เนื้อเพลง Collapse คำอ่านไทย After The Burial

collapse-after-the-burial

Collapse
คอลแลพสํ
We fold in difficult fashion, pinions clipped and forgotten
วี โฟลด อิน ดิ๊ฟฟิคั้ลท แฟ๊ชั่น , พีนยัน คลิป แอนด์ ฟอร์กอทเดน
So we grow fray and suffer the cold
โซ วี โกรว์ ฟเร แอนด์ ซั๊ฟเฟ่อร์ โคลด์
Like a shiver inside our own reason
ไล๊ค อะ.-ชีฝเฝ่อร์ อิ๊นไซด์ เอ๊า โอว์น รี๊ซั่น
Your feigned regard a frozen lake
ยุร เฟน รีการ์ด อะ.-โฟ๊เซน เล้ค
I’ll leave you trapped, I hope your winter never ends
ไอ ออล ลี๊ฝ ยู แทร๊พ , ไอ โฮพ ยุร วิ๊นเท่อร์ เน๊เฝ่อร์ เอ็นด

Replicated errors, we smash against these glaciers of mistakes
เรปพลิเคเท็ด เอเรอะ , วี สแม๊ช อะเก๊นสท ฑิส กเลเฌอะ อ็อฝ มิสเท้ค
Replicated errors, and as summers melt we just
เรปพลิเคเท็ด เอเรอะ , แอนด์ แอส ซั๊มเม่อร์ เม้ลท วี จั๊สท
Find ourselves drowning in the flood
ไฟนด์ เอารเซลฝส กำลังดราวน อิน ฟลั๊ด

We melt away at the summers heat, stuck between
วี เม้ลท อะเวย์ แอ็ท ซั๊มเม่อร์ ฮีท , ซทัค บีทะวีน
Our own ideas in paralyzed nights we kick and turn in searing waves
เอ๊า โอว์น ไอเดีย อิน แพระไลส ไน๊ท วี คิ๊ค แอนด์ เทิร์น อิน กำลังเซีย เว๊ฝ
Like hollow shells, dread echoes inside
ไล๊ค ฮ๊อลโล่ว เชลล์ , เดรด แอคโค อิ๊นไซด์
Reverberate in infinity, reverberate in infinity
ริเฝอเบอะเรท อิน อินฟีนอิทิ , ริเฝอเบอะเรท อิน อินฟีนอิทิ

Replicated errors, we smash against these glaciers of mistakes
เรปพลิเคเท็ด เอเรอะ , วี สแม๊ช อะเก๊นสท ฑิส กเลเฌอะ อ็อฝ มิสเท้ค
Replicated errors, and as summers melt we just find ourselves
เรปพลิเคเท็ด เอเรอะ , แอนด์ แอส ซั๊มเม่อร์ เม้ลท วี จั๊สท ไฟนด์ เอารเซลฝส
Drowning in the flood
กำลังดราวน อิน ฟลั๊ด

We smash against these glaciers of mistakes
วี สแม๊ช อะเก๊นสท ฑิส กเลเฌอะ อ็อฝ มิสเท้ค
And find ourselves drowning in the flood
แอนด์ ไฟนด์ เอารเซลฝส กำลังดราวน อิน ฟลั๊ด
Smash against these glaciers of mistakes
สแม๊ช อะเก๊นสท ฑิส กเลเฌอะ อ็อฝ มิสเท้ค
And find ourselves drowning in the flood
แอนด์ ไฟนด์ เอารเซลฝส กำลังดราวน อิน ฟลั๊ด

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Collapse คำอ่านไทย After The Burial

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น