เนื้อเพลง Lost in The Static คำอ่านไทย After The Burial

lost-in-the-static-after-the-burial

And in the end I will show you that this life is only madness
แอนด์ อิน เอ็นด ไอ วิล โชว์ ยู แด้ท ดิส ไล๊ฟ อิส โอ๊นลี่ แมดเน็ซ
Can we filter out the toxicity and find worth in the static?
แคน วี ฟิ๊ลเท่อร์ เอ๊าท ทอกซิกซีดี้ แอนด์ ไฟนด์ เวิร์ธ อิน ซแททอิค ?

We build and build
วี บิ้ลดํ แอนด์ บิ้ลดํ
We forget the model
วี ฟอร์เก๊ท โม๊เด็ล
We design the madness and we paint it gold
วี ดีไซนํ แมดเน็ซ แอนด์ วี เพ้นท อิท โกลด์
Swarming and spiraling burning at both ends
กำลังซวอม แอนด์ กำลังสไพ๊ร่อล กำลังเบิร์น แอ็ท โบทรฺ เอ็นด
A blur on the horizon
อะ.-เบลอร์ ออน ฮอไร๊ซั่น
We fail to keep site over and over again
วี เฟล ทู คี๊พ ไซ๊ท โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร อะเกน
Open your palms up resist the current
โอ๊เพ่น ยุร พาล์ม อั๊พ รีซิ๊สท เค๊อร์เร้นท

I am not your fathers son
ไอ แอ็ม น็อท ยุร ฟ๊าเท่อร ซัน
Lost in the static
ล็อซท อิน ซแททอิค
I am not your fathers son
ไอ แอ็ม น็อท ยุร ฟ๊าเท่อร ซัน
Lost in the static
ล็อซท อิน ซแททอิค
And you’ll find me at the end
แอนด์ ยู ออล ไฟนด์ มี แอ็ท เอ็นด
Come dig me up, wipe the earth from my bones
คัม ดีกกํ มี อั๊พ , ไว๊พ เอิร์ทร ฟรอม มาย โบน
[2x]
[2x]

With pressure, we creak and we bend
วิธ พเรฌเออะ , วี ครีค แอนด์ วี เบ็นด
Crimson feet trample our joints
คริมเซิน ฟีท แทรมเปิล เอ๊า จอยนท
We splinter and break
วี ซพลีนเทอะ แอนด์ เบร๊ค
We suffer again
วี ซั๊ฟเฟ่อร์ อะเกน
We become a path others use to take
วี บีคัม อะ.-พาธ อ๊อเธ่อร์ ยู๊ส ทู เท้ค
A distant undertaking to suffer the same
อะ.-ดีซแท็นท อันเดอะเทคอิง ทู ซั๊ฟเฟ่อร์ เซม
I’ll stand right beside you
ไอ ออล สแทนด์ ไร๊ท บีไซด์ ยู
We slog side by side
วี ซล็อก ไซด์ บาย ไซด์

Become a path others use to take
บีคัม อะ.-พาธ อ๊อเธ่อร์ ยู๊ส ทู เท้ค
Lost in the static
ล็อซท อิน ซแททอิค
Just to suffer the same
จั๊สท ทู ซั๊ฟเฟ่อร์ เซม
Blegh
เบลง

Come dig me up, wipe the earth from my bones
คัม ดีกกํ มี อั๊พ , ไว๊พ เอิร์ทร ฟรอม มาย โบน
Hold me up and join me on the horizon
โฮลด์ มี อั๊พ แอนด์ จอย มี ออน ฮอไร๊ซั่น
Kill whats left of the inner glow
คิลล์ ว๊อท เล๊ฟท อ็อฝ อีนเนอะ กโล
Giving up the ghost
กำลังกีฝ อั๊พ โก๊สท
Growing cold
กำลังโกรว์ โคลด์

We never begin (We never begin)
วี เน๊เฝ่อร์ บีกิน (วี เน๊เฝ่อร์ บีกิน )
Our own feet trample our joints
เอ๊า โอว์น ฟีท แทรมเปิล เอ๊า จอยนท
We burn both ends
วี เบิร์น โบทรฺ เอ็นด
A blur on the horizon
อะ.-เบลอร์ ออน ฮอไร๊ซั่น
We become a path others use to take
วี บีคัม อะ.-พาธ อ๊อเธ่อร์ ยู๊ส ทู เท้ค
A distant undertaking to suffer the same
อะ.-ดีซแท็นท อันเดอะเทคอิง ทู ซั๊ฟเฟ่อร์ เซม
I’ll stand right beside you
ไอ ออล สแทนด์ ไร๊ท บีไซด์ ยู
We slog side by side
วี ซล็อก ไซด์ บาย ไซด์

(Lost in the static, lost in the static)
(ล็อซท อิน ซแททอิค , ล็อซท อิน ซแททอิค )
We build and build we forget the model
วี บิ้ลดํ แอนด์ บิ้ลดํ วี ฟอร์เก๊ท โม๊เด็ล
We design madness and paint it gold
วี ดีไซนํ แมดเน็ซ แอนด์ เพ้นท อิท โกลด์

I am not your fathers son
ไอ แอ็ม น็อท ยุร ฟ๊าเท่อร ซัน
Lost in the static
ล็อซท อิน ซแททอิค
I am not your fathers son
ไอ แอ็ม น็อท ยุร ฟ๊าเท่อร ซัน
Lost in the static
ล็อซท อิน ซแททอิค
And you’ll find me at the end
แอนด์ ยู ออล ไฟนด์ มี แอ็ท เอ็นด
Come dig me up, wipe the earth from my bones
คัม ดีกกํ มี อั๊พ , ไว๊พ เอิร์ทร ฟรอม มาย โบน
[2x]
[2x]

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lost in The Static คำอ่านไทย After The Burial

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น