เนื้อเพลง Love At First Sight คำอ่านไทย Kylie Minogue

Thought that I was going crazy
(ธอท แดท ไอ วอส โกอิ้ง คเรสิ)
Just havin’ one those days yea
(จัซท เฮฝวิน วัน โฑส เด เย)
Didn’t know what to do
(ดิ๊นอิน โน ฮว็อท ทู ดู)
Then there was you
(เฑ็น แฑ วอส ยู)

And everything went from wrong to right
(แอ็นด เอ๊วี่ติง เว็นท ฟร็อม ร็อง ทู ไรท)
And the stars came out to fill up the sky
(แอ็นด เดอะ ซทา เคม เอาท ทู ฟิล อัพ เดอะ ซไค)
The music you were playin’ really blew my mind
(เดอะ มยูสิค ยู เวอ เพลย์ยิน ริแอ็ลลิ บลู ไม ไมนด)
It was love at first sight
(อิท วอส ลัฝ แอ็ท เฟิซท ไซท)

‘Cause baby when I heard you
(คอส เบบิ ฮเว็น นาย เฮิด ยู)
For the first time I knew
(ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม ไอ นยู)
We were meant to be as one
(วี เวอ เม็นท ทู บี แอ็ส วัน)

I was tired of running out of luck
(ไอ วอส ไทร อ็อฝ รันนิง เอาท อ็อฝ ลัค)
Thinkin’ ’bout giving up, yea
(ติ้งกิน เบาท กีฝวิง อัพ , เย)
Didn’t know what to do
(ดิ๊นอิน โน ฮว็อท ทู ดู)
Then there was you
(เฑ็น แฑ วอส ยู)

And everything went from wrong to right
(แอ็นด เอ๊วี่ติง เว็นท ฟร็อม ร็อง ทู ไรท)
And the stars came out to fill up the sky
(แอ็นด เดอะ ซทา เคม เอาท ทู ฟิล อัพ เดอะ ซไค)
The music you were playin’ really blew my mind
(เดอะ มยูสิค ยู เวอ เพลย์ยิน ริแอ็ลลิ บลู ไม ไมนด)
It was love at first sight
(อิท วอส ลัฝ แอ็ท เฟิซท ไซท)
[Love]
([ ลัฝ ])

‘Cause baby when I heard you
(คอส เบบิ ฮเว็น นาย เฮิด ยู)
[When I heard]
([ ฮเว็น นาย เฮิด ])
For the first time I knew
(ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม ไอ นยู)
We were meant to be as one
(วี เวอ เม็นท ทู บี แอ็ส วัน)
[To be as one]
([ ทู บี แอ็ส วัน ])

‘Cause baby when I heard you
(คอส เบบิ ฮเว็น นาย เฮิด ยู)
For the first time I knew
(ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม ไอ นยู)
We were meant to be as one
(วี เวอ เม็นท ทู บี แอ็ส วัน)

Everythin’ went from wrong to right
(เอรี่ติน เว็นท ฟร็อม ร็อง ทู ไรท)
And the stars came out and filled up the sky
(แอ็นด เดอะ ซทา เคม เอาท แอ็นด ฟิล อัพ เดอะ ซไค)
[Up the sky]
([ อัพ เดอะ ซไค ])
The music you were playin’ really blew my mind
(เดอะ มยูสิค ยู เวอ เพลย์ยิน ริแอ็ลลิ บลู ไม ไมนด)
It was love at first sight
(อิท วอส ลัฝ แอ็ท เฟิซท ไซท)
[Love]
([ ลัฝ ])
Love at first sight
(ลัฝ แอ็ท เฟิซท ไซท)
Love at first sight
(ลัฝ แอ็ท เฟิซท ไซท)
Love
(ลัฝ)
Ooh, it was love, it was love at first sight
(อู้ , อิท วอส ลัฝ , อิท วอส ลัฝ แอ็ท เฟิซท ไซท)

‘Cause baby when I heard you
(คอส เบบิ ฮเว็น นาย เฮิด ยู)
[When I heard]
([ ฮเว็น นาย เฮิด ])
For the first time I knew
(ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม ไอ นยู)
We were meant to be as one
(วี เวอ เม็นท ทู บี แอ็ส วัน)
[To be as one]
([ ทู บี แอ็ส วัน ])

‘Cause baby when I heard you
(คอส เบบิ ฮเว็น นาย เฮิด ยู)
[When I heard]
([ ฮเว็น นาย เฮิด ])
For the first time I knew
(ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม ไอ นยู)
We were meant to be as one
(วี เวอ เม็นท ทู บี แอ็ส วัน)

It was love, it was love, it was love, it was love
(อิท วอส ลัฝ , อิท วอส ลัฝ , อิท วอส ลัฝ , อิท วอส ลัฝ)
Oohh, it was love, it was love, it was love, it was love
(อู, อิท วอส ลัฝ , อิท วอส ลัฝ , อิท วอส ลัฝ , อิท วอส ลัฝ)
Oohh, it was love, it was love, it was love, it was love
(อู, อิท วอส ลัฝ , อิท วอส ลัฝ , อิท วอส ลัฝ , อิท วอส ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love At First Sight คำอ่านไทย Kylie Minogue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น