เนื้อเพลง Compass คำอ่านไทย Zella Day

zella-day-compass-640x640

We can build a tree house in the pine trees
วี แคน บิ้ลดํ อะ.-ทรี เฮ้าส อิน ไพน ทรี
We can keep our secrets buried underneath
วี แคน คี๊พ เอ๊า ซี๊เขร็ท เบ๊อรี่ อันเดอะนีธ
Wild flowers crushed between your fingers
ไวลด์ ฟล๊าวเว่อร์ ครัช บีทะวีน ยุร ฟิ๊งเก้อร
Clinging to the wild things that raised us
คลิ๊งกิ้ง ทู ไวลด์ ทริง แด้ท เร้ส อัซ
Compass points your home,
ค๊อมพาสสํ พ๊อยท์ ยุร โฮม ,
Calling out from the east
คอลลิ่ง เอ๊าท ฟรอม อี๊สท
Compass points you anywhere
ค๊อมพาสสํ พ๊อยท์ ยู เอนอิฮแว
Closer to me
โคลเซอร์ ทู มี
If we make it out alive from the depths of the sea
อิ๊ฟ วี เม้ค อิท เอ๊าท อะไล๊ฝ ฟรอม เด็พธ อ็อฝ ซี
Compass points you anywhere
ค๊อมพาสสํ พ๊อยท์ ยู เอนอิฮแว
Closer to me
โคลเซอร์ ทู มี
Where you are, I will be
แวร์ ยู แอ , ไอ วิล บี
Miles high, in the deep
ไมล ไฮฮ , อิน ดี๊พ
Where you are, I will be
แวร์ ยู แอ , ไอ วิล บี
Anywhere, in between
เอนอิฮแว , อิน บีทะวีน

Take me to the garden of your ecstasy
เท้ค มี ทู ก๊าร์เด้น อ็อฝ ยุร เอคซทะซิ
Make myself a heaven from your falling leaves
เม้ค ไมเซลฟ อะ.-เฮ๊ฝเฝ่น ฟรอม ยุร ฟอลลิ่ง ลี๊ฝ
Woven in the fabric of your tapestry
โวเฝ็น อิน แฟ๊-บริค อ็อฝ ยุร แทพเอ็ซทริ
Cover me in honeysackle memories
โค๊ฝเฝ่อร์ มี อิน ฮั๊นนี่เสกเกิ้ล เมรโมรี

Compass points your home,
ค๊อมพาสสํ พ๊อยท์ ยุร โฮม ,
Calling out from the east
คอลลิ่ง เอ๊าท ฟรอม อี๊สท
Compass points you anywhere
ค๊อมพาสสํ พ๊อยท์ ยู เอนอิฮแว
Closer to me
โคลเซอร์ ทู มี
If we make it out alive from the depths of the sea
อิ๊ฟ วี เม้ค อิท เอ๊าท อะไล๊ฝ ฟรอม เด็พธ อ็อฝ ซี
Compass points you anywhere
ค๊อมพาสสํ พ๊อยท์ ยู เอนอิฮแว
Closer to me
โคลเซอร์ ทู มี
Where you are, I will be
แวร์ ยู แอ , ไอ วิล บี
Miles high, in the deep
ไมล ไฮฮ , อิน ดี๊พ
Where you are, I will be
แวร์ ยู แอ , ไอ วิล บี
Anywhere, in between
เอนอิฮแว , อิน บีทะวีน

I will take the pieces, put them back together
ไอ วิล เท้ค พี๊ซ , พุท เด็ม แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์
Even when the grass isn’t green enough
อี๊เฝ่น เว็น กราซ isnที กรีน อีน๊าฟ
Taking all the badges, build ourselves a mansion
ทากกิ่ง ออล แบ็จ , บิ้ลดํ เอารเซลฝส อะ.-แม๊นชั่น
Love you in the way that you needed love
ลัฝ ยู อิน เวย์ แด้ท ยู นี๊ด ลัฝ

Where you are, I will be
แวร์ ยู แอ , ไอ วิล บี
Where you are, I will be
แวร์ ยู แอ , ไอ วิล บี
Miles high, in the deep
ไมล ไฮฮ , อิน ดี๊พ
Where you are, I will be
แวร์ ยู แอ , ไอ วิล บี
Anywhere, in between
เอนอิฮแว , อิน บีทะวีน

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Compass คำอ่านไทย Zella Day

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น