about you
แมกเนทอิค เอ๊วี่ติง อะเบ๊าท ยู
You really got me now
ยู ริแอ็ลลิ ก็อท มี นาว

You do it to me so well
ยู ดู อิท ทู มี โซ เวลล
Hypnotic takin’ over me
ฮิพนอทอิค ทอคกิ่น โอ๊เฝ่อร มี
Make me feel like someone else
เม้ค มี ฟีล ไล๊ค ซัมวัน เอ๊ลส
You got me talkin’ in my sleep
ยู ก็อท มี ทอคกิ่น อิน มาย สลี๊พ
I don’t wanna come back down
ไอ ด็อน ที วอนนา คัม แบ็ค เดาน
I don’t wanna touch the ground
ไอ ด็อน ที วอนนา ทั๊ช กราวนด์
Pacific ocean dug so deep
พะซีฟอิค โอ๊เชี่ยน ดัก โซ ดี๊พ
Hypnotic takin’ over me
ฮิพนอทอิค ทอคกิ่น โอ๊เฝ่อร มี

(Ahh ahh)
(อา อา )

White threads on my laces
ไว๊ท เทร๊ด ออน มาย เลซ
Stuck on the hinges
ซทัค ออน ฮินจ
Swingin’ the door to the to the back yard
สวิงกิน ดอร์ ทู ทู แบ็ค ย๊าร์ด
Got splinters walkin’ tight ropes
ก็อท ซพลีนเทอะ วอคกิน ไท๊ท โร๊พ
Spun like a bandage
ซพัน ไล๊ค อะ.-แบนดิจ
Touch on the outer surface
ทั๊ช ออน เอาทเออะ เซ๊อร์เฟซ
Bright eyes of the solstice
ไบร๊ท อาย อ็อฝ ซอลซทิซ
Wherever your mind is headed for a freight train city
ฮแวเรฝเออะ ยุร ไมนด์ อิส เฮด ฟอร์ อะ.-เฟรท เทรน ซิ๊ที่
Locked up till your moon lit
ล๊อค อั๊พ ทิลล์ ยุร มูน ลิท
Brushin’ my hair back
บรัชชิน มาย แฮร์ แบ็ค
Feelin’ ya lips on my cold neck
ฟีลิน ยา ลิพ ออน มาย โคลด์ เน็ค

Magnetic everything about you
แมกเนทอิค เอ๊วี่ติง อะเบ๊าท ยู
You really got me now
ยู ริแอ็ลลิ ก็อท มี นาว

You do it to me so well
ยู ดู อิท ทู มี โซ เวลล
Hypnotic takin’ over me
ฮิพนอทอิค ทอคกิ่น โอ๊เฝ่อร มี
Make me feel like someone else
เม้ค มี ฟีล ไล๊ค ซัมวัน เอ๊ลส
You got me talkin’ in my sleep
ยู ก็อท มี ทอคกิ่น อิน มาย สลี๊พ
I don’t wanna come back down
ไอ ด็อน ที วอนนา คัม แบ็ค เดาน
I don’t wanna touch the ground
ไอ ด็อน ที วอนนา ทั๊ช กราวนด์
Pacific ocean dug so deep
พะซีฟอิค โอ๊เชี่ยน ดัก โซ ดี๊พ
Hypnotic takin’ over me
ฮิพนอทอิค ทอคกิ่น โอ๊เฝ่อร มี

(Ahh)
(อา )

Hypnotic takin’ over me
ฮิพนอทอิค ทอคกิ่น โอ๊เฝ่อร มี

You do it to me so well
ยู ดู อิท ทู มี โซ เวลล
Hypnotic takin’ over me
ฮิพนอทอิค ทอคกิ่น โอ๊เฝ่อร มี
Make me feel like someone else
เม้ค มี ฟีล ไล๊ค ซัมวัน เอ๊ลส
You got me talkin’ in my sleep
ยู ก็อท มี ทอคกิ่น อิน มาย สลี๊พ
I don’t wanna come back down
ไอ ด็อน ที วอนนา คัม แบ็ค เดาน
I don’t wanna touch the ground
ไอ ด็อน ที วอนนา ทั๊ช กราวนด์
Pacific ocean dug so deep
พะซีฟอิค โอ๊เชี่ยน ดัก โซ ดี๊พ
Hypnotic takin’ over me
ฮิพนอทอิค ทอคกิ่น โอ๊เฝ่อร มี

(Ahh)
(อา )

Hypnotic takin’ over me
ฮิพนอทอิค ทอคกิ่น โอ๊เฝ่อร มี

(Ahh)
(อา )

Hypnotic takin’ over me
ฮิพนอทอิค ทอคกิ่น โอ๊เฝ่อร มี

(Ahh ahh)
(อา อา )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hypnotic คำอ่านไทย Zella Day

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น