เนื้อเพลง Mire คำอ่านไทย After The Burial

mire-after-the-burial

We feel so much better here below
วี ฟีล โซ มัช เบ๊ทเท่อร์ เฮียร บีโลว์
Down here where the eyes are yellow and gold
เดาน เฮียร แวร์ อาย แอ เย๊ลโล่ว แอนด์ โกลด์
We rot inside out, we crack and flake
วี ร๊อท อิ๊นไซด์ เอ๊าท , วี แคร๊ค แอนด์ ฟเลค
Nothing is better than deep down below
กำลังนอต อิส เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น ดี๊พ เดาน บีโลว์

My whole mouth brimming of leaves, submerged and gasping for air
มาย โฮล เม๊าธ บลิมมิ้ง อ็อฝ ลี๊ฝ , ซับเมิร์จ แอนด์ กำลังกาซพ ฟอร์ แอร์

Let the earth swallow me whole
เล็ท เอิร์ทร สว๊อลโล่ว มี โฮล
Fertile graves bury me engulf my bones
เฟ๊อร์ไทล์ เกรฝ เบ๊อรี่ มี เอ็นกัลฟ มาย โบน
Eyes full of stone as they close
อาย ฟูล อ็อฝ สโทน แอส เด โคลส
Intertwine with the sediment as we sink into the mire
อินเธอร์ไวน์ วิธ เซดอิเม็นท แอส วี ซิ๊งค อิ๊นทู ไมร
Oh I sense a confused declaration
โอ ไอ เซ้นส อะ.-คอนฟิ้วส เดคละเรฌัน

We beat the horse with a sort of unknown conviction
วี บีท ฮอร์ส วิธ อะ.-ซ๊อร์ท อ็อฝ อันโนน ค็อนฝีคฌัน
And nothing ever matters, we sink into the mire
แอนด์ กำลังนอต เอ๊เฝ่อร์ แม๊ทเท่อร์ , วี ซิ๊งค อิ๊นทู ไมร

So I lay here tangled in vines and a mouth brimming with leaves
โซ ไอ เลย์ เฮียร แทงเกิล อิน ไฝน์ แอนด์ อะ.-เม๊าธ บลิมมิ้ง วิธ ลี๊ฝ
Theres nothing to eat but she fertilizes me
แดร์ กำลังนอต ทู อี๊ท บั๊ท ชี เฟอทิไลส มี

We feel so much better here below
วี ฟีล โซ มัช เบ๊ทเท่อร์ เฮียร บีโลว์
Down here where the eyes are yellow and gold
เดาน เฮียร แวร์ อาย แอ เย๊ลโล่ว แอนด์ โกลด์
We rot inside out, we crack and flake
วี ร๊อท อิ๊นไซด์ เอ๊าท , วี แคร๊ค แอนด์ ฟเลค
Nothing is better than deep down below
กำลังนอต อิส เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น ดี๊พ เดาน บีโลว์

Do you know what it’s like to be inside separate from life
ดู ยู โนว์ ว๊อท อิท เอส ไล๊ค ทู บี อิ๊นไซด์ เซ๊พาเหรท ฟรอม ไล๊ฟ
A shallow grave for benevolence
อะ.-แชลโล่ว เกรฝ ฟอร์ บิเนฝโอะเล็นซ
Submerged we grasp for light but none that truly exists
ซับเมิร์จ วี กราซพ ฟอร์ ไล๊ท บั๊ท นัน แด้ท ทรูลิ เอ็กซิ๊สท
Better then, nothing now, You feel the earth surround you as you fall
เบ๊ทเท่อร์ เด็น , กำลังนอต นาว , ยู ฟีล เอิร์ทร เซอร์ราวนด์ ยู แอส ยู ฟอลล์
Inside a new life animates itself
อิ๊นไซด์ อะ.-นิว ไล๊ฟ แอนอิเม็ท อิทเซลฟ

We feel so much better here below
วี ฟีล โซ มัช เบ๊ทเท่อร์ เฮียร บีโลว์
Down here where the eyes are yellow and gold
เดาน เฮียร แวร์ อาย แอ เย๊ลโล่ว แอนด์ โกลด์
We rot inside out, we crack and flake
วี ร๊อท อิ๊นไซด์ เอ๊าท , วี แคร๊ค แอนด์ ฟเลค
Nothing is better than deep down below
กำลังนอต อิส เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น ดี๊พ เดาน บีโลว์
We feel so much better here below
วี ฟีล โซ มัช เบ๊ทเท่อร์ เฮียร บีโลว์
Down here where the eyes are blank and cold
เดาน เฮียร แวร์ อาย แอ แบล๊งค แอนด์ โคลด์
We rot inside out, we fast decay
วี ร๊อท อิ๊นไซด์ เอ๊าท , วี ฟาสท ดิเค
Nothing is better than deep down below
กำลังนอต อิส เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น ดี๊พ เดาน บีโลว์

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mire คำอ่านไทย After The Burial

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น